ВСУ: споживачі, які згодні з виставленим рахунком за послуги зв’язку, повинні окремо оплачувати і розшифровку скоєних дзвінків

Телекомунікації настільки тісно ввійшли в наше життя, що ми навіть перестали їх помічати. Телебачення, Інтернет, телефонний, в тому числі мобільний, зв’язок … Незалежно від частоти використання, українські споживачі згадують про них лише в разі відсутності таких, і доводиться погодитися, що вони стали невід’ємною частиною сучасного життя.

Однак технологічний прогрес – це добре, але нерідко забувається, що використання досягнень науки і техніки також регламентується і правовими нормами, що, в свою чергу, може викликати виникнення суперечок відносно, найчастіше, своєчасності надання та оплати послуг. Звично, що суперечки щодо самих тарифів нечасті. Та й судова практика підтверджує, що компанії, що надають телекомунікаційні послуги, можуть встановлювати тарифи, а споживачеві залишається погодитися на них або відмовитися від використання пропонованих послуг.

Виправити навіть абсурдні з точки зору загальної логіки тарифи чинне правове регулювання галузі не дозволяє.

Такий підсумок і суперечки між великим гравцем ринку телекомунікацій ПАТ “У” та Державною інспекцією з контролю цін в Миколаївській області.

За підсумками перевірки господарської діяльності ПАТ “У” Інспекцією було встановлено порушення порядку встановлення та застосування цін. Зокрема, це стосувалося встановлення плати за отримання детальної розшифровки дзвінків. Причому така плата стягувалася з абонентів, які просто хотіли дізнатися про здійснені дзвінки, їх часу, напрямку і тривалості, і не стягувалася з абонентів, у яких були претензії до оператора щодо виставленого рахунку.

У зв’язку з цим Інспекція рішенням від 29 лютого 2008 року застосував до ПАТ “У” економічні санкції за порушення державної дисципліни цін і винесла припис від цього ж числа про усунення порушень порядку встановлення і застосування цін.

Не погодившись з такими рішеннями, в квітні 2008 року ПАТ “У” звернулося до суду з позовом до Інспекції про визнання рішення та розпорядження незаконними, вказуючи на те, що вони були прийняті внаслідок неправильного застосування Інспекцією законодавства. А саме: пункту 16 частини 1 статті 32 Закону України “Про телекомунікації” (Закон), пункту 31 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 року (Правила), що діють на момент виникнення спірних правовідносин.

Господарський суд Миколаївської області постановою від 24 липня 2008 року позовні вимоги задовольнив. Проте потім Львівський апеляційний адміністративний суд постановою від 6 вересня 2011 року, залишеним без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 23 лютого 2012 року, рішення суду першої інстанції скасував, а в задоволенні позовних вимог відмовив.

Останнє рішення – визначення ВАСУ – незабаром за заявою ПАТ “У” стало предметом перегляду Верховним Судом України на підставах неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права, що спричинило прийняття різних рішень в однакових спорах, а саме: пункту 16 частини 1 статті 32 Закону.

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, переглянувши спірне визначення ВАСУ, прийшла до висновку, що саме в даному випадку суд касаційної інстанції неправильно застосував норми матеріального права.

Наприклад, в ухвалі від 25 серпня 2011 ВАСУ, залишаючи без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими дії оператора визнані правомірними, виходив з того, що надання оператором розшифровки суми за надані послуги за розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду послуги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв’язку, обсягу наданих послуг, суми коштів по оплаті за кожен сеанс зв’язку – додаткові телекомунікаційні послуги, вартість яких встановлюється внутрішніми актами оператора.

У цій справі ВАСУ, навпаки, погодився з правовою позицією суду апеляційної інстанції, що безкоштовне отримання споживачами рахунків за надані телекомунікаційні послуги передбачає безкоштовне отримання абонентами і розшифровок нарахованої суми за надані телекомунікаційні послуги. Таким чином, штрафні санкції за порушення ПАТ “У” державної дисципліни цін правомірні, а оскаржувані рішення та припис Інспекції – законні і обгрунтовані.

Колегія суддів ВСУ, в свою чергу, вирішуючи питання про правильне застосування положень пункту 16 частини 1 статті 32 Закону, виходила з такого.

Згідно з вимогами Закону України “Про ціни і ціноутворення” (Закон про ціни), державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом встановлення державних фіксованих цін (тарифів), граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів. Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи на товари і послуги встановлюються державними органами України.

