Виплати по вагітності та пологах застрахованим особам: кому, коли і скільки

Право на виплати по вагітності та пологах мають всі жінки без виключення. Різниця в тому, що тим жінкам, які застраховані в системі державного соціального страхування, компенсація виплачується Фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності, тоді як іншим – органами праці та соціального захисту населення. Який порядок виплати і розмір допомоги для жінок, застрахованих в системі державного соціального страхування?

Нормативне регулювання

Право на отримання виплат по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності, розмір і порядок їх виплати передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі – Закон). Порядок обчислення заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 26 вересня 2001 року №1266.

Кому призначається

Застрахованими в системі державного соціального страхування вважаються:

  1. особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах;
  2. члени колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів.
  3. громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
  4. особи, які забезпечують себе роботою самостійно (підприємці, адвокати, нотаріуси і т.д.) за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Строки виплати допомоги

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки по вагітності та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.

Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів відпустки (90 – до пологів і 90 – після пологів).

Розмір допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

У разі усиновлення дитини протягом 2 місяців з дня її народження, допомога виплачується за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів – для жінок, віднесених до 1 – 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

У разі надання відпустки по вагітності та пологах в період тимчасової непрацездатності, лікарняний по тимчасовій непрацездатності закривається і надалі виплачується допомога по вагітності та пологах.

За період відпустки по вагітності та пологах, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Розмір і розрахунок допомоги

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 6 календарних місяців перед настанням страхового випадку. Так, наприклад, якщо початок відпустки по вагітності та пологах випав на листопад, для розрахунку беруться місяці з травня по жовтень.

Місяці, в які жінка не працювала з поважних причин (лікарняний, відпустка по догляду за дитиною до 3 або 6 років) виключаються з розрахункового періоду. Так, якщо в нашому прикладі жінка у зв’язку з хворобою не працювала з 20 липня по 5 вересня, то для розрахунку беруться травень, червень, липень, вересень, жовтень. Серпень виключається, оскільки в серпні жінка не працювала взагалі.

Якщо жінка пропрацювала менше шести місяців, для розрахунку беруть заробітну плату за фактично відпрацьовані місяці (з першого по перше число). Якщо ж жінка і зовсім пропрацювала менше місяця, для розрахунку беруть нараховану заробітну плату. Але при цьому її розмір не може бути вище за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності (за даними Держкомстату) та не нижче мінімальної заробітної плати.

За бажанням жінки для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середня заробітна плата може обчислюватися за декількома місцями роботи сумарно за 6 календарних місяців у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку.

Середня заробітна плата обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у т. ч. в натуральній формі), підлягають обкладенню ПДФО.

Дохід для обчислення середньої заробітної плати враховується в межах максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме, 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Для розрахунку розміру допомоги потрібно визначити середньоденну заробітну плату, яка обчислюється шляхом ділення заробітку, отриманого в конкретному місяці на кількість календарних (не робочих!) днів цього місяця.

Наприклад, для розрахунку допомоги взяті 6 місяців – з травня по жовтень.

Місяці Кількість календарних днів Розмір заробітку, грн.
Травень 31 4000
Червень 30 4500
Липень 31 4300
Серпень 31 4500
Вересень 30 4200
Жовтень 31 4300
Всього: 184 25800

Середньоденна заробітна плата: 25800/184 = 140 грн. 22 коп.

Розмір допомоги (126 календарних днів): 140, 22 * ​​126 = 17 667, 72 грн.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у середа, 14.11.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


два + = 8