Хто може підписати акт перевірки від підприємства

Чи має право особа, уповноважена здійснювати розрахункові операції, під час перевірки порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності трогових патентів, ліцензій, підписувати акт перевірки?

Відповідно до пункту 2 Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій, затверджених наказом ДПАУ від 12.08.2008 р. №534, (далі — Методичні рекомендації) акт перевірки — це службовий документ, який підтверджує факт проведення перевірки і є носієм доказової інформації про виявлені порушення (або їх відсутність) вимог чинного законодавства зазначеними суб’єктами.Акт перевірки складається у двох примірниках. Перший примірник акта перевірки залишається у посадових осіб органу ДПС, другий — у керівника суб’єкта господарювання або особи, що його заміщає, а у разі їх відсутності — у особи, уповноваженої здійснювати розрахункові операції.

Пунктом 6 Методичних рекомендацій визначено, що акт перевірки та інформативні додатки до акта перевірки (у разі їх складання) повинні містити підписи посадових осіб органу ДПС, які проводили перевірку, і підпис керівника суб′єкта господарювання або його представника, а у разі їх відсутності — особи, що уповноважена здійснювати розрахункові операції. Після підписів проставляється відмітка керівника суб′єкта господарювання або особи, що його заміщає, а у разі їх відсутності — особи, що уповноважена здійснювати розрахункові операції, про ознайомлення та отримання одного примірника акта перевірки, дату ознайомлення, прізвище, ім`я та по-батькові особи, її посаду та підпис. Факт відмови представника суб′єкта господарювання від підписання акта перевірки (ознайомлення з актом, отримання примірника акта) відображається посадовою особою органу ДПС у прикінцевих положеннях акта перевірки.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

ДПС у Львівській обл.

Стаття опублікована у вівторок, 19.06.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


2 − = нуль