Суміщення професій і посад: коли, як і почому

На що тільки не готові українці, щоб заробити більше грошей. І працювати на кількох роботах відразу, і виконувати посадові обов’язки тимчасово відсутнього колеги. Саме про останню можливості поговоримо сьогодні. У яких випадках можливе суміщення декількох посад на одному підприємстві, як має оплачуватися і оформлятися.

Що таке суміщення посад

Визначення поняття суміщення професій (або посад) дається в статті 105 Кодексу законів про працю. Так, під суміщенням розуміють виконання на одному і тому ж підприємстві, установі, в організації разом з основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи.

Важливо відрізняти суміщення посад від роботи за сумісництвом, оскільки трудові відносини у цих випадках регулюються різними норами права, по-різному оплачуються і оформляються.

Сумісництво передбачає виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час, на тому ж, або на іншому підприємстві. З працівником, що працює за сумісництвом, укладається окремий трудовий договір. На відміну від сумісництва, суміщення посад чи професій здійснюється по одному трудовому договору, завжди на одному підприємстві і в межах встановленої тривалості робочого дня.

Як правило, суміщення посад застосовується у разі тимчасової відсутності працівника на робочому місці: у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням і т. п.

У яких випадках дозволяється

Як і в багатьох інших випадках, коли мова йде про трудові відносини, питання суміщення професій і посад регулюються нормами ще радянського законодавства, яке застосовується в частині, що не суперечить Конституції і законам України. Тому звернемося до Постанови   Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. №1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» та Інструкції   по застосуванню цієї Постанови від 14.05.1982 №53-ВЛ, затвердженої Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях, Міністерством фінансів СРСР, Секретаріатом Всесоюзної Центральної ради професійних спілок.

Згідно Постанови №1145 суміщення професій (посад) допускається на одному й тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника протягом установленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно та не веде до погіршення якості продукції, виконуваних робіт, обслуговування населення. Суміщення професій (посад) дозволяється, як правило, в межах тієї категорії персоналу, до якої відноситься цей працівник (робітники, інженерно-технічні працівники, службовці та інші).

Тобто, суміщення професій (посад) допускається в тих випадках, коли працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як основної, так і суміщуваної (додаткової) роботи.

Існують і інші обмеження на роботу за сумісництвом, встановлені, зокрема, частиною третьою статті 22 КЗпП, якою передбачено, що законодавством можуть встановлюватися вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника, та статтею 25-1 КЗпП, якою встановлено обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації.

За працівниками, які зайняті на основній роботі зі шкідливими, небезпечними і важкими умовами праці та які суміщають професії (посади), зберігаються встановлені законодавством відповідні пільги (додаткові відпустки, скорочену тривалість робочого часу, безкоштовна видача спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, знешкоджувальних засобів, лікувально-профілактичного харчування і т.д.) незалежно від того, чи встановлені ці пільги для суміщуваної професії (посади).

Працівникам, яким зазначені пільги не передбачені законодавством за основною роботою, але передбачені за сумісництвом професії (посади), такі пільги надаються тільки за ті робочі дні, в які працівник працював за суміщенням не менше половини робочого дня.

Суміщати посаду можуть один або відразу декілька працівників.

Доплати за суміщення посад

Постанова №1145 обмежує розмір доплат за суміщення професій (посад) 50 відсотками тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника, незалежно від числа осіб, між якими розподіляються ці доплати.

Однак аналіз чинного законодавства дозволяє зробити висновок, що роботодавець не обмежений цією цифрою при визначенні розміру доплат за суміщення професій (посад). Так, у частині першій статті 21 КЗпП встановлено, що виконувана робота визначається угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, відповідно до частини другої статті 105 КЗпП, встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. Якщо ж колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити, питання доплат з профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, а якщо його немає – з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом (ч . 2 ст. 97 КЗпП).

Крім того, згідно Постанови №1145 доплати за суміщення професій (посад) не встановлюються в тих випадках, коли поєднувана робота передбачена в нормах трудових витрат, обумовлена ​​трудовим договором (входить в коло обов’язків працівника) або доручається працівникові в установленому законодавством порядку у зв’язку з недостатньою фактичною його зайнятістю порівняно з чинними нормами трудових витрат по основній роботі.

Слід зазначити, що відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №100 від 8 лютого 1995 р., доплати за суміщення професій і посад включаються в розрахунок середньої заробітної плати.

