Новий порядок проведення перевірок магазинів і ресторанів

28 травня 2012 набув чинності новий Порядок проведення перевірок суб’єктів господарювання у сфері торгівлі та послуг, в т. ч. ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов’язкових вимог безпеки продукції, а також дотримання правил торгівлі та надання послуг (мова йде про одноіменний наказ Мінекономіки №10 від 7 березня 2012 р.; далі – Наказ №10). Розберемося, що нового з’явилося у Порядку і чи позначиться це на згаданих суб’єктах господарювання.

Контроль діяльності суб’єктів, пов’язаних з харчовою промисловістю, органами з питань захисту прав споживачів буде проводитися, як і раніше, на підставі планових та позапланових перевірок. Правда, “заглядати в гості” представники Держспоживінспекціі зможуть частіше – раз на три місяці, оскільки, згідно п . 1.4 Наказу №10, планові перевірки проводяться посадовими особами на підставі квартального плану роботи Держспоживінспекціі, її територіальних органів з питань захисту прав споживачів, хоча раніше перевіряючі могли “нагрянути” лише раз на рік. Строк здійснення планової перевірки для суб’єктів малого бізнесу не може перевищувати 5 днів, а інших суб’єктів – 15 днів. Причому продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

Коли Держспоживінспекція приходить позапланово?

Що стосується позапланових перевірок, то відповідно до Наказу №10 вони можуть бути призначені в наступних випадках:

 1. надання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу з питань захисту прав споживачів про здійснення перевірки за його бажанням. Зрозуміло, що за власним бажанням можна звільнитися, але запросити в гості контролюючі органи?! Навряд чи можна уявити підприємця, який бажає позапланово бачити на порозі свого закладу посадових осіб Держспоживінспекціі. Хоча, з іншого боку, як кажуть, будь-яка імпровізація хороша тільки тоді, коли підготовлена ​​заздалегідь, тому, “підчистити всі хвости” та підготувавшись до позапланової перевірки, можна і написати відповідну заяву;
 2. виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;
 3. перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок органом з питань захисту прав споживачів. Нагадаємо, що на підставі акта, складеного за результатами планової перевірки, під час якої були виявлені порушення законодавства, протягом 5 робочих днів з дня завершення перевірки складається припис (обов’язкова для виконання в зазначений термін вимога посадової особи до суб’єкта господарювання про усунення виявлених порушень; і, зауважте, припис не передбачає застосування санкцій до суб’єкта господарювання!) або розпорядження, в якому можуть бути зазначені санкції;
 4. звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства (позапланова перевірка в такому випадку здійснюється при наявності письмової згоди на проведення позапланових заходів зі здійснення державного контролю Держспоживінспекціі);
 5. ненадання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, що перешкоджають наданню таких документів;
 6. настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, пов’язаного з діяльністю суб’єкта господарювання.

З усіх перерахованих підстав позапланових перевірок тільки останнє є нововведенням, передбаченим Наказом №10. Тут, зрозуміло, мова йде і про профтравми, тобто травми, отримані працівниками на виробництві. Втім, практика показує, що, як правило, при отриманні травм працівниками, наприклад, громадського харчування, керівництво намагається мирно врегулювати таку проблему, виплачуючи в конверті грошову компенсацію. Крім того, Наказом №10 не допускається повторна позапланова перевірка суб’єкта господарювання за один і той же період, з одного й того ж предмету, на одній підставі, тоді як в раніш діючому Порядку такої норми не було. У разі надходження на суб’єкт господарювання кількох скарг з одного й того ж приводу позапланова перевірка проводиться тільки один раз.

Важливо пам’ятати, що під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для цієї перевірки, з обов’язковим зазначенням таких питань у направленні на проведення перевірки. Більше того, проведення позапланових перевірок на інших підставах забороняється. Термін позапланової перевірки не продовжується і не може перевищувати 2 днів для суб’єктів малого підприємництва і 10 робочих днів для інших суб’єктів.

Як зустрічати перевірку?

