Про пенсії для інвалідів дитинства, про право на безкоштовну правову допомогу і не тільки …

На запитання читачів відповідають фахівці Пенсійного фонду України і Міністерства соціальної політики України.

“Чи маю право на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці у зв’язку із збільшенням посадових окладів працюючим суддям згідно ст. 129 Закону України” Про судоустрій і статус суддів? “

Відповідно до частини четвертої ст.138 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (далі – Закон), при зміні розміру грошового утримання суддів Конституційного Суду України відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання.

Таким чином, законом не передбачається проведення перерахунку довічного грошового утримання суддям у відставці, крім суддів Конституційного Суду України.

“Які інваліди мають право на безкоштовну вторинну правову допомогу?”

Згідно із Законом України від 2 червня 2011 року № 3460-VI “Про безоплатну правову допомогу”, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, яка призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, мають право на безкоштовну вторинну правову допомогу, зокрема, на:

 1. захист від обвинувачення;
 2. здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 3. складання документів процесуального характеру.

Суб’єктами надання такої правової допомоги є:

 1. центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (організовуються Міністерством юстиції України при основних управліннях юстиції в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, з урахуванням потреб відповідної територіальної одиниці);
 2. адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом;
 3. адвокати, включені до реєстру адвокатів, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.

“В яких випадках інвалідам надається одноразова матеріальна допомога?”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам” передбачено надання допомоги в разі хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха або інших надзвичайних обставин інвалідам. Дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим громадянам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу, відповідно до законів “Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” , якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах власних бюджетних коштів можуть надавати матеріальну допомогу різним категоріям населення в установленому цими органами порядку.

“На які пільги мають право інваліди третьої групи?”

Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, інваліди третьої групи мають право на такі пільги:

 • безплатне придбання лікарських препаратів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує розмір мінімальної пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;
 • безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі кріслами-колясками з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосоутворювальні апарати, сурдотехнічні засоби, ендопротезами, сечо-та калоприймачі тощо);
 • безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
 • 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту на період з 1 жовтня по 15 травня;
 • безкоштовний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту.

Крім того, відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”, місцеві органи виконавчої влади та самоврядування можуть надати додаткові пільги малозабезпеченим верствам населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

“В якому розмірі призначається державна соціальна допомога інвалідам дитинства?”

Державна соціальна допомога інвалідам дитинства, відповідно до закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам”, призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. Державна соціальна допомога призначається і виплачується в повному обсязі органами соціального захисту населення з дня звернення за її призначенням.

Державна соціальна допомога інвалідам дитинства першої групи підгрупи А і Б призначається в розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надбавка по догляду за інвалідом дитинства першої групи підгрупи А встановлюється в розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за інвалідом дитинства першої групи підгрупи Б або без встановленої підгрупи – в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для інвалідів дитинства другої та третьої груп розмір цієї допомоги становить 80 і 60 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для одиноких інвалідів дитинства другої та третьої груп, на підставі довідок, виданих лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичного закладу в тому, що ці особи потребують постійного стороннього догляду, передбачається надбавка по догляду за ними до державної соціальної допомоги в розмірі 15% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Так, розмір державної соціальної допомоги (з урахуванням норм Постанови Кабміну від 26 березня 2008 року № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”) з 1 квітня 2012 становить:

 • для інвалідів дитинства першої групи підгрупи А – 1466,50 грн.;
 • для інвалідів дитинства першої групи підгрупи Б – 1257 грн.;
 • для інвалідів дитинства другої та третьої груп – 838 грн.

Чергове збільшення розміру виплат відбудеться у липні, жовтні та грудні 2012 року.

“Я інвалід війни третьої групи. Чи маю я право на компенсацію вартості проїзду до місця санаторно-курортного лікування?”

Згідно ст. 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” інвалідам війни передбачається безкоштовне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

Інвалідам першої та другої груп надається право безкоштовного проїзду раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів першої групи (не більше одного супроводжуючого), – 50-процентна знижка вартості проїзду раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.