Як оформляється

Перш за все, потрібно пам’ятати, що суміщення посад є істотною зміною умов праці, про що працівник повинен бути попереджений за два місяці (ч. 2 ст. 32 КЗпП). У такому ж порядку працівник повинен бути повідомлений про припинення суміщення, якщо воно було встановлено на невизначений термін.

Друге, на що повинен звернути увагу роботодавець: суміщення професій або посад можливе лише за згодою працівника. Угода про суміщення посад укладається на певний строк або без зазначення такого строку. Згідно з Інструкцією оформляється суміщення посад наказом.

У наказі про суміщення потрібно обов’язково вказати суміщені посади, а також розмір доплати за суміщення. Працівника, який буде поєднувати посади, потрібно ознайомити з наказом під розписку.

Скасування суміщення посад також оформляється наказом.

Внесення до трудової книжки відомостей про суміщення Інструкцією   про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту України №58 від 29 липня 1993 р., не передбачено, але і прямо не забороняється. Тому в деяких випадках в трудову книжку цілком можна внести запис про суміщення професій (посад), якщо працівник, наприклад, працює за суміщенням на такій професії (посади), яка дає йому право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Слід пам’ятати, що зменшення чисельності працівників у результаті суміщення професій (посад) не може служити підставою для зміни встановленого підприємствам, установам або організаціям ліміту чисельності і затвердженого штатного розкладу, скасування підрозділів і т. п. Більш того, при відсутності відповідної штатної одиниці в штатному розкладі, немає підстав для поєднання цієї посади і встановлення за це доплати.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у понеділок, 01.10.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 53 на публікацію “Суміщення професій і посад: коли, як і почому”

 1. Лікарня для вчених НАН України on Січень 17th, 2014 at 15:57

  Добрий день!
  Чи може за рахунок 1 (однєї) існуючої вакантної посади працювати на умовах суміщення посад 2 (двом) або 4 (чотирьом) спеціалістам і отримувати за це доплату відповідно у розмірі до 50% або до 25% посадового окладу за основною посадою кожному з них.

 2. Любов on Жовтень 18th, 2014 at 17:20

  Я працюю директором бібліотеки,Статусу державного службовця немаю.Чи можуть мене оформити виконуючою обов”язки начальника відділу культури,який має статус державного службовця?Процедура оформлення такого моменту?

 3. Екатерина Данюк on Листопад 6th, 2014 at 16:49

  Шановна Любов, Вас можуть призначити начальником відділу культури, якщо ви відповідаєте критеріям, що висуваються до кандидата на дану посаду (освіта, стаж) та відповідно до Закону України «Про державну службу» відповідаєте вимогам, що ставляться до державних службовців.
  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”.

 4. зоя on Лютий 13th, 2015 at 22:50

  чи може головна медсестра суміщати посаду старшої медсестри при тимчасовій відсутності останньої.

 5. Екатерина Данюк on Лютий 17th, 2015 at 09:44

  Шановна Зоя, суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника здійснюється в основний робочий час за рахунок збільшення інтенсивності праці та обсягу виконуваної роботи при незмінній тривалості робочого часу. В законодавстві відсутня заборона щодо суміщення головною медсестрою посади старшої медсестри, потрібно уточнити чи не існує з цього приводу обмежень в їх посадових інструкціях (в колективному договорі).

 6. лариса on Березень 16th, 2015 at 13:10

  працюю начальником відділу освіти, викладала години в школі (4 год на тижд. ), з дозволу голови адміністрації. а потім голова скасував розпорядження про дозвіл без попередження.як мої права захищені? дякую.

 7. Екатерина Данюк on Березень 17th, 2015 at 11:12

  Шановна Ларисо, відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 N 43, усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати такі роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом, зокрема – педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік. Педагогічна робота допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.

 8. Лариса on Липень 2nd, 2015 at 09:16

  Чи має право особа, яка працює начальнимком районного відділу культури, суміщати посаду керівника самодіяльного танцювального колективу?

 9. Лариса on Липень 2nd, 2015 at 09:18

  чи має право начальник районного відділу культури працювати за сумісництвом керівником танцювального самодіяльного колективу

 10. Екатерина on Липень 2nd, 2015 at 11:13

  Шановна Ларисо!
  Відповідно до роз’яснень Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України від 03.06.98 №10/2631 державні службовці можуть займатися творчою діяльністю, яка не входить до їх функціональних обов’язків ( в тому числі і на умовах сумісництва) у вільний від своєї основної роботи час. Перебування на посаді державного службовця не заважає вказаній вами особі у вільний від основної роботи час займатись саме творчою діяльністю, в тому числі на умовах сумісництва.

