Про пільги для інвалідів по зору, про пільговий вихід на пенсію і не тільки

На запитання наших читачів відповідають фахівці Пенсійного фонду України і Міністерства праці та соціальної політики України

“Які пільги з оплати комунальних послуг мають сільські бібліотекарі?”

Відповідно до частини другої статті 30 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, працівникам бібліотек, що працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в бібліотеках цих населених пунктів, держава, згідно із законодавством, забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

За інформацією Міністерства культури і туризму України, право на відповідні пільги пенсіонерам, які раніше працювали в бібліотеках, підтверджується довідкою, виданою відділом культури (культури і туризму), райдержадміністрацією або адміністрацією установи (закладу), в якому вони працювали, сільським чи селищним радою ( у разі ліквідації закладу тощо) за постійним місцем проживання пенсіонера на підставі записів у трудовій книжці.

“Інвалідом дитинства я визнана в 20-річному віці. Отримую державну соціальну допомогу в управлінні соцзахисту населення. Чи маю я право на допомогу у зв’язку з втратою годувальника?”

Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідом дитинства та дітям-інвалідам”, якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію в разі втрати годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього закону, то ці виплати призначаються одночасно.

Згідно ст. 36 закону України “про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсії в разі втрати годувальника призначаються непрацездатним човнів сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника необхідного страхового стажу.

Непрацездатними членами сім’ї є діти померлого годувальника, які не досягли 18 років, або старшого віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років.

Враховуючи те, що інвалідом дитинства Ви визнані в 20-річному віці, для призначення пенсії в разі втрати годувальника Вам необхідно надати в управління Пенсійного фонду України за місцем проживання висновок МСЕК про час настання інвалідності.

Чи зарахують при призначенні пенсії період, коли я доглядала за дитиною-інвалідом?”

Згідно ст. 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, до стажу роботи зараховується, зокрема, час догляду за інвалідом першої групи і за дитиною-інвалідом віком до 16 років.

Відповідно до порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637, час догляду за інвалідом першої групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років визначають на підставі:

 • акта обстеження фізичних обставин здійснення догляду;
 • документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів першої групи та дітей-інвалідів).

Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду на підставі відомостей, отриманих від органів управління житловим фондом, сільських, селищних радою народних депутатів, на підставі опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, а також на підставі інших даних.

В якості документів, що підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги, довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду, а також інші документи.

“Я отримую пенсію по інвалідності, маю доньку 2011 народження. Чи можна довідкою, яка видається головою будинкового комітету, підтвердити факт перебування в мене на утриманні дочки для отримання надбавки?”

Згідно п.13 Порядку подання та оформлення документів, для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління Пенсійного Україні №22-1 від 25 листопада 2005 року, для призначення надбавок до пенсій на непрацездатних членів сім’ї надається документ про перебування їх на утриманні заявника. В п.18 Порядку передбачається, що в якості такого документа в даному випадку приймаються довідка житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування про перебування на утриманні таких осіб або про їх совісно проживанні із заявником.

Система місцевого самоврядування, згідно ст.5 закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, включає, зокрема, органи самоорганізації населення. В ст.3 Закону України “Про органи самоорганізації населення” передбачається, що органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.

Таким чином, довідка, видана головою будинкового комітету, засвідчує факт перебування на утриманні заявника дочки 2011 народження.

“Які пільги з оплати житлово-комунальних послуг передбачаються для осіб, які доглядають за інвалідами війни першої групи і проживають разом з ними?”

Згідно з чинним законодавством, інвалідам війни та членам їх сімей надається 100% знижка в оплаті житлово-комунальних послуг (газу, електроенергії та інших) в межах норм споживання. Зазначені пільги надаються за рахунок коштів державного бюджету.

Особа, яка проживає разом з інвалідом війни першої групи (інвалід війни не перебуває в шлюбі) і доглядає за ним, може реалізовувати право на пільги, відповідно до статті 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, за умови надання організаціям , що надають відповідні послуги, і органам соціального захисту населення, які ведуть облік пільговиків, довідки від житлово-комунальної організації про постійне спільне проживання і факт відходу, або довідки від лікаря медичної установи, яка підтверджує особистість особи, яка здійснює догляд за інвалідом першої групи.

