Щодо обліку корпоративних прав при ліквідації ТОВ

Чи відображатиметься дохід у ТОВ (є платником податку на прибуток на загальних підставах), якщо при ліквідації такого товариства повернення внесків до статутного фонду власникам корпоративних прав у такому ТОВ здійснюється лише частково або не здійснюється через відсутність активів у такого ТОВ? Якщо дохід відображатиметься, то на підставі якої норми ПКУ?

Вклад (внесок) засновника до статутного фонду господарського товариства слід розглядати як придбання ним за власні кошти або за рахунок майна права власності на частку корпоративних прав у статутному фонді товариства. Якщо засновник при виході з товариства відмовляється від належної йому частки корпоративних прав без відповідної компенсації, з метою оподаткування для товариства-отримувача зазначена операція розглядається як безоплатне отримання корпоративних прав.

Згідно з пп. 135.5.4 ст. 135 ПКУ до складу доходів включається вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні, не нижчому від звичайної ціни, за правилами, встановленими п. 8 підр. 10 р. ХХ ПКУ.

Враховуючи викладене, у разі відмови засновника від належної йому частки при виході з числа засновників платник податку, який безоплатно отримує корпоративні права, повинен включити вартість таких корпоративних прав до складу доходу, що враховується при обчисленні об’єкта оподаткування. При цьому вартість корпоративних прав має бути не меншою від суми коштів (вартості майна), які були внесені засновником, визначених на рівні звичайних цін на дату безоплатного отримання таких прав.

Юридичну правову допомогу з питань оподаткування Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

ДПС у Львівській обл.

Стаття опублікована у четвер, 31.05.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


сім − = 5