 11. Екатерина on Липень 2nd, 2015 at 11:14

  Шановна Ларисо!
  Відповідно до роз’яснень Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України від 03.06.98 №10/2631 державні службовці можуть займатися творчою діяльністю, яка не входить до їх функціональних обов’язків ( в тому числі і на умовах сумісництва) у вільний від своєї основної роботи час. Перебування на посаді державного службовця не заважає вказаній вами особі у вільний від основної роботи час займатись саме творчою діяльністю, в тому числі на умовах сумісництва.

 12. Костянтин on Жовтень 29th, 2015 at 22:17

  Доброго дня!
  Я працюю керівником хору в сільському Будинку культури (ставка) також працюю ілюстратором хору в училищі культури (погодинна оплата праці- 4 год на тиждень. понеділок з 13,00-15,00 та четвер з 15,00-17,00).
  Чи маю я право взяти на основній роботі ще 0,5 ставки акомпаніатора (за суміщенням)? Чи вірно, що робочий день на 1,5 ставки буде 12 год?
  Дякую за відповідь!

 13. Екатерина on Жовтень 30th, 2015 at 09:43

  Шановний Костянтине, при роботі за суміщенням тривалість робочого дня не збільшується. Щодо права суміщення посад, то відповідь на це питання знаходиться в Положенні про сільський будинок культури, що затверджено рішенням сільської ради.

 14. Влад on Листопад 3rd, 2015 at 19:31

  Доброго дня! Чи можна завгоспу школи (не заступнику директора з господарської роботи) працювати по суміщенню двірником на 0,5 ст. чи сторожем ?

 15. Екатерина on Листопад 4th, 2015 at 10:09

  Доброго дня, Владе. Відповідно до Класифікатора професій посада завідувача господарства належить до керівників структурних підрозділів. Керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності) (п. 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, і організацій).

 16. Юлія on Листопад 20th, 2015 at 10:51

  Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, яка процедура скасування суміщення, якщо на дану посаду хоче працевлаштуватися працівник на основне місце роботи? Чи потрібно повідомляти за 2 місяця працівника, що суміщує посади, чи можна на підставі заяви та наказу про прийняття за основним місцем роботи скасувати в той же день? Дякую!

 17. Екатерина on Листопад 20th, 2015 at 12:01

  Шановна Юліє, або за домовленістю сторін, або в односторонньому порядку, передбаченому ч. 3 ст. 32 КЗпП (як зміну істотних умов праці). В останньому випадку потрібно повідомити не пізніше ніж за два місяці до змін.

 18. Елена on Березень 22nd, 2016 at 14:57

  Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, як мені правильно поступити: до нас в організацію в 2006 році прийнята людина одним наказом двома різними пунктами на посаду сторожа і на 0,5 ставки посади підсобного робітника(я так розумію за суміщенням, але про це в наказі не вказано). В трудовій відображено лиш запис про посаду сторожа. А в 2016 році з посади сторожа його переведено на посаду завідуючого (0,5 ставки підсобного робітника так за ним і залишились). В мене питання таке: чи потрібно вносити в трудову книжку 2006 -м роком запис про 0,5 ставки підсобного робітника перед записом про переведення на посаду завідуючого?
  якщо так, то як вносити?
  в трудовій записано так:”Прийнятий на роботу на посаду сторожа” (після цього запису ніяких записів більше немає)
  1-й варіант: другим пунктом за тією ж датою і тим же номером наказу записати “прийнятий на 0,5 ставки підсобного робітника”;
  2-й варіант: просто дописати після слів “на посаду сторожа” і на 0,5 ставки підстобного робітника за суміщенням;
  3-й варіант: запис за номером 1 не дійсний; 2 номер “прийнятий на посаду сторожа і на 0,5 ставки посади підсобного робітника” за тією ж датою і тим же наказом???????

 19. Екатерина on Березень 22nd, 2016 at 16:04

  Шановна Олено, доброго дня. По Вашому питанню можемо надати консультацію. Про умови консультації дізнавайтеся за тел.067-364-33-77

 20. Наталья on Березень 23rd, 2016 at 15:44

  Чи може директор сільського Будинку культури працювати прибиральником за суміщенням???

