Як оскаржити перевірку податкової служби

Мабуть, більшість суб’єктів малого бізнесу задоволені запевненнями податкових органів про продовження мораторію на перевірки і сплять спокійно. Яке ж буває їх здивування при вручення рекомендованого листа від податкової з вкладеним повідомленням про планову перевірку і відповідним наказом начальника податкової інспекції. А вся справа в тому, що діє заборона тільки на проведення фактичних перевірок, а от документальні та камеральні ніхто не забороняв.

Нагадаємо, відповідно до Податкового кодексу України (ст. 75), податкові органи вправі здійснювати такі види перевірок, як камеральна, документальна і фактична. За результатами перевірок оформляється акт, якщо були виявлені порушення, і довідка, якщо порушень не було (ст. 86.1 ПК). Крім того, якщо такі перевірки свідчать, приміром, про заниження або завищення суми податкових зобов’язань, орган ДПС складає податкове повідомлення-рішення, яке, згідно зі ст. 58.2 ПК, направляється по кожному окремому податку, збору або разом із штрафними санкціями.

Не секрет, що на практиці дуже складно дотриматися всіх вимог податкового законодавства, мінливого із завидною постійністю, тому помилок, зроблених через недогляд, у підприємців вистачає. І ці помилки закінчуються притягненням підприємця до відповідальності.

Всі в суд або в ДПС?

Отже, якщо ви не згодні з рішенням податкового органу, про який вам як особі перевіряємій стало відомо, скажімо, після отримання податкового повідомлення-рішення, впору звернутися до Наказу ДПАУ №1001   від 23.12.2010 “Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби” (далі – Положення), і, звичайно ж, до норм ПКУ.   Зокрема, ст. 56 Кодексу визначає, що рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. Так, у ст. 56.2 ПК сказано, що у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень, він має право звернутися до органу вищого рівня із скаргою про перегляд такого рішення. Згідно з п. 2 Положення органи ДПС розглядають скарги платників податків на податкові повідомлення-рішення або будь-які інші рішення органів ДПС щодо податків і зборів. Правда, не підлягає оскарженню у вищих органах ДПС податкове зобов’язання, самостійно визначене у податковій декларації. Плюс слід зазначити, що це Положення не поширюється на скарги платників податків на рішення, вже оскаржені в судах.

Зі скаргою в руці

Положенням чітко передбачено заборону на відмову ДПС у прийнятті скарги платника податків. Втім, вона повинна відповідати ряду вимог – необхідно вказати:

  1. ПІБ, місце проживання, адресу, на яку необхідно вислати рішення за скаргою;
  2. найменування органу ДПС, яким видано рішення, дата і номер, назва податку, збору або штрафної санкції та їх суми;
  3. обгрунтування незгоди з рішенням ДПС;
  4. дані про повідомлення чи неповідомлення органу ДПС про подання скарги органу ДПС вищого рівня (відповідно до ст. 56.5 ПК і п. 3 Положення, платник податків одночасно з поданням скарги органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомити контролюючий орган, рішення якого він оскаржить);
  5. підпис;
  6. перелік доданих документів.

Примітно, що невідповідність скарги зазначеним вимогам не є підставою для відмови в її прийнятті. Навіть якщо викладені в ній дані не дають можливості розглянути скаргу по суті, вона повертається з роз’ясненнями не пізніше 5 днів з дня отримання.

І навіть у разі, якщо платник податків помилився, так би мовити, з юрисдикцією органу ДПС, тобто якщо питання, поставлені у скарзі, не знаходяться в компетенції органу ДПС, в який вона подана, хвилюватися нема про що – згідно з п. 6 Положення, така скарга пересилається за належністю. Зрозуміло, про це повідомляється заявнику.

Однак неуважність все ж може зіграти злий жарт із заявником, оскільки, скажімо, непідписана скарга не буде розглядатися по суті, її повернуть заявнику, а це може призвести до втрати часу і права на оскарження.

За що боролися

У ст. 56.8-56.9 ПК встановлює, що контролюючий орган зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів (іноді цей термін може бути продовжений керівником органу, але не повинен перевищувати 60 днів, про що письмово повідомляється заявник) на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або під розписку.

І, мабуть, найголовніше. Якщо рішення за скаргою не надсилається платнику податків протягом 20 днів або подовженого строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем ​​зазначених строків.

Повністю задоволеною скарга вважається і у випадку, якщо рішення керівника органу про продовження термінів розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення згаданого 20-денного терміну.

А якщо платник податків не задоволений результатами розгляду повторної скарги, і у нього є вагомі підстави для переконаності у своїй правоті, наступним етапом оскарження стане адміністративний суд.

Судова практика

Яскравим підтвердженням викладеного може стати справа №2а-198/11/2670, постанову за якою було винесено 5 липня 2012 Окружним адміністративним судом Києва.

Позов був поданий ФО-П до районної в Києві ДПІ та ДПС України про визнання недійсними повідомлень-рішень, винесених в 2010 р., і визнання недійсними рішень про залишення скарги без розгляду. В обгрунтування вимог позивач послався на те, що ДПІ було безпідставно визначено суму податку з доходів фізосіб у розмірі 97468,69 грн за перевищення суми виручки понад 500 тис. грн у другому кварталі 2009 р., оскільки, відповідно до роз’яснення ДПАУ від 18.01.2006, вся виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний податковий період, у якому здійснено перевищення суми виручки, оподатковується за ставкою єдиного податку. Позивач вважав, що оподаткування доходів “єдиноподатника”, який перевищив граничний розмір виручки, повинно здійснюватись з наступного податкового періоду. Він також послався на порушення ДПАУ строку розгляду повторної скарги на оскарження податкових повідомлень-рішень, через якого, згідно ЗУ “Про порядок погашення заборгованості платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами” (в даний час цей закон втратив силу – прим. Авт.), скарга вважається повністю задоволеною, а оскаржувані податкові повідомлення-рішення – скасованими. Обидва відповідача позов не визнавали, причому ДПС стверджувала, що первинна скарга була розглянута і залишилася без задоволення, а при подачі повторної скарги позивач пропустив 10-денний термін, тому вона і була залишена без розгляду.

Даючи оцінку обставинам справи, суд виходив з того, що оскільки спірні правовідносини виникли до 1 січня 2011 р., тобто до набрання чинності ПК, судом будуть застосовуватися ті норми, які діяли на момент виникнення спірних правовідносин. Відносно пропуску строку для подання повторної скарги суд встановив, що спочатку така скарга була направлена ​​в передбачений законом термін, але не містила підпису платника податків, тому і була повернена без розгляду заявнику з роз’ясненням порядку і строків подання повторної скарги. Другий варіант повторної скарги був направлений в ДПАУ після закінчення 10-денного терміну, передбаченого законом. При цьому суд перерахував названий термін з моменту виникнення права платника податку на подачу повторної скарги, тобто отримання рішення за первинною скаргою. Виходячи з викладеного, залишення повторної скарги без розгляду суд визнав правомірним і обгрунтованим.

Для довідки

Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання органом ДПС, а в разі направлення поштою – дата отримання відділенням поштового зв’язку поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням в повідомленні про вручення відправлення або на конверті. Це правило допоможе тим бажаючим оскаржити рішення органів ДПС, хто звик відкладати все на останній момент. Причому, якщо любитель “тягнути гуму” відправить скаргу листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, скажімо о 24.00 останнього дня подання скарги, поштові позначки про час і дату (!) прийняття поштового відправлення стануть незаперечним свідченням подачі скарги в строк.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у середа, 03.10.2012, у категорії Податки, Судова практика. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


4 × чотири =