Державна соціальна допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства: розміри, умови і порядок виплати

Так складається, що люди з обмеженими можливостями є найменш соціально захищеною категорією в нашій країні. Сьогодні поговоримо про тих, хто потребує державної підтримки найбільше – про дітей-інвалідів. Який розмір, порядок та умови виплати державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.

Хто має право на отримання допомоги

Питання, пов’язані з призначенням та виплатою державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства регулюються Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»   (Далі – Закон про соціальну допомогу). Згідно Закону, право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства (цей статус привласнюється після досягнення 18 років) і діти-інваліди віком до 18 років.

Інвалідам з дитинства причина, група інвалідності, а також термін, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи. Одночасно вищеназвані органи повинні роз’яснити інвалідам з дитинства їх право на державну соціальну допомогу.

Перелік   медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, а також тривалість її виплати, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України №454/471/516 від 08.11 .2001 р.

Трапляється так, що людина має право на отримання одночасно кількох видів соціального забезпечення: державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства або дітям-інвалідам і державної соціальної допомоги згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”. У такому випадку інваліду призначається один із видів допомоги, за його вибором.

Виняток становить випадок, коли інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу. Ці два види соціального забезпечення можуть виплачуватися одночасно.

Розміри допомоги

Згідно Закону про соціальну допомогу, вона призначається в таких розмірах:

 • інвалідам з дитинства I групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства II групи – 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства III групи – 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • на дітей-інвалідів віком до 18 років – 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Крім безпосередньої допомоги, виплачується надбавка на догляд:

 • інвалідам з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, – 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • одиноким інвалідам з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, – 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • на дитину-інваліда віком до 6 років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей до 6 років;
 • на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей у віці від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду, або перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по вагітності та пологах, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Виняток становлять самотні матері та батьки – їм надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання або служби.

Розмір щомісячної соціальної допомоги в III кварталі 2012 року разом з надбавкою на догляд, грн.:

Категорія Розмір, грн.
Інваліди з дитинства 1 групи (підгрупа А) 1477
Інваліди з дитинства 1 групи (підгрупа В) 1266
Інваліди з дитинства 2 групи 844
Інваліди з дитинства 3 групи 844
Діти-інваліди до 6 років 1049,3
Діти-інваліди з 6 до 18 років 1162,8

Порядок звернення за допомогою

Заява про призначення державної соціальної допомоги подається до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду I або II групи, який визнаний недієздатним, а також на дитину-інваліда подається одним із батьків, усиновителем, опікуном чи піклувальником.

До заяви про призначення державної соціальної допомоги повинні бути додані:

 • документи про вік і місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда;
 • документи про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника, який подав заяву,
 • довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок.

Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування.

Один з непрацюючих батьків, усиновителів, опікун або піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років, додатково подають довідку про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання.

Заява про призначення державної соціальної допомоги розглядається органами праці та соціального захисту населення не пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням. Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийому заяви з усіма необхідними документами.

Якщо заява про призначення державної соціальної допомоги надсилається поштою і при цьому подаються також всі необхідні документи, то днем ​​звернення за державною соціальною допомогою вважається дата, вказана в поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У тих випадках, коли до заяви додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше 3-х місяців з дня одержання повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем ​​звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийому або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

Порядок виплати допомоги

Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку за місцем проживання інваліда з дитинства або батьків, усиновителів, яким призначена допомога на дітей-інвалідів. Опікуна чи піклувальника державна соціальна допомога виплачується за місцем їх проживання.

Виплата державної соціальної допомоги провадиться щомісячно за поточний місяць у встановлені органами праці та соціального захисту населення строки.

При цьому, призначена державна соціальна допомога виплачується інваліду з дитинства незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів, а державна соціальна допомога, яка призначена на дитину-інваліда віком до 18 років, виплачується незалежно від одержання інших видів допомоги.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, але не більш ніж по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку.

У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується інваліду з дитинства з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення її розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена ​​нова група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги. У такому ж порядку виплачується допомога дитині-інваліду, визнаному по досягненні 18 років інвалідом з дитинства.

Суми державної соціальної допомоги, призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем без поважних причин, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням.

Суми державної соціальної допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну соціальну допомогу або через неможливість отримання цих сум інвалідом чи його офіційним представником з поважних причин (наприклад, перебування на лікуванні) виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату.

Інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні виплачується 25 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги. Інша частина соціальної допомоги перераховується установі, де перебуває інвалід.

Дітям-інвалідам із числа сиріт за період перебування на повному державному утриманні державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особисті рахунки в банку.

Іншим дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні, призначена державна соціальна допомога виплачується в розмірі 50 відсотків та перераховується на їх особисті рахунки в банку. Частина, що залишилася перераховується на банківський рахунок установи і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у середа, 03.10.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


п'ять × 7 =