Як зареєструвати благодійну організацію?

До нас неодноразово зверталися з питаннями: “Як зареєструвати благодійну організацію?”, “Які саме документи потрібно подавати?”, “Скільки коштів сплатити?”. Тому ми і вирішили сьогодні відповісти на всі ці запитання.

Взагалі порядок реєстрації благодійної організації передбачено ЗУ “Про благодійництво та благодійні організації” від 16 вересня 1997 року та Постановою КМУ “Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій” № 382 від 30 березня 1998 року.

Засновником благодійної організації може бути громадянин України, іноземний громадянин, особа без громадянства, які досягли 18 років, а також юридична особа незалежно від форм власності. (ст.5 ЗУ “Про благодійництво та благодійні організації”)

Засновник благодійної організації:

 • приймає рішення про заснування благодійної організації,
 • затверджує статут (положення),
 • формує орган управління організацією,
 • заслуховує звіти наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна благодійної організації,
 • вирішує інші питання, віднесені Законом України “Про благодійництво та благодійні організації” та статутом (положенням) благодійної організації до його компетенції.

Державна реєстрація благодійної організації

1. Засновник приймає рішення про заснування благодійної організації.

2. З дня прийняття рішення про заснування благодійної організації у місячний термін до відповідного реєстраційного органу подається заява засновника (зразок заяви наданий нижче), підписи якого засвідчуються нотаріально.

До заяви також додаються:

а) протокол установчих зборів (з’їзду, конференції) із зазначенням рішення про заснування благодійної організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори виконавчих, розпорядчих та контролюючих органів;

б) статут (положення) благодійної організації у двох примірниках;

в) відомості про засновника благодійної організації: прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада;

г) відомості про органи управління благодійної організації та членів виконавчого органу (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада), а також підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду;

д) відомості про наявність відділень (філій, представництв) благодійної організації, підтверджені протоколами загальних зборів членів її відділень (філій) або їх представників, довіреність та інші документи (за наявності);

е) документ про сплату коштів за державну реєстрацію благодійної організації.(ст.8 ЗУ “Про благодійництво та благодійні організації”)

3. Заява про державну реєстрацію благодійної організації розглядається в двомісячний термін з дня подання всіх необхідних документів. Про результати розгляду у 10-денний термін повідомляється заявнику.

Орган, який здійснює державну реєстрацію, може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. За результатами розгляду заяви приймається рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації.

4. Після державної реєстрації благодійної організації засновнику видається свідоцтво про реєстрацію.

5. Благодійна організація зобов’язана після отримання свідоцтва про державну реєстрацію у місячний термін стати на облік у податкових органах за її місцезнаходженням.

За державну реєстрацію благодійної організації вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не може бути більшим 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто не більше 51 грн.). (ст.8 ЗУ “Про благодійництво та благодійні організації”)

Статут (положення) благодійної організації

Благодійна організація діє на підставі статуту (положення). (ст.12 ЗУ “Про благодійництво та благодійні організації”)

У статуті (положенні) зазначаються:

1) назва, місцезнаходження, статус та організаційно-правова форма благодійної організації;

2) предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної діяльності;

3) порядок утворення і діяльності органів управління благодійної організації;

4) джерела фінансування та порядок використання майна і коштів благодійної організації;

5) порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної організації;

6) порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації, використання її майна і коштів у разі припинення діяльності;

7) умови і порядок прийняття в члени благодійної організації та вибуття з неї;

8) права і обов’язки членів благодійної організації.

До статуту (положення) можуть включатися інші положення, пов’язані з особливостями діяльності благодійної організації.

Статут (положення) благодійної організації не повинен суперечити законодавству України.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ЗАСНОВНИКА

ЗАЯВА 

Засновники______________________________________________________________________ 
               (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,

________________________________________________________________________________
               місце постійного проживання громадянина
________________________________________________________________________________
       або найменування та адреса юридичної особи)

подають установчі документи на реєстрацію ____________________________________________
                   (назва благодійної організації
________________________________________________________________________________
 і територія, в межах якої діє благодійна організація) 

Статут (положення) прийнято ______________________________________________________ 
                   (рік, місяць, число, назва органу,
________________________________________________________________________________ 
                   який прийняв статут (положення) 

Мета діяльності благодійної організації __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Назва та юридична адреса постійно діючого виконавчого органу 
благодійної організації __________________________________________ 

Засновники (засновник): ____________ ________________ 
             (дата) (підпис) 

————————————————————

 

Примітка. Підписи засновників (засновника) повинні бути завірені в нотаріальному порядку.

 

Стаття опублікована у четвер, 29.11.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


5 − три =