Оподаткування доходу фізособи від продажу інвестиційних активів, отриманих у спадщину

Відповідно до пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-IV (далі — Кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку здійснюється відповідно до п. 170.2 ст. 170 Кодексу.

Підпунктом 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 Кодексу передбачено, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для мети оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Згідно з пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Кодексу інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4-170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).

Термін «інвестиційний актив» означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом (пп. 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 Кодексу).

До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив; зворотного викупу інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку; повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента (пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Кодексу).

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року. Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року (пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Кодексу).

Водночас зазначимо, що інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв’язку з таким даруванням чи успадкуванням (пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Кодексу).

Отже, якщо фізичною особою як платником особисто не були фактично понесені витрати на компенсацію вартості придбаних інвестиційних активів, а попередньо отримано їх внаслідок прийняття спадщини, дохід, отриманий від продажу таких інвестиційних активів, зменшений на суму державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв’язку з успадкуванням, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.

Разом з тим фізична особа, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційних активів та отримує дохід у вигляді інвестиційного прибутку, повинна подати податкову декларацію у встановленому порядку та сплатити податок на доходи фізичних осіб.

Водночас відповідно до п. 49.1 ст. 49 Кодексу для платників податку на доходи фізичних осіб податкова декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним, до органу ДПС, в якому перебуває на обліку платник податків.

Крім того, згідно з п. 179.7 ст. 179 Кодексу фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», №23, 11 червня 2012 року

ДПС у Львівській обл.

Стаття опублікована у середа, 20.06.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× 6 = тридцять шість