Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами у цивільному судочинстві

Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у цивільних справах регулюється главою 4 розділу V Цивільного процесуального кодексу України (далі – ГПК). За останній рік положення ЦПК про виробництво за нововиявленими обставинами зазнали істотних змін. Про це і поговоримо в цій статті.

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства” від 20.12.2011 р. № 4176-VI   внесено зміни, якими встановлено трирічний термін для подання заяви про перегляд за нововиявленими обставинами у зв’язку із встановленням обставин, які мають істотне значення для справи, визначено порядок і терміни відкриття провадження за нововиявленими обставинами, змінена процедура розгляду судом заяви про перегляд, встановлена можливість прийняття судом за результатами розгляду заяви нового рішення, а також удосконалено порядок оскарження судового рішення, ухваленого за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

Отже, на сьогодні переглянуті за нововиявленими обставинами можуть бути рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ. Перегляд здійснюється судом, який прийняв рішення.

Підставами для такого перегляду є:

  • істотні для справи обставини, які не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
  • встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення;
  • скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають перегляду;
  • встановлена ​​Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.

Крім того, Законом України “Про внесення змін до статті 361 і 362 Цивільного процесуального кодексу України щодо підстав перегляду рішення чи ухвали суду” від 22.03.2012 р. № 4566-VI   положення статті 361 ЦПК були доповнені таким новим підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, як встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необгрунтоване рішення.

При цьому наведений перелік підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, що визначений у частині другій статті 361 ЦПК, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Заяви про перегляд за нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня:

  • встановлення обставин, що мають істотне значення для справи, які не були і не могли бути відомі на час розгляду справи особі, яка звернулася із заявою. При цьому така заява може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням законної сили, інакше суд відмовляє у відкритті провадження за нововиявленими обставинами незалежно від поважності причини пропуску трирічного строку;
  • набрання законної сили вироком суду в кримінальній справі, яким встановлено завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення, а також вини судді у вчиненні злочину, в внаслідок якого було ухвалено незаконне або необгрунтоване рішення;
  • набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для прийняття судового рішення, що підлягає перегляду;
  • ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення у випадках встановлення неконституційності закону, застосованого судом загальної юрисдикції при розгляді справи, в цілому або його окремого положення, але в тому випадку, якщо рішення суду ще не виконано.

З метою правильного й однакового застосування ГПК при перегляді судових рішень, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 30 березня 2012 надано судам відповідні роз’яснення (постанова № 4). Зокрема, в пунктах 3-4 цієї постанови розкрито поняття “нововиявлені обставини”, “нові обставини”.

Так, нововиявлені обставини – це юридичні факти, що мають суттєве значення для розгляду справи і існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, а також обставини, які виникли після набуття судового рішення законної сили і віднесені законом до нововиявлених обставин (частина друга статті 361 ЦПК). Нововиявлені обставини повинні підтверджуватися фактичними даними (доказами), які в установленому порядку спростовують факти, покладені в основу судового рішення.

У свою чергу обставини, які виникли тільки після прийняття судового рішення і не були пов’язані з вимогою в цій справі, а тому не могли бути враховані судом при ухваленні судового рішення, є новими обставинами і можуть бути підставою для пред’явлення нової вимоги (зокрема, погіршення майнового стану відповідача після прийняття рішення про стягнення з нього аліментів).

Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам ЦПК щодо оформлення заяв до суду першої інстанції і серед іншого містити: дату прийняття та зміст судового рішення, про перегляд якого подано заяву; нововиявлені обставини, якими обгрунтовується вимога про перегляді, і дату їх відкриття або встановлення; посилання на докази, що підтверджують наявність таких обставин. Крім того до заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору.

Якщо заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами оформлено відповідно до вимог ЦПК суддя протягом трьох днів після надходження заяви до суду вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами і призначає дату і час судового засідання.

У разі, якщо заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами оформлено з порушенням вимог цивільного процесуального законодавства щодо форми та змісту такої заяви, подання відповідної кількості його копій або сплати судового збору, ця заява залишається без руху, про що судом виноситься ухвала (статті 121, 364-1 ЦПК). У такому разі про підстави залишення без руху повідомляється заявнику і йому надається строк для усунення недоліків поданої заяви, який не може перевищувати п’яти днів з дня отримання заявником рішення.

Коли заявник відповідно до ухвали суду у встановлений строк виправить недоліки поданої заяви та подасть його до суду, таке заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається заявнику.

Розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснюється в судовому засіданні за правилами, встановленими ЦПК для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання, разом з тим неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви.

Також варто звернути увагу на те, що Законом України від 20.12.2011 р. № 4176-VI положення статті 21 ЦПК доповнені новою частиною п’ятою, згідно з якою закріплена неможливість повторної участі судді в розгляді заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами в випадку, якщо суддя брав участь у розгляді справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України.

За результатами розгляду заяви суд може:

  • скасувати судове рішення і ухвалити нове судове рішення;
  • залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.

Зі вступом в законну силу нового судового рішення втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі.

Підсумовуючи, слід зазначити, що вдосконалення положень цивільного процесуального законодавства щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами сприятиме підвищенню ефективності судового захисту прав та інтересів осіб і забезпечить незмінність прийнятих судових рішень, що вступили в законну силу.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у середа, 10.10.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


2 − два =