Незважаючи на пристойний обсяг повноважень, наданий перевіряючим, у суб’єкта господарювання збереглося право не допускати посадових осіб до проведення перевірки, якщо вона проводиться з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю). Крім того, якщо посадова особа не надала передбачених законом копій документів або якщо надані документи не відповідають вимогам закону, суб’єкт господарювання також має право не допускати перевірку. Звичайно ж, підставою для відмови в перевірці є і ненадання посадовою особою до початку перевірки службового посвідчення та направлення на проведення перевірки або неотримання суб’єктом письмового повідомлення про проведення планової перевірки.

Якщо у суб’єкта господарювання немає підстав для відмови в “прийомі гостей”, необхідно знати, що перевіряючі мають право:

 1. безперешкодно відвідувати та обстежувати, відповідно до законодавства, виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб’єкта;
 2. відбирати зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для здійснення перевірки їх якості на місці або для незалежної експертизи у відповідних акредитованих лабораторіях та інших установах;
 3. проводити контрольні перевірки правильності здійснення розрахунків із споживачами;
 4. безкоштовно отримувати у суб’єкта господарювання необхідні копії документів, що характеризують якість продукції.

Нарешті, перевіряючим надано право застосовувати в установленому законодавством порядку заходів до суб’єктів господарювання, які допустили порушення прав споживачів, та вносити відповідні пропозиції про їх подальшу діяльність і про притягнення до відповідальності винних у порушенні прав споживачів. Але, згідно з Наказом №10, органи захисту прав споживачів та їх посадові особи під час перевірки зобов’язані не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності суб’єктом, якщо це не загрожує життю і здоров’ю людей, не створює небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж. Це, до речі, норма нова, тому що в чинному раніше Порядку перевіряючим було заборонено втручатися у статутну діяльність суб’єкта господарювання, якщо вона здійснювалася в рамках закону.

Наслідки перевірки

Що стосується негативних наслідків проведеної перевірки, що виявила порушення, то вони залишилися тими ж, що й раніше:

 • прийняття рішення про складання протоколу про адміністративне правопорушення,
 • заборона реалізації продукції,
 • припинення суб’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, дотримання яких, відповідно до законодавства, є обов’язковим, до усунення виявлених недоліків.

ГНЕУ парламенту вже дало добро на проведення перевірок без попередження

На початку 2012 р. всі ЗМІ говорили про законопроект №9733 від 18.01.2012 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо безпеки продукції)”, яким були заплановані зміни до ЗУ “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” і ЗУ “Про захист прав споживачів” у частині 1) відмови від попередження госпсуб’єктів про планові перевірки Держспоживінспекціі за 10 днів до її проведення і 2) анулювання необхідності згоди Держспоживінспекціі Україні про проведення позапланової перевірки в разі звернення фізичних та юридичних осіб у зв’язку з порушенням суб’єктом господарювання вимог законодавства. З тих пір про цей законопроект забули, але процес його прийняття йде своєю чергою. І ось 16 березня 2012 Головне науково-експертне управління ВР Україна опублікувало свій висновок, в якому рекомендувало прийняти проект №9733. Втім, про подальші перспективи законопроекту нічого не відомо. Тим більше що Мінекономіки вже випустив новий Порядок проведення перевірок.

Що стосується зазначеного нового Порядку проведення перевірок якості продукції у госпсуб’єктів сфери торгівлі і послуг, в т. ч. ресторанного господарства, то в ньому, крім іншого, слід звернути увагу на наступні моменти.

 1. Посадові особи, які проводять перевірку, відтепер будуть вимагати від керівника (власника) госпсуб’єкта не свідчення про державну реєстрацію, а виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 2. Додатком до нового Порядку проведення перевірок затверджено зразок згоди Держспоживінспекціі України на проведення позапланових заходів зі здійснення державного контролю в разі їх проведення за зверненням фізичних і юридичних осіб у зв’язку з порушенням.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у четвер, 07.06.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


два + 7 =