“Я учасник війни, пенсіонер. На які пільги з оплати електроенергії я маю право?”

Учасникам війни надається 50% знижка за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими) в межах середніх норм споживання. Щодо оплати за спожиту електроенергію в постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1996 року № 879 “Про встановлення користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати”, встановлена ​​норма споживання електроенергії, в межах якої надаються пільги по її оплаті. Зокрема, у разі споживання електроенергії на комунально-побутові потреби у сільських і міських населених пунктах (крім будинків, обладнаних електричними плитами і електроопалювальними установками) – 75 кВт год на сім’ю з однієї-двох осіб на місяць, в тому числі, якщо обидва члени сім’ї мають право на знижку, і додатково 15 кВт год на кожного іншого члена сім’ї, а також особам, які не є членами сім’ї пільговика, але зареєстровані і проживають у зазначеному житловому приміщенні (будинку) і мають право на знижку плати, але не більше 150 кВт год на місяць.

Тобто 50% знижка надається на оплату фактично спожитого обсягу електроенергії, але не більше встановленої норми.

“За яких умов призначаються житлові субсидії?”

Житлові субсидії призначаються з урахуванням сукупного доходу та майнового стану сім’ї.

Згідно з пунктом 4 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 року №1050), субсидії призначаються за наявності різниці між розміром оплати житлово-комунальних послуг в межах норм споживання з урахуванням пільг, наданих згідно з чинним законодавством, і обсягом обов’язкового відсотка платежу, визначеного Кабінетом Міністрів України.

За умови призначення житлової субсидії громадяни, зареєстровані в житловому приміщенні, сплачують за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання послуг 15 відсотків від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, а сім’ї з непрацездатними та пенсіонерами – 10 відсотків від середньомісячного сукупного доходу.

“Я пенсіонер, інвалід по зору другої групи. На які пільги я маю право?”

Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, інваліди по зору другої групи мають право на такі пільги:

 • безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, але не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії; придбання ліків за рецептами лікарів з оплатою 50% від їх вартості при амбулаторному лікуванні;
 • безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
 • безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг з соціально-побутового і медобслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування, у тому числі кріслами-колясками з електроприводом, автомобілями тощо);
 • пільгову і позачергове встановлення квартирного телефону; оплату послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів з почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості тільки за їх згодою;
 • 50% знижки вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня;
 • безкоштовний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі), а також всіма видами приміського транспорту;
 • безкоштовне користування радіотрансляційної крапкою.

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”, місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування можуть надавати додаткові пільги малозабезпеченим верствам населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

“Працював у шкідливих умовах електромонтером по ремонту обладнання в хімічному виробництві. Чи маю я право на призначення пенсії після досягнення 55-річного віку?”

При встановленні права на пенсію за віком на пільгових умовах за період роботи до 1 січня 1992 року застосовують Список № 1 виробництв, цехів, професій і посад на підземних роботах, на роботах з шкідливими умовами праці та в гарячих цехах, робота на яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, і Список № 2 виробництв, цехів, професій і посад, робота на яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, що затверджені постановою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 № 1173 (далі – Списки).

Згідно з наданою довідкою, Ви працювали на Кримському содовому заводі КПО “Хімпром” з 30 листопада 1981 року по 19 липня 1986 електромонтером з обслуговування електрообладнання та виконували роботи в цеху карбонізації-дистиляції.

Пунктом 2 розділу XI “Хімічне виробництво” Списку № 2, що діяв в період Вашої роботи, передбачені посади робітників, майстрів, зайнятих на ремонті електроустаткування, контрольно-вимірювальних приладів та вентиляції хімічних цехів і дільниць хімічного виробництва, передбачених у Списку № 1.

У розділі VIII “Хімічне виробництво” Списку № 1 передбачається виробництво кальцинованої і каустичної соди, а в розділі XI “Хімічне виробництво” Списку № 2 – виробництво природної та осадової соди (видобування).

