Проблеми виконання рішень іноземних судів в Україні

Незважаючи на наявність арбітражних застережень в контрактах і рішення іноземного суду, його виконання на Україні часто викликає проблеми. Чому, спробуємо розібратися.

Не сполохати інвестора

Як відомо, рівень інвестицій залежить від цілого ряду чинників, зокрема, політичної та економічної стабільності в державі, розмірів податків, розвитку технологій і т.д. Привабливість інвестиційного ринку України для інвесторів також визначається ступенем належного виконання українськими компаніями своїх договірних зобов’язань перед іноземними партнерами і рівнем захисту прав та інтересів останніх в судах України.

На жаль, як показує практика, відсоток порушення договірних зобов’язань з боку вітчизняних компаній досить високий, що, в свою чергу, призводить до тривалих судових розглядів. Такі спори відповідно до арбітражних застережень нерідко передаються сторонами на розгляд в міжнародні судові або арбітражні органи. Після отримання остаточного рішення компетентного арбітражного або судового органу, яке покладає на українську компанію зобов’язання вчинити певні дії на користь іноземної компанії (наприклад, виплатити борг), остання, у разі невиконання в добровільному порядку українською стороною такого рішення, змушена звертатися до компетентного суду України для отримання дозволу на примусове виконання рішення на території нашої країни.

Проте в судовій практиці України нерідкі випадки, коли суди відмовляють у наданні дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.

Наприклад, відома китайська компанія, яка займається розробкою і постачанням високотехнологічного обладнання по всьому світу, звернулася до українського суду з клопотанням про надання дозволу на примусове виконання на території України остаточного та обов’язкового рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма, яким за невиконання умов контрактів з оплаті поставленого обладнання з української компанії стягнуто суму боргу, що перевищує 12 мільйонів доларів США. При зверненні до суду із зазначеним клопотанням іноземною компанією були надані належним чином оформлені документи, передбачені міжнародним договором, який підлягає застосуванню, а саме: Конвенцією про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень, укладену в Нью-Йорку в 1958 році (Нью-Йоркська конвенція ).

Безапеляційна апеляція

Після перегляду прийнятого в суді першої інстанції визначення, яким було надано дозвіл на примусове виконання рішення, Апеляційним судом м. Києва вказане визначення суду було скасовано – іноземної компанії в задоволенні клопотання було відмовлено. В обгрунтуванні відмови суд апеляційної інстанції вказав на те, що в порушення статті 4 Нью-Йоркської конвенції, якою передбачено обов’язок надати в суд разом з клопотанням оригінал арбітражної угоди або належним чином його засвідчену копію, заявником було надано копії контрактів, засвідчені підписом представника заявника.

Однак суд апеляційної інстанції не врахував того, що, по-перше, арбітражні угоди були викладені у вигляді арбітражних застережень в контрактах, наданих суду, і, по-друге, надані копії контрактів, в яких містяться арбітражні застереження, були посвідчені у відповідності з вимогами, установлених Національним стандартом України “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003″, уповноваженим належним чином на вчинення таких дій представником. До того ж, апеляційний суд не вказав, яким же чином, на його думку, повинні бути засвідчені копії документів для того, щоб вони вважалися засвідченими належним чином.

Ще однією підставою, яке послужило для відмови апеляційним судом у наданні дозволу на виконання арбітражного рішення, стало те, що арбітражне рішення винесене по спору, який не передбачений і не підпадає під умови арбітражних застережень, що містяться в контрактах (стаття 5 Нью-Йоркської конвенції). Однак при цьому апеляційний суд, прийнявши до уваги виключно позицію боржника, не врахував наступних моментів. По-перше, всі контракти, спори щодо виконання яких створили підстави для звернення в арбітраж, містили арбітражні застереження в розумінні Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж”   і Нью-Йоркської конвенції. При цьому кожна арбітражне застереження в контрактах містила умова про те, що в арбітражі підлягає розгляду будь-який спір, пов’язаний з контрактом або його порушенням. Суд не врахував того, що підставою для звернення іноземної компанії в арбітраж стало порушення українською стороною умов контрактів у частині оплати за поставлене обладнання, тобто спір був пов’язаний з порушенням контрактів, що відповідало умовам арбітражних застережень.

