Особливості призначення та виплати наукових пенсій в Україні

Одним з видів пенсій, які виплачуються в Україні, є пенсії науковим та науково-педагогічним працівникам відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Особливості призначення та виплати наукових пенсій.

Стаж і вік

Перш за все, потрібно сказати, що право на наукову пенсію мають ті наукові та науково-педагогічні працівники, які займають посади згідно з Переліком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. №257 (http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/257-2004-п/ed20120101).

Право на наукову пенсію мають і ті, хто працює на будь-яких інших посадах на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, але мають необхідний стаж наукової роботи.

Законом встановлено також вимоги щодо мінімального страхового стажу та віку наукового співробітника, наявність яких дає йому право на отримання наукової пенсії.

Так, пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. А саме: 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Стаж наукової роботи при цьому повинен становити не менше 20 років для чоловіків і не менше 15 років для жінок.

Наукова пенсія призначається після досягнення чоловіками віку 62 років, а жінками – 60 років. До досягнення встановленого віку, право на пенсію мають чоловіки – науковці 1955 народження і старше після досягнення такого віку:

 • 60 років – народилися до 31 грудня 1952;
 • 60 років 6 місяців – народилися з 1 січня 1953 по 31 грудня 1953;
 • 61 рік – народилися з 1 січня 1954 по 31 грудня 1954 року;
 • 61 рік 6 місяців – народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955.

Що стосується жінок-наукових співробітниць, то до досягнення 60-річного віку мають право на пенсію за віком жінки 1961 року народження і старше:

Вік для виходу на пенсію Дата народження
55 років до 30 вересня 1956
55 років і 6 місяців з 1 жовтня 1956 р. по 31 березня 1957
56 років з 1 квітня 1957 р. по 30 вересня 1957
56 років і 6 місяців з 1 жовтня 1957 р. по 31 березня 1958
57 років з 1 квітня 1958 р. по 30 вересня 1958
57 років і 6 місяців з 1 жовтня 1958 р. по 31 березня 1919
58 років з 1 квітня 1959 р. по 30 вересня 1959
58 років і 6 місяців з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960
59 років з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960
59 років і 6 місяців з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961
60 років з 1 квітня 1961 р. по 31 грудня 1961

Розмір пенсії

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати наукового працівника, розрахованої за формулою, зазначеною у частині другій статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

При тому враховується, що заробітна плата наукових працівників складається з посадових окладів (ставок), премій, доплат за наукові ступені, вчені звання, надбавок за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи та інших надбавок, доплат та винагород за наукову (науково-педагогічну ) діяльність, передбачених законодавством.

Розрахунок заробітної плати для нарахування пенсії

Формула для розрахунку заробітної плати виглядає наступним чином:

Зп = Зс х (Ск: К), де

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1Кз2 Кз3 … Кзn)

К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016 або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника поспіль до 1 липня 2000 незалежно від перерв.

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більше 10 відсотків тривалості наукового стажу. У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, не може бути менше 60 календарних місяців.

При цьому, заробіток для обчислення пенсії науковому співробітникові в усіх випадках не може перевищувати граничну суму доходу, з якої утримується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 18 734 грн. станом на 16 липня 2012 року:)

Перерахунок пенсій

За загальним правилом, пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається за умови звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.

Таким пенсіонерам, які після призначення пенсії працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і отримали не менше 24 місяців страхового стажу, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії, за вибором пенсіонера, здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або з «нової» заробітної плати, визначеної в порядку, описаному вище, із застосуванням показника середньої заробітної плати, який враховувався при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії.

Вихідна допомога

При виході на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника такому науковому (науково-педагогічному) працівнику виплачується також грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на посадах, зазначених у Переліку (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/257-2004-п/ed20120101) не менше 12,5 років для чоловіків і 10 років для жінок.

Пенсія по інвалідності

Виплата пенсії по інвалідності науковим співробітникам, також має свої особливості, встановлені законом. Так, пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, а також внаслідок каліцтва чи захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою, науковому працівнику призначається в таких розмірах:

 • інвалідам I групи – 80 відсотків заробітної плати;
 • інвалідам II групи – 60 відсотків заробітної плати;
 • інвалідам III групи – 40 відсотків заробітної плати.

Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які визнані інвалідами I, II і III груп, призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку при наявності стажу наукової роботи 20 років для чоловіків і 15 років для жінок, і страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” для призначення пенсії по інвалідності (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/ed20120101/page3), А особам з числа інвалідів з дитинства – незалежно від часу встановлення інвалідності.

