Угода про визнання провини за новим КПК

Угода про визнання обвинуваченим своєї вини є одним із самих спірних нововведень в кримінальному процесі. Деякі фахівці вже назвали його порушенням принципу презумпції невинуватості. А, між тим, вже з 20 листопада укладення такої угоди буде можливо. Що являє собою угода про визнання провини в кримінальному процесі, на якій стадії в в якому порядку укладається, а також які наслідки цієї угоди?

Що це таке

Насправді в новому КПК   передбачено два види угод:

 1. угода про примирення між потерпілим і підозрюваним або обвинуваченим;
 2. угода між прокурором і підозрюваним або обвинуваченим про визнання провини.

Різниця в тому, що угода про примирення між потерпілим і підозрюваним або обвинуваченим може бути укладена у виробництві по кримінальним злочинам, злочинів невеликої або середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. У свою чергу, угода про визнання провини між прокурором і підозрюваним або обвинуваченим може бути укладена у виробництві по кримінальним порушенням, злочинів невеликої або середньої тяжкості, тяжких злочинів, в результаті яких шкода заподіяна тільки державним чи громадським інтересам. Укладення угоди про визнання провини у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Заключення і тієї, і іншої угоди може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для винесення вироку. У разі недосягнення згоди щодо укладення угоди, факт її ініціювання і твердження, зроблені з метою його досягнення, не можуть розглядатися як відмова від обвинувачення або як визнання своєї провини.

У разі якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від одного кримінального злочину, угода може бути укладена і затверджено лише з усіма потерпілими.

У разі якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні одного або кількох кримінальних злочинів, і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма підозрюваними або обвинуваченими, угода може бути укладена з одним (декількома) з підозрюваних або обвинувачених. Кримінальне провадження щодо осіб, з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме провадження.

Якщо ж у кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від різних кримінальних злочинів, і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма потерпілими, угода може бути укладена з одним (декількома) з потерпілих. Кримінальне провадження щодо осіб, які досягли угоди, підлягає виділенню в окреме провадження.

Зміст угоди

В угоді про примирення зазначаються:

 • її сторони;
 • формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) КК України;
 • істотні для відповідного кримінального провадження обставини;
 • розмір шкоди, заподіяної кримінальним злочином, строк її відшкодування чи перелік дій, не пов’язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язані вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення;
 • узгоджене покарання та згода сторін на його призначення або призначення покарання і звільнення від його відбування з випробуванням;
 • наслідки укладення та затвердження угоди;
 • наслідки невиконання угоди;
 • дата укладення та підписи сторін.

Зміст угоди про визнання провини відрізняється тим, що в ньому має бути присутній пункт про беззастережне визнання підозрюваним або обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину і його зобов’язання співпрацювати зі слідством (якщо такі домовленості мали місце).

Порядок розгляду і затвердження

Якщо угода досягнута в ході досудового розслідування, обвинувальний акт по підписаній сторонами угоді направляється в суд. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов’язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. У той же час, відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду угоди.

Якщо ж угода досягнута в ході судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Перед прийняттям рішення про затвердження угоди суд повинен з’ясувати чи повністю  обвинувачуваний розуміє свої права, характер обвинувачення і наслідки укладання угоди. Також суд зобов’язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Для з’ясування добровільності укладення угоди в разі необхідності суд вправі витребувати документи, у тому числі скарги підозрюваного або обвинуваченого, подані ним в ході кримінального провадження, і рішення за результатами їх розгляду, а також викликати в судове засідання осіб і опитувати їх.

Крім того, суд перевіряє договір на відповідність вимогам законодавства. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо:

 1. умови угоди суперечать вимогам КПК або іншим законам, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального злочину, яка є більш важкою ніж та, по якій передбачена можливість укладення угоди;
 2. умови угоди не відповідають інтересам суспільства;
 3. умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб;
 4. існують розумні підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися;
 5. очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов’язань;
 6. відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

У такому випадку досудове розслідування чи судовий розгляд продовжуються у загальному порядку. Повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні не допускається.

Якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Наслідки укладення угоди

Наслідком укладення та затвердження угоди для всіх сторін є обмеження їх права на оскарження вироку. Для підозрюваного та обвинуваченого це означає також обмеження їх права подавати докази і клопотати про допит свідків, які могли б дати свідчення на його користь.

Потерпілий внаслідок укладання угоди і примирення в подальшому буде позбавлений права вимагати притягнення особи до кримінальної відповідальності та змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди.

Наслідки невиконання угоди

У разі невиконання обвинуваченим умов угоди прокурор або потерпілий мають право звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про скасування вироку. Таке клопотання може бути подано протягом встановлених строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного злочину.

Таке клопотання розглядається в судовому засіданні за участю сторін угоди з повідомленням інших учасників процесу. Відсутність інших учасників процесу не є перешкодою для судового розгляду.

Суд скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо буде доведено, що засуджений не виконав умов угоди. У такому випадку призначається судовий розгляд у загальному порядку або матеріали справи направляються для завершення досудового розслідування, якщо угода була ініційована на стадії досудового розслідування.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у понеділок, 19.11.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


− 7 = один