Оскільки в уточнюючої довідки підприємства про пільговий характер Вашої роботи не вказується, у виробництві якої соди Ви брали участь, немає підстав для того, щоб зарахувати період Вашої роботи з 30 листопада 1981 року по 19 липня 1986 в пільговий стаж роботи за Списком № 2.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у п`ятниця, 27.07.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 21 на публікацію “Про пільги для інвалідів по зору, про пільговий вихід на пенсію і не тільки”

 1. Євдокія on Вересень 8th, 2012 at 18:20

  Які мають пільги діти, якщо їхня мати інвалід з дитинства другої групи?

 2. Ігор on Січень 16th, 2013 at 13:53

  Добрий день! Скажіть будь-ласка, мені 42 роки, я інвалід дитинства по зору, я стою на обліку з 1976 року, на даний момент в мене зір 0,1 з корекцією +2 зір 0,12, а також в мене “Цветоощущение порушене за природженим типом”! Діагноз основний : ” Гиперметропия слабой степени, тапеторетинальная абиотрофия по типу Штадгарта на обоих глазах.” Я не працюю, але займаюся маленькою підприємницькою діяльністю. Чи можу я отримати групу з такими даними, і якої ступені??? Дякую!!!

 3. Аnna on Лютий 19th, 2013 at 10:19

  Доброго дня!
  У відповідності до п.1.2 Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.04.2004 р. № 183, інвалідність у повнолітніх осіб визначається шляхом експертного обстеження медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), підпорядкованими Республіканському в АР Крим, обласним та міським в містах Києві та Севастополі центрам (бюро) медико-соціальної експертизи.
  Таким чином, на жаль, ми точну групу інвалідності встановити не в змозі, проте згідно з вищезгаданою Інструкцією:
  п. 4.1. Перша група інвалідності:
  1) Відсутність очей.
  2) Уроджені рудиментарні очні яблука.
  3) Сліпота (гострота зору з переносною корекцією менше 0,05 або концентричне звуження поля зору до 10 градусів від точки фіксації) на обидва ока чи око, що краще бачить.
  п. 4.2. Друга група інвалідності:
  – стійкий повний птоз на обох очах після усіх видів відновного лікування та необоротні зміни органа зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05-0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить.
  п.4.3. Третя група інвалідності
  – відсутність чи субатрофія одного ока.
  З повагою, ЮК.

 4. таня on Серпень 19th, 2013 at 16:35

  я інвалід ІІІ групи по зору. на які пільги я маю право. і як шодо роїзду, пільг у аптеках…?

 5. Аnna on Вересень 11th, 2013 at 14:23

  Шановна, Таня!

  У відповідності до ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” інваліди ІІІ групи мають право на:
  - безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;
  - безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг з соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі крісла-колясками з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосоутворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами, сечо- та калоприймачами тощо);
  - безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
  - 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня;
  - безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту.
    Сім’ям, у складі яких є два або більше інвалідів, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.

  З повагою,
  ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 6. Ганна Василівна on Лютий 5th, 2014 at 20:19

  прошу дати розяснення щодо пільг ірвалідам 1 групи по зору

 7. Ганна Василівна on Лютий 5th, 2014 at 20:20

  Мій батько інвалід по зору першої групи з 2002 року ,на сьогоднішній день в 78 річному віці не взмозі самостійно пересуватися,але в 2012 році коли був розподіл пільг інвалідів першої групи на категорію А і Б,батькові було відмовлено в присвоєнні йому ” інваліда першої А ” а відповідно і доплати до пенсії він немає ,поясноли що за віком йому ще не виповнилося 80 років?Прошу дати розясненя коли присвоюється ця група?І які пільги має мій батько.

