Пенсії військовослужбовцям по інвалідності: умови, строки, розміри

Виявляється, військовослужбовці мають право не тільки на спеціальне пенсійне забезпечення за вислугою років, але і на випадок інвалідності. В яких випадках, в якому розмірі та на який термін призначається пенсія по інвалідності військовослужбовцям та деяким іншим, прирівняним до них, категоріям осіб.

Умови призначення

Питання, пов’язані з призначенням та виплатою пенсій по інвалідності військовослужбовцям регулюються Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб» (далі – Закон про пенсії військовим). Нагадаємо, що відповідно до Закону про військові пенсії, право на пенсійне забезпечення, крім військовослужбовців, мають інші категорії осіб.

Отже, військовослужбовці та інші категорії осіб, відповідно до Закону про військові пенсії мають право на пенсію по інвалідності в таких випадках:

  • інвалідність настала в період проходження служби;
  • інвалідність настала не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби;
  • інвалідність настала пізніше 3-місячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії і т. п.), яке виникло в період проходження служби або перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не були добровільними і і особа, яка має право на пенсію, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

Групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними експертними комісіями.

Категорії інвалідів

Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військовослужбовців, а також осіб, які мають право на пенсію за Законом про військових пенсіях поділяються на такі категорії:

  1. Інваліди війни – при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних при захисті Батьківщини, виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) чи пов’язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або у зв’язку участю в бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
  2. Інші інваліди з числа військовослужбовців, а також осіб, які мають право на пенсію за Законом про військові пенсії – при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

Розміри пенсій по інвалідності

Розмір пенсій по інвалідності військовослужбовцям, а також іншим, прирівняним до них категоріям осіб, становить:

  • інвалідам війни I групи – 100 відсотків, II групи – 80 відсотків, III групи – 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
  • іншим інвалідам I групи – 70 відсотків, II групи – 60 відсотків, III групи – 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Крім того, статтею 22 Закону про пенсії військовим встановлені такі мінімальні розміри пенсій по інвалідності:

  • інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи – у розмірі 120 відсотків, II групи – 110 відсотків, III групи – 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби I групи – у розмірі 110 відсотків, II групи – 105 відсотків, III групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби – у розмірі 110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально- виконавчої служби України і державної пожежної охорони – 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони – 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.

У разі наявності у інваліда з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію військовослужбовцям, вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності може призначатися у розмірі пенсії за вислугу років відповідно вислугою.

Надбавки та допомоги до пенсії по інвалідності

До пенсії по інвалідності нараховуються такі надбавки:

1. Надбавка непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, – на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога на дітей одиноким матерям.

При наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку до пенсії по інвалідності на непрацездатного члена сім’ї за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховану на цього члена сім’ї надбавку.

За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів, кожен непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором.

2. Державна соціальна допомога на догляд у порядку і на умовах, передбачених Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”

3. Надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, – у порядку і на умовах, передбачених статтею 9 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

Строки виплати

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються на весь час інвалідності, встановленої медико-соціальною експертною комісією, а інвалідам – ​​чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років – довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться тільки за їх заявою.

В разі визнання пенсіонера, який не досяг пенсійного віку, працездатним пенсія виплачується йому до кінця місяця, в якому його визнано працездатним, але не більше, ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

Підвищення та перерахунок пенсій по інвалідності

Підвищення пенсій по інвалідності, як і пенсій за вислугою років, військовослужбовцям прямо пов’язане з підвищенням розміру грошового забезпечення. У 2012 році підвищення розміру пенсій по інвалідності військовослужбовцям проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 23 квітня 2012 №355   «Про збільшення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України« Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Постановою передбачено поетапне підвищення військових пенсій: з 1 липня 2012 року – на 11%, з 1 вересня 2012 року – до 23% і з 1 січня 2013 року – до 35%. Однак, слід враховувати, що підвищуватися буде тільки основний розмір пенсій, без урахування надбавок та доплат, а максимальний розмір підвищеної пенсії розраховується виходячи з розміру грошового забезпечення військовослужбовців за станом на 1 квітня 2012 року.

Змінюється розмір пенсії по інвалідності та зі зміною групи інвалідності. Якщо при цьому у інваліда війни здоров’я погіршується у зв’язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, пенсія перераховується за новою групою інвалідності із збереженням її причини.

У разі порушення інвалідом строку повторного огляду у медико-соціальних експертних комісіях виплата йому пенсії зупиняється, а при визнанні його знову інвалідом – поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць до дня повторного огляду.

В разі порушення інвалідом строку повторного огляду з поважної причини виплата йому пенсії поновлюється з дня зупинення, але не більш ніж за 3 роки до дня повторного огляду, якщо медико-соціальна експертна комісія визнає його за цей період інвалідом. Якщо в цих умовах при повторному огляді встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений час виплачується за попередньою групою інвалідності.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у четвер, 25.10.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


− шість = 1