Розрахунок середньої зарплати для оплати лікарняних

З розрахунком зарплати для оплати лікарняних підприємцям доводиться стикатися досить часто. У статті представлено алгоритм розрахунку середньої заробітної плати для обчислення лікарняних.

Отже, послідовність дій.

1. Визначити кількість робочих днів розрахункового періоду.

За загальним правилом розрахунковим періодом для обчислення середньої зарплати (доходу, грошового забезпечення) є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески менше шести календарних місяців, то для розрахунку середньої зарплати беруться фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа), в яких сплачено страхові внески. Наприклад, працівник прийнятий на роботу 18 червня 2012 р., а з 17 вересня він захворів. У цьому випадку розрахунковим періодом буде липень і серпень 2012 р., тобто період з 1 липня по 31 серпня.

У разі якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески менше ніж календарний місяць, то середня зарплата обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку. Якщо працівник прийнятий на роботу, наприклад, 27 серпня 2012 року, а 18 вересня він захворів, то розрахунковим є період з 27 серпня по 17 вересня.

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду. Це такі періоди як тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком. Наприклад, розрахунковим періодом для обчислення середньої зарплати є період березень – серпень 2012 року, але протягом його застрахована особа хворіла з 30 квітня по 1 червня. Тоді з розрахункового періоду виключається травень, і для розрахунку беруться тільки березень, квітень, червень, липень і серпень.

2. Підсумовувати виплати за розрахунковий період, що включаються в заробіток.

Відповідно до п.7 Порядку №1266 (Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001) середня зарплата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб (не враховуючи передбачені законодавством пільги) і за якими сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а з 01.01.2011 р. – ЄСВ.

Разом з тим є кілька правил, яких слід дотримуватися при обчисленні середньої зарплати. По-перше, не включаються до розрахунку виплати, не пов’язані з оплатою праці, тобто не належать до фонду оплати праці згідно з Інструкцією №5 зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004, а також виплати за невідпрацьований час. Мінпраці у листі від 02.04.2007 р. № 211/020/153-07 вказує на те, що виплати, обчислені відповідно до Порядку № 100 (оплата всіх видів відпусток, компенсації за невикористані відпустки, збереження середньої заробітної плати працівникам за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікацій, виконання державних і громадських обов’язків у робочий час, оплата простою), не повинні включатися до розрахунку. Перелік виплат за невідпрацьований час, які не враховуються при обчисленні середньої зарплати для оплати лікарняних, визначений пп.2.2.12 Інструкції №5.

По-друге, всі виплати (крім лікарняних і відпускних) включаються в заробітну плату того місяця, в якому (а не за який) вони нараховані, тобто в якому вони відображені у відомості про нарахування зарплати.

По-третє, місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду.

По-четверте, якщо працівник частину місяця в розрахунковому періоді не працював, то заохочувальні та компенсаційні виплати, які мають разовий характер, в тому числі і разові премії, враховуються пропорційно відпрацьованому часу.

3. Розділити отриману суму на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді, отриманий результат і буде середньоденною зарплатою.

4. Визначити максимальну величину денної зарплати.

В середню зарплату включається зарплата (дохід, грошове забезпечення) у межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) та податків оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески. Граничний розмір максимальної денної зарплати обчислюється шляхом ділення встановленого розміру цієї зарплати в останньому місяці розрахункового періоду на норму робочого часу цього місяця. У 2012 році максимальна величина для нарахування ЄСВ обмежується наступними розмірами:

  • з 1 січня по 31 березня – 18241 грн.;
  • з 1 квітня по 30 червня – 18598 грн.;
  • з 1 липня по 30 вересня – 18734 грн.;
  • з 1 жовтня по 30 листопада – 19006 грн.;
  • з 1 грудня по 31 грудня – 19278 грн.

Наприклад, якщо розрахунковий період включає лютий – липень 2012 р., то максимальний розмір середньоденної зарплати для оплати лікарняних у серпні становить 851,55 грн. (18734 грн.: 22 роб. Дн.), Якщо ж розрахунковим є період травень – жовтень 2012 із, то максимальний її розмір для лікарняних в листопаді – 826,35 грн. (19006 грн.: 23 роб. дн.). Таким чином, зазначений розмір залежить не тільки від максимальної величини для нарахування ЄСВ, а й від норми робочих днів в останньому місяці розрахункового періоду.

5. Порівняти середньоденну зарплату і максимальну величину денної зарплати.

Якщо перша цифра менше максимальної, то саме її слід брати для обчислення оплати лікарняних. У разі якщо середньоденна зарплата більше максимальної, то в розрахунку бере участь максимальна денна зарплата за останній місяць розрахункового періоду. Наприклад, середньоденна зарплата, визначена за травень – жовтень 2012 р., дорівнює 831,00 грн. Тоді для розрахунку лікарняних треба взяти 826,35 грн. (Максимальна величина денної зарплати для жовтня 2012 р.).

6. Обчислити розмір денної виплати

Розмір встановлюється у відсотках від середньоденної зарплати залежно від страхового стажу (на дату настання страхового випадку), визначеного ст.37 Закону №2240 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»: до 5 років – 60% середньої зарплати, від 5 до 8 років – 80%; понад 8 років – 100%.

7. Розрахувати суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (допомоги по тимчасовій непрацездатності) шляхом множення денної виплати на відповідну кількість робочих днів (за графіком роботи), які припадають на період хвороби.

Для працівників-сумісників п.21 Порядку №1266 встановлює також деякі особливості. Так, для оплати лікарняних на підприємстві, на якому працівник працює за сумісництвом, він має надати копію листка непрацездатності, завірену підписом керівника та печаткою, і довідку про середню зарплату за основним місцем роботи. Розрахункові періоди визначаються для кожного місця роботи окремо, і сумарна заробітна плата (за всіма місцями роботи), з якої розраховуються страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду не може перевищувати максимальної величини (граничної суми) заробітної плати, з якої сплачується єдиний внесок.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у понеділок, 12.11.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


+ 7 = вісім