До неустойки за договором найму застосовується загальний строк позовної давності у три роки

Інформаційний лист ВГСУ від 29.05.2012 р. №01-06/735/2012

Невиконання взаємних прав та обов’язків за договором найму може мати наслідком:— стягнення неустойки за прострочення виконання зобов’язань з повернення об’єкта оренди;

— відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві.

У більшості випадків такі спори передаються на розгляд суду, і ВГСУ, своєю чергою, вважає за потрібне звернути увагу на таке.

У разі невиконання наймачем обов’язку щодо повернення речі наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення (ч. 2 ст. 785 ЦКУ).

Неустойка, стягнення якої передбачено ч. 2 ст. 785 ЦКУ, є самостійною майновою відповідальністю у сфері орендних правовідносин, і застосування до неї спеціальної позовної давності є неправильним (див. постанову ВСУ від 20.03.2012 р. у справі №40/117).

Таким чином, ця неустойка не може бути ототожнена з неустойкою (штрафом, пенею), передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦКУ, оскільки, на відміну від приписів ст. 549 ЦКУ, її не обчислюють у відсотках від суми невиконання або неналежного виконання зобов’язання (штраф), а також у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання (пеня).

Позовна давність в один рік застосовується до вимог:

• про відшкодування збитків у зв’язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві;

• про відшкодування витрат на поліпшення речі.

Момент початку перебігу строку позовної давності за вимогами наймодавця та наймача, а саме: перебіг позовної давності стосовно вимог наймодавця починається з моменту повернення речі наймачем, а щодо вимог наймача — з моменту припинення договору найму.

До всіх інших вимог, які випливають із договору найму, застосовуються загальні правила щодо початку перебігу позовної давності, визначені ч. 1 ст. 261 ЦКУ.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Наталія КАНАРЬОВА, «Дебет-Кредит»
Стаття опублікована у вівторок, 12.06.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


чотири × 1 =