 21. Екатерина on Березень 28th, 2016 at 15:09

  Шановна Наталю, директор – керівна посада, а керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних
  підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

 22. Наталья on Березень 30th, 2016 at 13:24

  За сумісництво зрозуміло, але мене цікавило саме суміщення не сумісництво. Виходячи з логіки директор не може одночасно виконувати свої обовязки та обовязки прибиральника одночасно. Наприклад прибрати свое робоче місце.

 23. Олена on Квітень 18th, 2016 at 19:56

  Порадьте буд-ласка. Чи може заступник директора на державному підприємстві бути обраним головою профкому і суміщувати дві посади – заступника и голови профкому (за керівництво профкомом зарплата не платиться).

 24. Екатерина on Квітень 19th, 2016 at 14:40

  Шановна Олено, профспілка – це добровільна громадська організація, яка об’єднує працівників, поєднаних спільними інтересами по виду своєї діяльності як у виробничій, так і в невиробничій сферах, для захисту трудових і соціально-економічних прав і інтересів своїх членів. Профспілка здійснює представництво трудящих перед адміністрацією,а адміністрація – це директор, заступник директора. Читайте статут профспілки.Ми вважаємо, що заступник директора не може бути головою профкому.

 25. Сергій on Червень 29th, 2016 at 08:14

  Доброго дня!
  директор установи “спорт для всіх” суміщав 0,5 ставки інструктора методиста в цій же установі
  чи є це порушенням?

 26. Екатерина on Червень 29th, 2016 at 14:22

  Шановний Сергію,яка форма власності даної установи?

 27. Сергій on Червень 29th, 2016 at 14:48

  бюджетна установа

 28. Екатерина on Червень 29th, 2016 at 15:21

  Шановний Сергію, замовляйте консультацію за тел.067-364-33-77

 29. Сергій on Червень 29th, 2016 at 15:33

  щиро дякую за вичерпну відповідь

 30. Тетяна on Липень 27th, 2016 at 11:34

  Доброго дня. Ми бюджетна установа, є директор, заступник директора і завідувач підсобним господарством, який йде у відпустку. Людини, яка б виконувала обовязки тимчасово на період відпустки, нема. Директор хоче на період відпустки призначити відповідальним та вести контроль за підсобним господарством заступника директора. Як це оформити і чи це правильно? Дякую

 31. Екатерина on Липень 28th, 2016 at 12:43

  Доброго дня, відповідно до Постанови Ради міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. №1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» суміщення професій (посад) допускається на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно і не призведе до погіршення якості продукції, виконуваних робіт, обслуговування населення. Суміщення професій (посад) дозволяється, як правило, в межах тієї категорії персоналу, до якої належить цей працівник (робочі, інженерно-технічні працівники, службовці та інші).Тобто суміщення професій (посад) допускається в тих випадках, коли працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як основної роботи, так і суміщеної (додаткової) роботи. Оформляється наказом.

 32. Альона on Липень 29th, 2016 at 18:05

  Доброго дня! Мене дуже хвилює робоча посада моєї мами, яка працює на ставку в сільській амбулаторії, з яких 0,5 санітарка і 0,5 двірник. Питання таке, яку територію за обсягом,як двірник вона має прибирати на пів ставки? Гарно дякую за відповідь.

 33. Екатерина on Серпень 1st, 2016 at 15:11

  Шановна Олено, професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою. Обсяги роботи, порядок і умови містяться у посадовій інструкції двірника та в наказі про суміщення посад.
  Штатна одиниця двірника вводиться в медичному закладі на 2700 кв. м.

 34. Татьяна on Листопад 2nd, 2016 at 14:09

  Доброго дня! Я касир білетної каси дискотеки будинку культури,чи можу я суміщувати свою посаду з посадою контролера цих самих білетів? Дякую за відповідь.

 35. Мирослава on Листопад 2nd, 2016 at 21:40

  Чи може заступник директора працюва на півставки юристом маючи юр.освіту за суміщенням?

 36. Екатерина on Листопад 3rd, 2016 at 09:57

  Шановна Мирославо, по-перше, посади юриста – не існує (юрист- це адвокат, суддя, юрисконсульт…), по-друге, керівнику можна суміщати посади лише в приватній структурі.

