Соціальна відпустка в Україні

Крім щорічної і додаткової відпустки в Україні надаються соціальні відпустки: у зв’язку з вагітністю та пологами; усиновленням дитини; по догляду за дитиною до трьох років; працівникам, які мають дітей.

Відпустка по вагітності та пологах

Відпустка по вагітності та пологах надається жінкам на підставі медичного висновку. Її тривалість становить:

  1. до пологів – 70 календарних днів;
  2. після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд.

Тривалість відпустки по вагітності та пологах обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

До відпустки по вагітності та пологам власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Відпустка по вагітності та пологах є оплачуваною. Оплата проводиться роботодавцем за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Для отримання належних коштів жінка повинна надати в бухгалтерію підприємства, в якому вона працює, лист тимчасової непрацездатності (лікарняний), в якому обов’язково має бути вказано місце роботи жінки та кількість днів, коли вона перебувала на лікарняному. Як ми вже зазначали, ця цифра буде в межах 126 і 140 днів, в залежності від стану здоров’я дитини та породіллі, або якщо народилися 2 і більше дітей. Розраховується лікарняний виходячи із середньої заробітної плати в день (враховуються нарахування за півроку), потім ця сума множиться на кількість лікарняних днів.

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Після закінчення відпустки по вагітності та пологах за бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною більшої тривалості.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку, і одним з прийомних батьків. В такому випадку відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено ( із зазначенням дати).

За бажанням жінки або інших осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки по догляду за дитиною.

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою жінки або інших членів сім’ї повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім’ях).

Ця відпустка надається без збереження заробітної плати, але з зарахуванням цього часу в страховий стаж для нарахування пенсії. Крім того, за працівником зберігається його посада, його не можна звільнити або скоротити під час такої відпустки. Також особа, яка доглядає за дитиною, отримує допомогу від держави, яку можна оформити у відділі соціального забезпечення за місцем проживання. Мінімальний розмір такої допомоги становить 130 гривень.

В деяких випадках відпустка по догляду за дитиною надається до досягнення нею 6-річного віку. Ця відпустка надається тільки в разі надання відповідної довідки про стан здоров’я дитини, згідно з якою дитина не може знаходитися в дитячому закладі і вимагає догляду тільки в домашніх умовах.

Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини

Працівнику, який усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини старше трьох років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

Право на додаткову відпустку мають:

  • працюючі жінки з двома і більше дітьми у віці до 15 років;
  • жінки, які мають дитину-інваліда;
  • жінки, які усиновили дитину;
  • одинокі матері, батьки, які виховують дитину без матері;
  • особи, які взяли дитину під опіку;
  • один з прийомних батьків.

Додаткова оплачувана відпустка надається тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. При наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, можуть переноситися на інший період також, як і щорічна відпустка.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у вівторок, 24.07.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


9 − = шість