Все дотримано, але …

Таким чином, незважаючи на те що іноземною компанією при зверненні до суду з клопотанням про визнання та надання дозволу на примусове виконання арбітражного рішення були дотримані всі вимоги як норм Цивільного процесуального кодексу України   , Так і норм Нью-Йоркської конвенції, Апеляційний суд м. Києва відмовив у наданні дозволу на виконання арбітражного рішення. Внаслідок цього, маючи на руках обов’язкове до виконання рішення міжнародного арбітражу, іноземний інвестор був позбавлений можливості стягнути борг в сумі понад 12 мільйонів доларів США, що завдало значних збитків цієї компанії.

Такі ситуації, коли права іноземних інвесторів порушуються на Україні вітчизняними компаніями, і перші не можуть знайти захист в українських судах, не є рідкістю, що, природно, не сприяє розвитку інвестиційної діяльності та поліпшення інвестиційного клімату в нашій країні. До того ж, будь-яке невиконання з української сторони своїх договірних зобов’язань і створення перешкод для виконання на території держави рішень міжнародних судів формують величезні сумніви в іноземних інвесторів щодо прозорості та відкритості ринку інвестицій на Україні.

Коментарі

Андрій Кубко, старший юрист ЮФ “Салком”

Для того щоб забезпечити виконання арбітражного рішення, винесеного в іноземній державі, потрібно, перш за все, щоб воно стосувалося виключно питань, що підпадають під дію арбітражної угоди (арбітражного застереження). Незважаючи на те що арбітраж здійснювався на території іноземної держави, для виконання рішення в Україні необхідно, щоб такий спір міг виступати предметом арбітражного розгляду і по законодавству України. Однак навіть якщо ця умова дотримана, але даний спір знаходиться на розгляді в державному суді України або за нього винесено рішення державного суду, в такій ситуації виконання рішення іноземного арбітражу щодо цього спору буде проблематичним. Зміст і загальна суть арбітражного рішення не повинні вступати в протиріччя з основними принципами національного права України, а також з низкою норм імперативного характеру. Нарешті, необхідно, щоб саме арбітражна угода (арбітражне застереження), яким передбачалася компетенція іноземного арбітражу, чітко передбачала передачу спору на вирішення даному арбітражному суду і дозволяло ідентифікувати даний орган. Іншими словами, сторона, зацікавлена ​​у виконанні рішення іноземного арбітражу на території України, повинна подбати про те, щоб не було правових перешкод для його виконання, ще на стадії арбітражного розгляду і навіть на стадії укладання арбітражної угоди.

Віталій Тертиця, адвокат, юрист LCF Law Group

Однією з підстав для відмови у визнанні та виконанні іноземних арбітражних рішень на території України є недійсність арбітражної угоди за законом, якому сторони підпорядкували договір.

Нам відомі випадки, коли українські суди відмовляли у визнанні та виконанні іноземних арбітражних рішень на території України на тій підставі, що договір, який містить арбітражне застереження, ще до початку процесу в іноземному арбітражі визнавався українським судом неукладеним через дефекти представництва іноземних юридичних осіб.

Незважаючи на те що рішення українських судів щодо неукладення арбітражної угоди не бралися до уваги іноземним арбітражем і спір було розглянуто по суті, у визнанні та виконанні арбітражного рішення на території України було відмовлено, керуючись положеннями статті 36 Закону України “Про Міжнародний комерційний арбітраж”.

Тому при укладанні угод, що містять арбітражні застереження, ми рекомендуємо ретельно перевіряти питання належного представництва сторін, що укладають угоди, в тому числі і резидентів інших країн.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у п`ятниця, 19.10.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


дев'ять − = 3