Торговцям затвердили нові правила перевірок

Визначено механізм здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів

Набрав чинності наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N310 від 07.03.2012 р., яким затверджено порядок проведення перевірок у суб’єктів господарювання сфери торгівлі та послуг, пише ЮРЛІГА.

Порядок визначає механізм здійснення державного контролю посадовими особами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та її територіальних органів за дотриманням законодавства про захист прав споживачів суб’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, зокрема ресторанного господарства, крім Держспоживінспекції в Автономній Республіці Крим.

Контроль здійснюватимуть шляхом проведення у суб’єктів господарювання планових та позапланових перевірок.

Перед проведенням планової перевірки відповідний орган з питань захисту прав споживачів повинен надіслати суб’єктові господарювання письмове повідомлення про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення.

Згідно з порядком позапланові перевірки суб’єктів господарювання проводяться посадовими особами на таких підставах:

— подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу з питань захисту прав споживачів про здійснення перевірки за його бажанням;

— виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

— перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень чи інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за наслідками планових перевірок органом з питань захисту прав споживачів;

— звернення фізичних та юридичних осіб щодо порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позапланова перевірка у цьому випадку здійснюється за наявності згоди на проведення позапланових заходів щодо здійснення державного контролю Держспоживінспекції України;

— неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

— настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язане з діяльністю суб’єкта господарювання.

Під час позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення перевірки.

Повторна позапланова перевірка суб’єкта господарювання за один і той самий період, за одним і тим самим предметом, на одній і тій самій підставі не допускається. У разі надходження декількох скарг на підприємства з одного і того самого приводу позапланова перевірка проводиться один раз.

Звертаємо увагу на те, що згідно з Порядком скарги на дії посадових осіб під час проведення перевірок, видані ними приписи, а також на рішення посадових осіб подаються до Держспоживінспекції України або її територіального органу з питань захисту прав споживачів, який проводив перевірку, керівник якого протягом трьох робочих днів зобов’язаний забезпечити надіслання скарги з відповідними матеріалами перевірки і поясненнями з питань, порушених у скарзі, до Держспоживінспекції України.

При цьому подання скарги не позбавляє суб’єкта господарювання права звернутися безпосередньо до суду.

Дія порядку не поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду та контролю нехарчової продукції.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Інформаційне агентство ЛIГАБiзнесIнформ

Стаття опублікована у середа, 30.05.2012, у категорії Новини законодавства. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× два = 8