Інвалідам третьої групи надається право безкоштовного проїзду раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або право проїзду раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду.

“В якому розмірі у 2012 році призначають соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям?”

Розмір державної соціальної допомоги визначають як різницю між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, використовуючи при цьому так

званий рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який встановлюють, виходячи з реальних можливостей видаткової частини держбюджету Україні і стверджують одночасно з прийняттям закону про державний бюджет України на відповідний рік.

Статтею 14 Закону України “Про державний бюджет України на 2012 рік” встановлено рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”:

 • для працездатних осіб – 21% від прожиткового мінімуму (з січня 2012 року – 225,33 грн.);
 • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 80 відсотків від прожиткового мінімуму (з січня 2012 року – 657,60 грн.);
 • для дітей віком до 6 років – 50% від прожиткового мінімуму (з січня 2012 року – 446,50 грн.);
 • для дітей віком від 6 до 18 років – 50% від прожиткового мінімуму (з січня 2012 року – 556 грн.).

Також на кожну дитину, яка виховується в малозабезпеченій сім’ї, віком від 3 до 13 років здійснюють доплату в розмірі 120 грн., На дитину від 13 до 18 років – 230 грн.

“Який порядок призначення пенсії матерям інвалідів з дитинства?”

Відповідно до змін, внесених до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, який набрав чинності з 1 жовтня 2011 року, матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років і за наявності не менше 15 років страхового стажу. До інвалідам дитинства також належать діти-інваліди віком до 16 років.

“У мене 20 років стажу роботи, хоча я інвалід дитинства другої групи. Отримую допомогу в управлінні соцзахисту населення. Може, мені краще отримувати пенсію по інвалідності?”.

Відповідно до частини першої ст. 33 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон), пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

 • інвалідам першої групи – 100% від пенсії за віком;
 • інвалідам другої групи – 90% пенсії за віком;
 • інвалідам третьої групи – 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст. ст. 27 і 28 Закону.

Відповідно до ст. 24 Закону, до страхового стажу для обчислення пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховується на загальних підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою пенсійного віку.

Доцільність отримання Вами пенсії по інвалідності можна встановити тільки за матеріалами Вашого пенсійної справи в управлінні Пенсійного фонду за місцем проживання.

“Я отримую пенсію по інвалідності, маю доньку 2011 народження. Чи можна довідкою, яка видається головою будинкового комітету, підтвердити факт перебування в мене на утриманні дочки для отримання надбавки?”

Згідно п. 13 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління

Пенсійного фонду України № 22-1 від 25 листопада 2005 року, для призначення надбавок до пенсій на непрацездатних членів сім’ї надається документ про перебування їх на утриманні заявника. У п. 18 Порядку передбачається, що в якості такого документа в даному випадку приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування про перебування на утриманні таких осіб або про їх спільне проживання із заявником.

Система місцевого самоврядування, згідно ст. 5 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, включає, зокрема, органи самоорганізації населення. В ст. 3 Закону України “Про органи самоорганізації населення” передбачається, що органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.

Таким чином, довідка, видана головою будинкового комітету, засвідчує факт перебування на утриманні заявника дочки 2011 народження.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у вівторок, 03.07.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 29 на публікацію “Про пенсії для інвалідів дитинства, про право на безкоштовну правову допомогу і не тільки …”

 1. Алёна on Листопад 5th, 2012 at 20:18

  Т. отримує пенсію по 1 групі інвалідності дитинства у мін. розмірі, працює. Чи має він право на перерахуной пенсії після 2х років безперервної роботи?Чи збільшиться розмір його пенсії, якщо він отримує зарплату у розмірі 1100 грн. на місяць?

 2. Елена on Січень 15th, 2013 at 19:27

  Здравствуйте.Моя мама инвалид 3 группы (инвалидность бессрочная,по-жизненная).Сейчас ее здоровье ухудшелось, образовались 3 грыжи в позвоночнике и поставили диагноз артроз нижних конечностей.Сильно болят ноги и ей тяжело ходить.Поднимать тяжелое ей нельзя,наклоняться тоже.Везде езжу я,домашнее хозяйство веду я.При таком ухудшении здоровья,может ли она перейти на 2 группу инвалидности?

