Договір позики між фізичними особами в іноземній валюті: за і проти

Законодавство України прямо не забороняє укладати договори позики грошових коштів в іноземній валюті між фізичними особами. Незважаючи на це запитання про можливість укладення договору позики між фізичними особами, предметом якого є грошові кошти в іноземній валюті, до цих пір залишається дискусійним.

Платити за коштами

Відповідно до статті 99 Конституції України, грошовою одиницею України є гривня. У пункті 10 постанови №5 пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня ц.р. вказується, що стаття 99 Конституції України визначає правовий статус гривні, але не встановлює сферу її обігу. Сфера обігу гривні встановлюється нормами закону. Так, згідно зі статтею 192 Цивільного кодексу (ЦК) України, законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України – гривня. Іноземна валюта може використовуватися на Україну у випадках і порядку, передбачених законом. Частина 2 статті 32 Закону України “Про Національний банк України”, зокрема, вказує на те, що обіг на території України інших грошових одиниць як засобу платежу забороняється. Тобто законодавство визначає виключний характер використання іноземної валюти на території Україні.

Якщо тлумачити ці норми буквально, то мова йде саме про використання іноземної валюти як засобу платежу. У чинному законодавстві визначення терміна “засіб платежу” відсутня. (Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” містить поняття “спеціальний платіжний засіб” і визначає його як платіжний інструмент, тобто має специфічну сферу застосування в рамках згаданого Закону і не співвідноситься з поняттям “засіб платежу”). Однак, виходячи з логічного змісту цього словосполучення, “засіб платежу” – це засіб, за допомогою якого здійснюється платіж.

Поняття “платежу” також не визначено законом. Хоча з контексту загальних положень законодавства можна стверджувати, що під платежем розуміють передачу майна (у тому числі грошових коштів) від боржника до кредитора на виконання зобов’язання, а також розрахунок за куплений товар або отриману послугу; видачу грошових коштів по яким-небудь зобов’язанням.

Проте договір позики є реальним договором, а значить, ні про яку передачу коштів на виконання зобов’язання не йдеться. Необхідно також враховувати те, що поняття “платіж” традиційно використовується у відносинах між суб’єктами господарювання.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” №15-93 від 19 лютого 1993 року (стаття 2) встановлює, що резиденти і нерезиденти мають право бути власниками валютних цінностей, що знаходяться на території України, мають право здійснювати валютні операції з урахуванням обмежень, встановлених Декретом та іншими актами валютного законодавства. Проаналізувавши такі обмеження, можна прийти до висновку, що вони не поширюються на валютні операції між фізичними особами.

При цьому використання іноземної валюти як засобу платежу обумовлено наявністю індивідуальної ліцензії НБУ.

Визначити еквівалент

Яку мету переслідують сторони, укладаючи договір позики коштів в іноземній валюті? Згідно зі статтею 1046 ЦК України, за договором позики позикодавець передає у власність позичальника, грошові кошти, а останній зобов’язується повернути позикодавцю ту ж суму грошових коштів. Аналізуючи це визначення договору позики, можна стверджувати, що закон гарантує позикодавцю отримання суми позики саме в тому розмірі, в якому вона була надана. Як відомо, гроші мають властивість знецінюватися, і після закінчення терміну дії договору позикодавець фактично може отримати вже не ту суму грошових коштів, яку передав позичальникові в момент укладення договору. Тому на практиці сторони зацікавлені укладати такий договір саме в іноземній валюті.

Однак стаття 524 ЦК України вказує, що зобов’язання має бути виражене у гривні; при цьому сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті. По суті, норма імперативна, але, як показує практика, фізичні особи все ж укладають такі договори безпосередньо в іноземній валюті, і суди підтримують таку позицію, виносячи відповідні рішення. Наприклад, рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23 лютого 2011 року “Про стягнення коштів за договором позики”. Крім того, в постанові №5 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня ц.р. “Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин” в пункті 12 вказується на можливість пред’явлення позову в іноземній валюті.

Очевидно, мається на увазі, що предмет договору, з якого виникла суперечка, також виражений в іноземній валюті. При цьому суд зазначає, що судовий збір підлягає сплаті у гривнях (з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого НБУ на день сплати), а також те, що суд в резолютивній частині рішення зазначає про стягнення таких коштів саме в іноземній валюті (хоча мова йде про кредитні правовідносини, але аналогія в такому випадку цілком виправдана).

Таким чином, враховуючи ситуацію, судову практику, а також “читаючи” не тільки букву, а й дух закону, беруся стверджувати, що укладення договору позики грошових коштів в іноземній валюті між фізичними особами є правомірним і допустимим.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у понеділок, 30.07.2012, у категорії Право, суди, Фінанси. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 2 на публікацію “Договір позики між фізичними особами в іноземній валюті: за і проти”

  1. Володимир on Лютий 7th, 2015 at 20:07

    ВСУ в своїй постанові від 2 липня 2014 року по справі 6-79цс14 думає інакше. Давав в валюті – забирай в гривні за невідомим курсом.

  2. Сергій on Квітень 8th, 2016 at 14:40

    В Україні зобов’язання має бути виконане в гривні. Хочеш у валюті – напиши еквівалент. Але остаточно постановлять все рівно в гривні. Хочеш отримати у валюті США – будь іноземним громадянином.

Написати відповідь


2 + = п'ять