Які документи подають для отримання ліцензії арбітражного керуючого

Перелік документів, що подаються для видачі, переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), видачі дубліката ліцензії та анулювання ліцензії

Для одержання адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):

  • заява про видачу ліцензії встановленого зразка, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), телефон, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті), вид господарської діяльності, зазначений згідно з частиною 3 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», для провадження якого заявник звертається за одержанням ліцензії;
  • засвідчена в установленому порядку копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту;
  • засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
  • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців1.

У разі якщо зазначені вище документи видано на інше ім’я, по батькові, прізвище (змінене у зв’язку з укладанням, розірванням шлюбу або з інших підстав, передбачених законодавством), необхідно додати копію документа, що підтверджує відповідні зміни (свідоцтва про укладання, розірвання шлюбу тощо).У разі подання заяви представником фізичної особи — підприємця подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цієї особи, в якому обов’язково зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) представника.

Після прийняття рішення про видачу ліцензії подається документ про підтвердження внесення сплати за видачу ліцензії.

Для переоформлення ліцензії арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):

  • заява про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни;
  • документ, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії.

Для отримання дубліката ліцензії арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):
У разі втрати ліцензії — заява про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

У разі пошкодження бланку ліцензії — заява про видачу дубліката ліцензії, до якої додаються непридатна для користування ліцензія і документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Для анулювання ліцензії арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):

  •  заява про анулювання ліцензії;
  • ліцензія, що підлягає анулюванню, або, за відсутності оригіналу ліцензії, її дублікат.

Куди подавати документи для отримання ліцензії арбітражного керуючого

Контактна інформація органу щодо видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), видачі дубліката ліцензії та анулювання ліцензії

Приймання та видача документів здійснюються відповідно до графіка, затвердженого наказом Міністерства юстиції України у приміщенні Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73.

Режим роботи адміністративного органу:

понеділок — п’ятниця з 10.00 до 12.00 — приймання документів;

понеділок — п’ятниця з 14.00 до 16.00 — видача документів

Інформацію про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, графік приймання і видачі документів розміщено на веб-сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua), інформаційних стендах Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу, а також надається за телефоном (044) 486-87-95.

Плата за ліцензію арбітражного керуючого

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 р. №1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» плата за отримання ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Вартість послуг з переоформлення та видачі дублікатів ліцензій на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) становить п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що діють на дату прийняття рішення про переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії.

Статтями 64 та 66 Бюджетного кодексу України визначено, що до складу доходів, які закріплюються за бюджетами Автономної Республіки Крим, обласними, міст Києва та Севастополя і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належить плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (код класифікації доходів 22011800).

Рахунки для зарахування надходжень до бюджетів відкриваються у Головних управліннях Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Реквізити для здійснення платежів за видачу (переоформлення, видачу дублікатів) ліцензій можуть бути отримані на місцях у територіальних органах Державного казначейства України або в податкових органах за місцезнаходженням платників податків.

Як контролюють арбітражних керуючих

Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Мін’юсту від 14.10.2011 р. №3177/5, зареєстрованим у Мін’юсті 17.10.2011 р. за №1197/19935, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25-го числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.Відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення інформації у мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

Інформуємо, що після затвердження плану перевірок додержання арбітражними керуючими ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) на І квартал 2012 року зазначений план буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Мін’юст

Стаття опублікована у четвер, 07.06.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


два × = 10