В силу статті 66 Закону тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій самостійно, за винятком випадків, коли тарифи на загальнодоступні послуги підлягають державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів. До таких стаття 62 цього Закону відносить підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв’язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв’язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб.

Згідно з пунктом 16 частини 1 статті 32 Закону, споживачі при замовленні та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право на безкоштовне отримання від оператора, провайдера телекомунікацій рахунків за надані телекомунікаційні послуги. За персонального звернення споживача, з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікації мережі, нарахована до сплати сума за надані послуги повинна бути розшифрована тільки за той розрахунковий період, до якого в споживача є претензії, із зазначенням номера абонента, якого він викликав, виду послуги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв’язку, обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв’язку.

Право споживачів на безкоштовне отримання від оператора, провайдера рахунків за нараховані до сплати суми за надані телекомунікаційні послуги, до яких вони мають претензії, також передбачено пунктами 31, 107 Правил.

Згідно з абзацом 10 пункту 31 Правил, споживач при замовленні та/або отримання телекомунікаційних послуг має право на безкоштовне отримання від оператора, провайдера рахунків за надані телекомунікаційні послуги. За персонального звернення споживача, з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі, нарахована до сплати сума за надані послуги повинна бути розшифрована тільки за той період, до якого в споживача є претензії. А згідно з абзацом 14 пункту 107 Правил, за особистим зверненням споживача, з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі, оператор, провайдер надають інформацію про здійснені телефонних розмовах в порядку абзацу 10 пункту 31 Правил.

Разом з тим, відповідно до пункту 27 Правил, оператори, провайдери мають право, зокрема, встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що надаються ними, за винятком послуг, тарифи на які регулюються державою.

Наказом голови правління ПАТ “У” від 30 грудня 2003 року була передбачена плата за надання на прохання абонента інформації про здійснені місцевих телефонних розмовах при погодинному обліку розмов з одного телефонного номера при наявності технічної можливості.

Суди встановили, що з 4 по 21 лютого 2008 року Інспекція провела перевірку дотримання позивачем вимог державної дисципліни цін, в результаті якої встановила необгрунтоване стягнення відповідним регіональним філіалом з абонентів плати за послуги з розшифрування сум за телекомунікаційні послуги в розмірі 1137 грн.

На думку колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, в пункті 16 частини 1 статті 32 Закону передбачено право абонента на безкоштовне отримання від оператора рахунків про здійснені місцевих розмовах з розшифровкою нарахованої до сплати суми тільки за той розрахунковий період, до якого в споживача є претензії. Щодо отримання на прохання абонента інформації про такі ж місцевих телефонних розмовах, щодо яких він не має претензій, суд зазначив, що така послуга відноситься до переліку додаткових телекомунікаційних послуг, вартість яких встановлюється внутрішніми актами оператора (провайдера) і не відноситься до сфери державного регулювання .

Таким чином, постановою від 5 червня 2012 колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВСУ констатувала, що аналіз норм Закону про телекомунікації та Правил дає підстави вважати, що пунктом 16 частини 1 статті 32 цього Закону передбачено порядок надання щодо персонального звернення споживача безкоштовно послуг з розшифровці суми за надані телекомунікаційні послуги тільки за той розрахунковий період, щодо якого у споживача є претензії. Надання таких же розшифровок за інший розрахунковий період, до якого у споживача немає претензій, не підпадає під дію пункту 16 частини 1 статті 32 Закону.

При таких обставинах суд вважає, що, встановлюючи тарифи і стягуючи плату з абонентів за такі додаткові послуги, ПАТ “У” діяло правомірно.

У зв’язку з цим ВСУ скасував ухвалу ВАСУ від 23 лютого 2012 року, відправивши справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у понеділок, 23.07.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 2 на публікацію “ВСУ: споживачі, які згодні з виставленим рахунком за послуги зв’язку, повинні окремо оплачувати і розшифровку скоєних дзвінків”

  1. Сергей on Вересень 21st, 2012 at 21:01

    А текст решения ВСУ где-то можно посмотреть?

  2. Владимир ЮК on Вересень 28th, 2012 at 08:26

    Шановний Сергій,
    ось посилання на текст рішення: http://reyestr.court.gov.ua/Review/24976351
    З повагою, ЮК

Написати відповідь


шість + 4 =