 3. Аnna on Лютий 26th, 2013 at 11:38

  Доброго дня!
  У відповідності до п.3 Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.04.04 № 183, переогляд інвалідів з нестійкими, зворотними морфологічними змінами та порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення ефективності відновного лікування та реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації проводиться через 1-3 роки.
  Переогляд інвалідів раніше вказаних строків, а також громадян, інвалідність яким встановлено без зазначення строку переогляду, проводиться при зміні стану здоров’я і працездатності або при виявленні фактів зловживань чи помилок, допущених у встановленні групи інвалідності.
  Згідно з п. 2.2 вищезгаданої Інструкції підставою для встановлення другої групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або уродженим дефектом, що призводять до значного обмеження життєдіяльності людини, при збереженій здатності до самообслуговування, та не викликають потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді чи допомозі.\
  Таким чином, для переходу на іншу групу інвалідності необхідно пройти експертне дослідження медико-соціальної експертної комісії, за рішенням якої і буде встановлена група інвалідності.
  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

 4. василь on Липень 22nd, 2013 at 17:36

  я iнвалiд з дитинства 3 групи по зору, яку маю отримувати щомiсячну пенсiю: а також одноразову допомогу що потрiбна менi наданий час на лiкування очей атакож пiльгами якими я можу користистуватися

 5. Аnna on Липень 23rd, 2013 at 16:02

  Шановний, Василь!

  У відповідності до ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” інваліди ІІІ групи інвалідності мають право на:
  - безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;
  - безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг з соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі крісла-колясками з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосоутворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами, сечо- та калоприймачами тощо);
  - безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
  - 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня;
  - безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту.
  Сім’ям, у складі яких є два або більше інвалідів, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.

  А з приводу розрахунку пенсії, то у зв’язку з тим, що дане питання потребує проведення детального розрахунку – всі консультації по даній темі є платними. А тому, у разі згоди на оплату консультації, просимо Вас всі свої звернення надсилати на електронну пошту ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт” –info@uris.c.com.ua

  З повагою, ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 6. любовь on Грудень 26th, 2013 at 11:33

  ВТЭК установил 3 группу инвалидности, причина инвалидности – с детстства, диагноз-врожденное недоразвитие левой кисти. Выдан акт 24.04.1972г., а я родилась 28.11.1953г..Являюсь ли я нвалидом детства до 18 лет?

 7. Вікторія on Лютий 24th, 2015 at 17:58

  Доброго дня. 23 січня 2015 року моєму сину встановлено ІІ групу інвалідності з дитинства. В квітні йому виповниться 19 років. Він студент ІІ курсу інституту. До вступу до вишу стажу роботи не має. Підкажіть, чи має він право оформити пенсію по інвалідності та державну соціальну допомогу одночасно?

 8. Екатерина Данюк on Лютий 25th, 2015 at 10:03

  Шановна Вікторіє, до досягнення 23 років пенсія інваліду ІІ групи призначається за наявності страхового стажу не менше року (ст. 30, 32 ЗУ “про загальнообовязкове державне пенсійне страхування”).У випадку коли інвалід не має достатньої кількості страхового стажу, він може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги за нормами Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

 9. Вікторія on Лютий 25th, 2015 at 11:32

  Доброго дня, Катерино. А як же норма ЗУ ” Про пенсійне забезпечення” ст. 28. Пенсії по інвалідності особам, які навчаються

  Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам,
  клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які не працювали
  до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну
  ординатуру, пенсії призначаються:
  б) при інвалідності внаслідок загального захворювання – якщо
  вихованець, учень, студент, курсант, слухач, стажист, клінічний
  ординатор, аспірант, докторант навчався протягом відповідного
  строку, вказаного у статті 25 цього Закону.

