Про пенсії для інвалідів дитинства, про право на безкоштовну правову допомогу і не тільки …

На запитання читачів відповідають фахівці Пенсійного фонду України і Міністерства соціальної політики України.

“Чи маю право на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці у зв’язку із збільшенням посадових окладів працюючим суддям згідно ст. 129 Закону України” Про судоустрій і статус суддів? “

Відповідно до частини четвертої ст.138 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (далі – Закон), при зміні розміру грошового утримання суддів Конституційного Суду України відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання.

Таким чином, законом не передбачається проведення перерахунку довічного грошового утримання суддям у відставці, крім суддів Конституційного Суду України.

“Які інваліди мають право на безкоштовну вторинну правову допомогу?”

Згідно із Законом України від 2 червня 2011 року № 3460-VI “Про безоплатну правову допомогу”, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, яка призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, мають право на безкоштовну вторинну правову допомогу, зокрема, на:

 1. захист від обвинувачення;
 2. здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 3. складання документів процесуального характеру.

Суб’єктами надання такої правової допомоги є:

 1. центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (організовуються Міністерством юстиції України при основних управліннях юстиції в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, з урахуванням потреб відповідної територіальної одиниці);
 2. адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом;
 3. адвокати, включені до реєстру адвокатів, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.

“В яких випадках інвалідам надається одноразова матеріальна допомога?”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам” передбачено надання допомоги в разі хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха або інших надзвичайних обставин інвалідам. Дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим громадянам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу, відповідно до законів “Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” , якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах власних бюджетних коштів можуть надавати матеріальну допомогу різним категоріям населення в установленому цими органами порядку.

“На які пільги мають право інваліди третьої групи?”

Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, інваліди третьої групи мають право на такі пільги:

 • безплатне придбання лікарських препаратів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує розмір мінімальної пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;
 • безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі кріслами-колясками з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосоутворювальні апарати, сурдотехнічні засоби, ендопротезами, сечо-та калоприймачі тощо);
 • безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
 • 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту на період з 1 жовтня по 15 травня;
 • безкоштовний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту.

Крім того, відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”, місцеві органи виконавчої влади та самоврядування можуть надати додаткові пільги малозабезпеченим верствам населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

“В якому розмірі призначається державна соціальна допомога інвалідам дитинства?”

Державна соціальна допомога інвалідам дитинства, відповідно до закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам”, призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. Державна соціальна допомога призначається і виплачується в повному обсязі органами соціального захисту населення з дня звернення за її призначенням.

Державна соціальна допомога інвалідам дитинства першої групи підгрупи А і Б призначається в розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надбавка по догляду за інвалідом дитинства першої групи підгрупи А встановлюється в розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за інвалідом дитинства першої групи підгрупи Б або без встановленої підгрупи – в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для інвалідів дитинства другої та третьої груп розмір цієї допомоги становить 80 і 60 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для одиноких інвалідів дитинства другої та третьої груп, на підставі довідок, виданих лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичного закладу в тому, що ці особи потребують постійного стороннього догляду, передбачається надбавка по догляду за ними до державної соціальної допомоги в розмірі 15% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Так, розмір державної соціальної допомоги (з урахуванням норм Постанови Кабміну від 26 березня 2008 року № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”) з 1 квітня 2012 становить:

 • для інвалідів дитинства першої групи підгрупи А – 1466,50 грн.;
 • для інвалідів дитинства першої групи підгрупи Б – 1257 грн.;
 • для інвалідів дитинства другої та третьої груп – 838 грн.

Чергове збільшення розміру виплат відбудеться у липні, жовтні та грудні 2012 року.

“Я інвалід війни третьої групи. Чи маю я право на компенсацію вартості проїзду до місця санаторно-курортного лікування?”

Згідно ст. 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” інвалідам війни передбачається безкоштовне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

Інвалідам першої та другої груп надається право безкоштовного проїзду раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів першої групи (не більше одного супроводжуючого), – 50-процентна знижка вартості проїзду раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.

Інвалідам третьої групи надається право безкоштовного проїзду раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або право проїзду раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду.

“В якому розмірі у 2012 році призначають соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям?”

Розмір державної соціальної допомоги визначають як різницю між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, використовуючи при цьому так

званий рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який встановлюють, виходячи з реальних можливостей видаткової частини держбюджету Україні і стверджують одночасно з прийняттям закону про державний бюджет України на відповідний рік.