 37. Екатерина on Листопад 7th, 2016 at 09:36

  Шановна Тетяно, якщо в колективному і трудовому договорах заборон нема та графіки роботи контролера та касира збігаються, оскільки суміщення посад передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, додаткової роботи за іншою посадою на одному і тому самому підприємстві протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня, то можна.

 38. Татьяна on Листопад 8th, 2016 at 15:59

  Підкажіть ще.Якщо я буду суміщувати посади касира та контролера білетів дискотеки, чи не буде це корупцією? Дякую.

 39. Екатерина on Листопад 9th, 2016 at 08:36

  Шановна Тетяно, будь ласка, замовляйте консультацію (тел.067-364-33-77)

 40. Катерина on Листопад 18th, 2016 at 21:18

  Шановна Тетяно, чи має право керівник, без згоди працівника примусово вимагати працювати за суміщенням?

 41. Екатерина on Грудень 9th, 2016 at 15:07

  Шановна Катерино, не може.

 42. Екатерина on Грудень 9th, 2016 at 15:54

  Шановна Катерино, не має права.

 43. неля on Січень 3rd, 2017 at 21:53

  чи може завгосп школи 0,5 ставки суміщати посаду комірника 0,5 ставки

 44. Тетяна on Січень 28th, 2017 at 17:16

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи можна фахівцю з охорони праці групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти встановити доплату за суміщення посади начальника Групи централізованого госп. обслуговування?

 45. Екатерина on Січень 30th, 2017 at 16:31

  Тетяно, існують такі класичні правила по суміщенню:1) суміщення професій (посад) дозволяється, як правило, в межах тієї категорії персоналу, до якої належить цей працівник (робочі, інженерно-технічні працівники, службовці та інші);2) суміщати професії (посади) дозволяється у випадках, коли працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як основної, так і додаткової роботи на одному й тому ж підприємстві. Варто прочитати, колективний договір (положення про утворення відділу), щоб приймати такі кадрові рішення.

 46. abramova.y on Травень 11th, 2017 at 09:03

  Неля, так, завгосп школи на 0,5 ставки може суміщати посаду комірника на 0,5 ставки, або на нього можуть покласти обов”язок щодо виконання посадових обов”язків комірника з відповідною доплатою за 0,5 ставки

 47. Ольга on Листопад 30th, 2017 at 07:50

  Доброго дня! чи правомірний робочий ргафік з 7 ранку до 19.15 працівника, який виконує в ДНЗ обсновну роботу соціального педагога а по суміщенню 0,5 психолога. дякую

 48. Тетяна on Листопад 30th, 2017 at 12:31

  Доброго дня! Скажіть будь-ласка, чи має право керівник хореографічного колективу претендувати на посаду начальника відділу культури, якщо він працює у Центрі дитячої та юнацької творчості, який відноситься до відділу освіти? Так як відповідно до положення потрібен стаж за фахом.

 49. Олена on Лютий 8th, 2018 at 21:55

  Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, в такому питанні. З січня 2018р. вихователь ДНЗ працює на 0,8 ставки в інклюзивній групі (передбачено 56 календ. днів щорічної відпустки) плюс на 0,25 ставки вихователем в групі загального розвитку плюс на 0,45 ставки виконує обов`язки тимчасово відсутнього працівника – вихователя в групі загального розвитку (працівник у відпустці по догляду за дитиною до 3х років), де передбачено 42 календ. дні щорічної основної відпустки. Скільки календарних днів щорічної основної відпустки маємо надати такому працівнику влітку? І як це правильно розрахувати? Дякую за допомогу!

 50. лариса on Липень 23rd, 2018 at 14:17

  чи може бухгалтер(який веде облік матеріальних цінностей) виконувати обов’язки тимчасово відсутньої матеріально-відповідальної особи

 51. людмила on Липень 25th, 2018 at 09:51

  Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, чи може завгосп по внутрішньому сумісництву займати ще 0,5ст. робітника? Завгосп в штатному розписі належить до робітників, а не до адміністрації.

 52. Тетяна on Лютий 8th, 2019 at 10:32

  Доброго дня.Чи може заступник директора з виховної роботи 0.5 ст .в державній школі суміщати 0.5 ст педагога-організатора та 8 годин

 53. Наташа on Березень 18th, 2019 at 16:13

  Доброго дня. Підскажіть будь ласка чи можна вмінити сторожу обовязки дорожнього робітника?

Написати відповідь


три × = 9