 10. Екатерина Данюк on Лютий 25th, 2015 at 13:02

  Шановна Вікторіє, норма ст. 28 ЗУ “Про пенсійне забезпечення” була актуальною до 31.12.2003 року (коли термін навчання зараховувався до страхового стажу). Нині законодавець визначає, що пенсія – щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа !!! в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім’ї у випадках, визначених цим Законом. А відтак, свою попередню відповідь вважаю правильною.

 11. Олена on Березень 3rd, 2015 at 13:27

  Здравствуйте! Моему сыну 2 года с рождения установлено ребёнок-инвалид до 18 лет, с ноября 2014 года переоформлено на ребёнок-инвалид подгруппы а, возможно ли возвращение денег с даты подписания закона или как нам и назначено с дня подачи заявления. Если да то в какие органы обращаться для перерасчёта. Спасибо.

 12. Екатерина Данюк on Березень 4th, 2015 at 09:53

  Доброго дня, Олено. Відповідно до ст. 5 Закону України ” Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 18-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за її заявою (недієздатним – за заявою опікуна) з дня встановлення групи інвалідності в разі збільшення розміру допомоги, але з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги.

 13. Ліля on Березень 29th, 2015 at 15:29

  чи має право дитина інвалід з дитинства по зору 3група у 18років на отримання пенсії?

 14. Екатерина Данюк on Березень 30th, 2015 at 11:03

  Шановна Ліліє, ні, не має права, а має право на отримання соціальної допомоги.

 15. Ліля on Березень 31st, 2015 at 18:43

  В якому розмірі, соціальну допомогу має право дитина инвалід 3групи по зору з дитинства отримувати, і який час, пожизнено чи ні?

 16. Екатерина Данюк on Квітень 2nd, 2015 at 15:08

  Шановна Ліліє, розмір державної соціальної допомоги на даний час складає 949,00 грн. Допомога виплачуватиметься до призначення пенсії по інвалідності.

 17. Василій on Квітень 5th, 2015 at 14:02

  Доброго дня шановні добродії! Допоможить мені будь ласка з приводу отримання пенсії по інвалідності.
  Згідно трудової книжки я працював з 15.09.1981року по 30.04.1990рік на радіозаводі.
  Мій трудовий стаж складає 8 років 7 місяців 16 днів.
  Я написав заяву про отримання пенсії, на що мені відповів пенсійний фонд що, в мене не достатньо стажу(повинно 12 років) для отримання пенсії.
  Я написав заяву до головного лікаря КЗ ОКЦМСЕ ДОР щодо надання мені інформації в письмової формі що до моєї інвалідності з 1990року по 2015рік,з відповіді голови міжрайонної кардіологічної МСЕК №1 вбачається що я визнаний інвалідом загального захворювання 2-3 группи(1990-1995рік), та інваліда 3-ій групи захворювання з дитинства(1995-2000рік).
  З 2000року по 2014рік я не проходив обстеження,доглядав маму в Севостополі.
  З 18.11.2014 року по 01.12.2015рік пройшов знову обстеження і мені надали 3-ю группу інвалідності загального захворювання(забувши про те що я інвалід 3-ої группи захворювання з дитинства)як це визначено раніш з 1995р-2000рік.
  Питання:
  1) Може таке бути що,призначив мене інвалідом дитинства на 5 років,потім це не визначити (здається навмисно),а написати що З 2014-2015р,призначается 3-я группа загального захворювання, як то було раніш до 1995року(2, а потім 3 группа інвалідності)?
  2) Як мені призначити та отримати пенсію? бо з 20.01.2015року я пишу прохання про призначення пенсії до Пенсійного фонду свого району,а пенсійний фонд мого району мені відмовляє на її отримання мотивуючи тим що, недостатньо в мене стажу 12 років для отримання пенсії.Де тут пенсійний подвох??
  Чому я не можу її отримати?
  Чи це засторіла бюрократія заховалась в окремих людях…
  ДОПОМОЖІТЬ будь ласка ІНВАЛІДУ З ДИТИНСТВА,не маю більш сил з ними боротися???
  Закон Є на моему боці чи не ма…???
  3) надайте будь ласка механізм отримати мені пенсію з інвалідності в моєму випадку???