Статтею 14 Закону України “Про державний бюджет України на 2012 рік” встановлено рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”:

 • для працездатних осіб – 21% від прожиткового мінімуму (з січня 2012 року – 225,33 грн.);
 • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 80 відсотків від прожиткового мінімуму (з січня 2012 року – 657,60 грн.);
 • для дітей віком до 6 років – 50% від прожиткового мінімуму (з січня 2012 року – 446,50 грн.);
 • для дітей віком від 6 до 18 років – 50% від прожиткового мінімуму (з січня 2012 року – 556 грн.).

Також на кожну дитину, яка виховується в малозабезпеченій сім’ї, віком від 3 до 13 років здійснюють доплату в розмірі 120 грн., На дитину від 13 до 18 років – 230 грн.

“Який порядок призначення пенсії матерям інвалідів з дитинства?”

Відповідно до змін, внесених до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, який набрав чинності з 1 жовтня 2011 року, матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років і за наявності не менше 15 років страхового стажу. До інвалідам дитинства також належать діти-інваліди віком до 16 років.

“У мене 20 років стажу роботи, хоча я інвалід дитинства другої групи. Отримую допомогу в управлінні соцзахисту населення. Може, мені краще отримувати пенсію по інвалідності?”.

Відповідно до частини першої ст. 33 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон), пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

 • інвалідам першої групи – 100% від пенсії за віком;
 • інвалідам другої групи – 90% пенсії за віком;
 • інвалідам третьої групи – 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст. ст. 27 і 28 Закону.

Відповідно до ст. 24 Закону, до страхового стажу для обчислення пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховується на загальних підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою пенсійного віку.

Доцільність отримання Вами пенсії по інвалідності можна встановити тільки за матеріалами Вашого пенсійної справи в управлінні Пенсійного фонду за місцем проживання.

“Я отримую пенсію по інвалідності, маю доньку 2011 народження. Чи можна довідкою, яка видається головою будинкового комітету, підтвердити факт перебування в мене на утриманні дочки для отримання надбавки?”

Згідно п. 13 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління

Пенсійного фонду України № 22-1 від 25 листопада 2005 року, для призначення надбавок до пенсій на непрацездатних членів сім’ї надається документ про перебування їх на утриманні заявника. У п. 18 Порядку передбачається, що в якості такого документа в даному випадку приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування про перебування на утриманні таких осіб або про їх спільне проживання із заявником.

Система місцевого самоврядування, згідно ст. 5 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, включає, зокрема, органи самоорганізації населення. В ст. 3 Закону України “Про органи самоорганізації населення” передбачається, що органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.

Таким чином, довідка, видана головою будинкового комітету, засвідчує факт перебування на утриманні заявника дочки 2011 народження.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у вівторок, 03.07.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 12 на публікацію “Про пенсії для інвалідів дитинства, про право на безкоштовну правову допомогу і не тільки …”

 1. Алёна on Листопад 5th, 2012 at 20:18

  Т. отримує пенсію по 1 групі інвалідності дитинства у мін. розмірі, працює. Чи має він право на перерахуной пенсії після 2х років безперервної роботи?Чи збільшиться розмір його пенсії, якщо він отримує зарплату у розмірі 1100 грн. на місяць?

 2. Елена on Січень 15th, 2013 at 19:27

  Здравствуйте.Моя мама инвалид 3 группы (инвалидность бессрочная,по-жизненная).Сейчас ее здоровье ухудшелось, образовались 3 грыжи в позвоночнике и поставили диагноз артроз нижних конечностей.Сильно болят ноги и ей тяжело ходить.Поднимать тяжелое ей нельзя,наклоняться тоже.Везде езжу я,домашнее хозяйство веду я.При таком ухудшении здоровья,может ли она перейти на 2 группу инвалидности?

 3. Аnna on Лютий 26th, 2013 at 11:38

  Доброго дня!
  У відповідності до п.3 Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.04.04 № 183, переогляд інвалідів з нестійкими, зворотними морфологічними змінами та порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення ефективності відновного лікування та реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації проводиться через 1-3 роки.
  Переогляд інвалідів раніше вказаних строків, а також громадян, інвалідність яким встановлено без зазначення строку переогляду, проводиться при зміні стану здоров’я і працездатності або при виявленні фактів зловживань чи помилок, допущених у встановленні групи інвалідності.
  Згідно з п. 2.2 вищезгаданої Інструкції підставою для встановлення другої групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або уродженим дефектом, що призводять до значного обмеження життєдіяльності людини, при збереженій здатності до самообслуговування, та не викликають потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді чи допомозі.\
  Таким чином, для переходу на іншу групу інвалідності необхідно пройти експертне дослідження медико-соціальної експертної комісії, за рішенням якої і буде встановлена група інвалідності.
  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

