Пенсії військовослужбовцям за вислугою років: кому, коли і скільки

Пенсії військовослужбовцям є одним з видів спеціальних пенсій, які призначаються та виплачуються відповідно до окремого закону. Кому, в якому розмірі і на яких умовах виплачуються пенсії за вислугою років на підставі Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб”.

Умови виплати

Перш за все, потрібно мати на увазі, що військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб» (далі – Закон) пенсії за вислугою років призначаються і виплачуються тільки після їх звільнення зі служби.

У разі повторного прийняття на військову службу в Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України військові формування та Державну спеціальну службу транспорту, службу в органи внутрішніх справ, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється. При подальшому звільненні зі служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Не варто забувати і про те, що пенсіонеру може призначатися один з видів пенсій, на які він має право, за його вибором. Так, військовим пенсіонерам, за їх бажанням, може виплачуватися так звана «цивільна» пенсія на умовах передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. При цьому для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, які отримував пенсіонер перед звільненням зі служби.

Вік і строк вислуги, необхідний для призначення пенсії

Незалежно від віку за наявності вислуги 20 років і більше призначається пенсія:

 • особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом,
 • особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, особам начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особам начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
 • особам з числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
 • особам начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особам начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • громадянам інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають.

Цим же категоріям пенсія за вислугою років призначається у разі досягнення 45-річного віку, при загальному страховому стажі 25 років і більше, з них не менше 12 з половиною років стажу військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України. Інвалідам війни пенсія на цих умовах призначається незалежно від віку.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом пенсія призначається при досягненні 45-річного віку і за наявності в них вислуги 15 років, якщо вони звільняються з військової служби відповідно до Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей».

Розмір пенсії

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

 1. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим, прирівняним до них особам: за вислугу 20 років – 50 відсотків, а звільненим у відставку за віком або станом здоров’я – 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення, за кожний рік вислуги понад 20 років – 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення.
 2. Цим же категоріям, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту , податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України: за страховий стаж 25 років – 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років – 1 процент відповідних сум грошового забезпечення.
 3. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей “: за вислугу 15 років – 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 відсотки за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 – 100 процентів, до категорії 2 – 95 відсотків.

Мінімальний же розмір пенсії колишнім військовослужбовцям встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавки до військових пенсій

Крім основної пенсії, Законом передбачені такі надбавки та допомоги, які виплачуються додатково до пенсії:

 1. Надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, – на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога на дітей одиноким матерям.
 2. Державна соціальна допомога на догляд інвалідам I групи або одиноким пенсіонерам, які за висновком ЛКК потребують догляду, у порядку і на умовах, передбачених Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.
 3. Надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, – у порядку і на умовах, передбачених статтею 9 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам

У відповідності зі статтею 63 Закону всі військові пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, або у зв’язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій.

Однак не секрет, що після 2008 року урядом жодного разу не приймалися рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, тому і пенсії військовослужбовцям не перераховувалися. Виправити цю ситуацію Кабінет Міністрів спробував Постановою від 23 квітня 2012 №355   «Про збільшення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Постановою передбачено поетапне підвищення військових пенсій: з 1 липня 2012 року – на 11%, з 1 вересня 2012 року – до 23% і з 1 січня 2013 року – до 35%.

Разом з тим, звертаємо увагу на те, що таке підвищення нараховується виходячи з основного розміру пенсії, без урахування надбавок, допомог і т. д. А, крім того, його максимальний розмір обмежений різницею між розміром грошового забезпечення за станом на 1 січня 2012 і 1 січня 2008 року. Залишається сподіватися, що надалі влада буде згадувати про пенсіонерів не тільки напередодні чергових виборів.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у вівторок, 23.10.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 2 на публікацію “Пенсії військовослужбовцям за вислугою років: кому, коли і скільки”

 1. Андрій on Березень 29th, 2013 at 15:41

  Чи маю я право на пенсію за вислугою років
  якщо працював фармацевтом в приватного підприємця (єдиний податок)

 2. Аnna on Квітень 26th, 2013 at 15:09

  Шановний, Андрій!

  У відповідності до п.2 Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого Постановою КМУ від 4 листопада 1993 р. №909, право на пенсію за вислугою років мають фармацевти в аптеках, аптечних кіосках, магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях.
  Згідно п.2 Примітки до цього ж Переліку робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.
  Таким чином, Ви маєте право на пенсію за вислугою років.

  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

Написати відповідь


+ два = 11