 8. николай on Березень 14th, 2014 at 14:15

  мой отец Ковалев Федор Иванович инвалид ВОв умер 1957 году.Я Ковалев Николай Федорович родился 1950 года.Сколько я себя помню у меня было плохое зрение и за этого меня сначала взяли в армию, а потом комиссовали врачебной комиссией в\ч 67710 г Завитинск с исключением с учета по гр І ст 94г с тех пор я не обращался за группой а когда обратился врач не хочет давать

 9. НАДІЯ on Липень 24th, 2014 at 08:08

  В МЕНЕ БАТЬКО ІНВАЛІД ВВВ ПО ЗОРУ, ЧИ МАЄ ВІН ПРАВО НА БУДІВНИЦТВО ГАРАЖА (машина є у дітей)

 10. Екатерина Данюк on Листопад 27th, 2014 at 16:52

  Шановна Надіє!
  Ваш батько має право на будівництво гараж, але законодавством не передбачено пільг з приводу будівництва гаража для інваліда першої групи по зору. Згідно із земельним і цивільним законодавством України будь-яке будівництво, у тому числі гаража, починається з оформлення землі під ним у встановленому порядку. Відповідно до ст.121 Земельного кодексу громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів в наступному розмірі – не більше 0,01 гектара.
  З повагою, ЮК «Юріс-Консалт»

 11. Надія on Березень 2nd, 2015 at 12:35

  Скажіть будь -ласка при діагнозі міопія і зором Vis:0,08 ,0,1, чи можу я претендувати на інвалідність по зору,дякую.

 12. Екатерина Данюк on Березень 3rd, 2015 at 08:47

  Шановна Надіє, інвалідність встановлює МСЕК, в яку входять фахівці з медичною освітою. Звертайтеся до комісії.

 13. Іван on Листопад 15th, 2015 at 22:09

  В мене складний короткозорий астегматизм, зір -0,5 і -0,8 діоптрій, чи можна з таким зором претендувати на пенсію.

 14. Екатерина on Листопад 16th, 2015 at 15:02

  Доброго дня, Іване! Наказом МОЗ №561 від 05.09.2011 р. затверджено Інструкцію про встановлення груп інвалідності. З даною інструкцією можна ознайомитися на http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11.

 15. Катя on Грудень 2nd, 2015 at 23:22

  У мого сина вроджений ротаторний ністагм обох очей гіперметропічний остигматизм обох очей VOD-0.04 з кор в/ 0.01 VOS-0.04 з кор в/ 0.01 кут до 10 чи може він отримати групу по інвалідності?

 16. Екатерина on Грудень 3rd, 2015 at 09:56

  Шановна Катерино, відповідно до ст. 7 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” інвалідність повнолітніх хворих встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (далі – МСЕК), а неповнолітніх – лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. Згідно ст. 7 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” категорія “дитина-інвалід” встановлюється особам у віці до 18-ти років. Ваш лікуючий лікар повинен Вам все пояснити з приводу подачі документів до відповідної комісії.

 17. Віка on Лютий 26th, 2016 at 11:16

  Чи я маю право на ввезення авто без розмитнення на мою бабусю, якщо вона інвалід по зору 1 групи і я нею опікуюсь?

 18. Екатерина on Лютий 29th, 2016 at 14:17

  Шановна Віко, таке право не передбачено законом.

 19. Алла on Березень 17th, 2016 at 20:14

  В мене 3 група по зору інвалід з дитинства,зір -16 і -18 працюю у районій лікарні медсестрою,мою посаду переводять у сімейну медиццину разом зі мною я відмовляюсь туди переходити.ЯкІ я маю права,щоб зостатись у ЦРЛ? Після декрету я пропрацювала 3місяці і хотіла піти у відпустку мені відмовили потрібно 6 місяців відрацювати сказали.Скільки насправді потрібно відпрацювати,щоб піти у відпустку?

 20. Екатерина on Березень 18th, 2016 at 11:33

  Шановна Алло, щодо відпустки, то Ви не уточнили вид відпустки, але якщо мова йде про щорічну, то по нормам ЗУ “Про відпустки” “щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року”, а “щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві надаються за бажанням працівника-інваліда”. Тобто Вам невірно пояснили по відпусткам. Щодо переводу, то потрібно знати підставу переводу (наказ, розпорядження тощо).

 21. Христина on Січень 24th, 2018 at 17:08

  Добрий день скажіть будь ласка моя мама має 2 групу інвалідності по зору чи можна ввезти авто на неї без розмитнення?

Написати відповідь


п'ять − 3 =