 18. Екатерина Данюк on Квітень 6th, 2015 at 09:15

  В статті 32 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” встановлено страховий стаж (на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією), необхідний для призначення пенсії по інвалідності для інвалідів II та III груп:

  до досягнення особою 23 років включно – 1 рік;

  від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки;

  від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки;

  від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки;

  від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років;

  від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років;

  від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років;

  від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років;

  від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років;

  від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років;

  від 46 років до досягнення особою 48 років включно – 11 років;

  від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років;

  від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років;

  від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років.
  У випадку, коли інвалід не має достатньої кількості страхового стажу, він може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги за нормами Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

 19. Артур on Квітень 24th, 2015 at 22:18

  Здравствуйте! Підкажіть будь ласка, чи має права інвалід 2-ї групи з дитинства, перейти на пенсію, за віком, до досягнення пенсійного віку, за наявності страхового стажу? Який розмір страхового стажу, повинен бути для звернення з цього питання до пенсійного фонду? Спасибо.

 20. Екатерина Данюк on Квітень 27th, 2015 at 15:18

  Шановний Артуре, перехід можливий. Мінімальний страховий стаж для чоловіків становить 35 років.

 21. Артур on Травень 2nd, 2015 at 19:42

  Шановна Катерина Данюк, я перепрошую звичайно. Стаття 26 “Закону України. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, із змінами та доповненнями законів від 2 березня 2015 року N 213-VIII, має на увазі 15 років стажу страхового. Або були пізніші зміни цього закону? Або воно якось по іншому береться, для інваліда 2-ї групи з дитинства? Буду пріхзнателен, за додаткові роз’яснення, з посиланнями на нормативні докумернти і законии, з цього питання..

 22. Леся on Липень 15th, 2015 at 13:09

  Доброго дня! Мені встановили 3-тю групу інвалідності, як інваліду з дитинства довічно. Чи можу я працювати на державній роботі або будь якій іншій і при цьому отримувати і пенсію і заробітну плату?

 23. Екатерина on Липень 16th, 2015 at 08:23

  Шановна Леся, звичайно маєте право працювати на будь-якій роботі, яка не противопоказана Вам по стану здоров’я та отримувати заробітну плату і пенсію.

 24. Славік on Серпень 26th, 2015 at 12:14

  Підскажіть чи має право інвалід 3грп.з дитинства пригнати машину за кардону і безкоштовно розмитнити

 25. Екатерина on Серпень 28th, 2015 at 10:39

  Шановний Вячеслав, “пригнати” авто маєте право, а розмитнення за нульовою ставкою в даному випадку не передбачено законодавством.

 26. Альона on Вересень 17th, 2015 at 14:00

  Добрий день.Скажіть будь-ласка якщо в мене 3 група інвалідності з дитинства, отримую пенсію в розмірі 830 грн, і маю стажа вже 5 років з них 2 декрету, чи маю право на доплату до пенсії за рахунок стажу?

 27. Екатерина on Вересень 18th, 2015 at 09:25

  Шановна Олено, ви не маєте такого права.

 28. Людмила on Жовтень 16th, 2015 at 10:55

  Дитина-інвалід після 18 років визнана інвалідом з дитинства І групи пігрупи А. Заяву писати не може, управління соцзахисту не приймає від нього заяву, мати хоче визнати його недієздатним, йде судовий процес.. Кошти їй виплачені будуть з моменту визнання сина інвалідом, чи з моменту визнання його недієздатним?

 29. Екатерина on Жовтень 19th, 2015 at 14:43

  Доброго дня, з моменту визнання недієздатним.

Написати відповідь


7 − п'ять =

--


Календар публікацій

Липень 2012
П В С Ч П С Н
« Чер   Сер »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Яндекс.Метрика