Пенсія по втраті годувальника

Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого наукового працівника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), в такому розмірі:

 • 80 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника – на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї;
 • 60 відсотків – на двох непрацездатних членів сім’ї;
 • 40 відсотків – на одного непрацездатного члена сім’ї.

Непрацездатними вважаються особи, зазначені у статті 36 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/ed20120101/page3).

Максимальний розмір наукової пенсії

Наостанок хочеться нагадати, що після проведення пенсійної реформи максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність, що станом на 16 липня 2012 складає 8440 грн.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у вівторок, 17.07.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 9 на публікацію “Особливості призначення та виплати наукових пенсій в Україні”

 1. Олег on Жовтень 13th, 2014 at 13:11

  Стаття доволі вичерпно відповідає на питання отримання науково-педагогічної пенсії, але в розділі “Вихідна допомога” не дається відповідь на питання: “Чи може таку допомогу отримати науково-педагогічний працівник з достатнм науково-педагогічним стажем для жінки ( наприклад 30років) який вирішив піти на пенсію за новим пенсійним законодавством у 55років, 6 місяців згідно перехідних положень Закону про загальнообов^язкове державне пенсійне страхування. Тобто така винагорода по своїй суті є винагородою за багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю, надається тільки при виході на науково-педагогічну пенсію?

 2. Екатерина Данюк on Листопад 27th, 2014 at 16:41

  Шановний Олеже, в законодавстві передбачена можливість відстрочити призначення пенсії за вислугу років із відповідною компенсацією. Так, пунктом 71 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зазначено, що особам, які на день досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» – «ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, за умови що вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

 3. Дмитро on Квітень 22nd, 2015 at 12:30

  Доброго дня! Працюю на науковій посаді, отримую пенсію за списком №1. За віком стажем і іншими даними маю право оформити наукову пенсію. За яким конкретно законом (№, стаття і тд.) призначається в такому випадку пенсія?
  З повагою, Дмитро

 4. Екатерина Данюк on Квітень 23rd, 2015 at 10:51

  Шановний Дмитре, це Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (Закон від 13.12.1991 № 1977-XI). Для визначення доцільності переходу на наукову пенсію радимо Вам звернутися до ПФ, щоб його спеціалісти розрахували розмір наукової пенсії.

 5. Дмитро on Травень 20th, 2015 at 12:41

  Доброго дня, Катерина! Дякую за відповідь. Це єдиний Закон? Я звертався в ПФ де використали статтю 24 Закону №3668-VI від 08.07.2011 (Зміни Закон №76-VII від 28.12.2014) в якому нарахували наук. пенсію аж 1521гр. Показник використовували за 2007 рік . Я не знайшов у вказаному законі такої вказівки про застосування показників 2007 року при нарахуванні наукової пенсії. В чому тут справа? Я не впевнений в правильності таких нарахувань.

  З повагою, Дмитро

 6. Віктор on Березень 24th, 2016 at 18:17

  Як отримати 6 окладів при переході зі звичайної пенсії на наукову?

 7. Екатерина on Березень 25th, 2016 at 11:43

  Шановний Вікторе, норма закону, яка передбачає виплату шести місячних посадових окладів (ставок), трактується неоднозначно фахівцями ПФУ. Дані посадові оклади виплачуються установою, з якої Ви виходите на пенсію. Консультацію можете отримати, записавшись по тел. 067-364-33-77.

 8. Сергій on Червень 25th, 2016 at 19:13

  Виходжу на пенсію по інвалідності, по Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, маючи стаж науково-педагогічної роботи 30 років, при цьому адміністратор вишу відмовляє у виплаті грошової допомоги в розмірі 6 місячних посадових окладів з урахуванням надбавок і доплат, мотивуючи відсутністю на це коштів в університеті. Чи є стаття 37 пункт 12 цього Закону – нормою прямої дії?Які шляхи вирішення цієї проблеми Ви можете порекомендувати? З повагою Сергій.

 9. Екатерина on Червень 30th, 2016 at 15:53

  Шановний Сергію, право на отримання працівником грошової допомоги пов’язується з виходом на наукову пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника та припиненням роботи на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника. Детальну консультацію можна замовити по телефону 067-364-33-77 з 9.00 до 13.00

Написати відповідь


+ дев'ять = 16