 4. василь on Липень 22nd, 2013 at 17:36

  я iнвалiд з дитинства 3 групи по зору, яку маю отримувати щомiсячну пенсiю: а також одноразову допомогу що потрiбна менi наданий час на лiкування очей атакож пiльгами якими я можу користистуватися

 5. Аnna on Липень 23rd, 2013 at 16:02

  Шановний, Василь!

  У відповідності до ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” інваліди ІІІ групи інвалідності мають право на:
  - безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;
  - безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг з соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі крісла-колясками з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосоутворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами, сечо- та калоприймачами тощо);
  - безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
  - 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня;
  - безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту.
  Сім’ям, у складі яких є два або більше інвалідів, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.

  А з приводу розрахунку пенсії, то у зв’язку з тим, що дане питання потребує проведення детального розрахунку – всі консультації по даній темі є платними. А тому, у разі згоди на оплату консультації, просимо Вас всі свої звернення надсилати на електронну пошту ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт” –info@uris.c.com.ua

  З повагою, ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 6. любовь on Грудень 26th, 2013 at 11:33

  ВТЭК установил 3 группу инвалидности, причина инвалидности – с детстства, диагноз-врожденное недоразвитие левой кисти. Выдан акт 24.04.1972г., а я родилась 28.11.1953г..Являюсь ли я нвалидом детства до 18 лет?

 7. Вікторія on Лютий 24th, 2015 at 17:58

  Доброго дня. 23 січня 2015 року моєму сину встановлено ІІ групу інвалідності з дитинства. В квітні йому виповниться 19 років. Він студент ІІ курсу інституту. До вступу до вишу стажу роботи не має. Підкажіть, чи має він право оформити пенсію по інвалідності та державну соціальну допомогу одночасно?

 8. Екатерина Данюк on Лютий 25th, 2015 at 10:03

  Шановна Вікторіє, до досягнення 23 років пенсія інваліду ІІ групи призначається за наявності страхового стажу не менше року (ст. 30, 32 ЗУ “про загальнообовязкове державне пенсійне страхування”).У випадку коли інвалід не має достатньої кількості страхового стажу, він може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги за нормами Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

 9. Вікторія on Лютий 25th, 2015 at 11:32

  Доброго дня, Катерино. А як же норма ЗУ ” Про пенсійне забезпечення” ст. 28. Пенсії по інвалідності особам, які навчаються

  Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам,
  клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які не працювали
  до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну
  ординатуру, пенсії призначаються:
  б) при інвалідності внаслідок загального захворювання – якщо
  вихованець, учень, студент, курсант, слухач, стажист, клінічний
  ординатор, аспірант, докторант навчався протягом відповідного
  строку, вказаного у статті 25 цього Закону.

 10. Екатерина Данюк on Лютий 25th, 2015 at 13:02

  Шановна Вікторіє, норма ст. 28 ЗУ “Про пенсійне забезпечення” була актуальною до 31.12.2003 року (коли термін навчання зараховувався до страхового стажу). Нині законодавець визначає, що пенсія – щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа !!! в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім’ї у випадках, визначених цим Законом. А відтак, свою попередню відповідь вважаю правильною.

 11. Олена on Березень 3rd, 2015 at 13:27

  Здравствуйте! Моему сыну 2 года с рождения установлено ребёнок-инвалид до 18 лет, с ноября 2014 года переоформлено на ребёнок-инвалид подгруппы а, возможно ли возвращение денег с даты подписания закона или как нам и назначено с дня подачи заявления. Если да то в какие органы обращаться для перерасчёта. Спасибо.

 12. Екатерина Данюк on Березень 4th, 2015 at 09:53

  Доброго дня, Олено. Відповідно до ст. 5 Закону України ” Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 18-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за її заявою (недієздатним – за заявою опікуна) з дня встановлення групи інвалідності в разі збільшення розміру допомоги, але з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги.

Написати відповідь


8 − = шість

Партнери

КС Оберіг Туристична агенція Кредит-Тур

Календар публікацій

Липень 2012
П В С Ч П С Н
« Чер   Сер »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  Яндекс.Метрика