Планові та позапланові перевірки: строки проведення, умови продовження

ДПІ у Дарницькому районі м. Києва відповідає на актуальні питання щодо проведення планових та позапланових перевірок

1. Чи переносяться терміни проведення документальної позапланової перевірки у зв’язку із хворобою, відпусткою або відрядженням посадових осіб суб’єкта господарювання?

Згідно з п. 1.1 Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 14.04.2011 р. № 213 та п. 78.4 ст. 78 Податкового кодексу, відповідним керівником органу ДПС приймається рішення (із зазначенням підстав для проведення документальної позапланової перевірки, дати її початку і тривалості), яке з урахуванням вимог цього Кодексу оформлюється наказом.Чинним законодавством передбачено, що призначення на посаду, звільнення, відпустка працівника або призначення до виконання функцій тимчасово відсутнього працівника оформляються наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.

Якщо установчими документами не передбачено покладання на іншу особу організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків на випадок відсутності керівника та головного бухгалтера з об’єктивних причин (відпустка, відрядження, лікарняний тощо), відповідними організаційно-розпорядчими документами підприємства тимчасово призначається особа, уповноважена на виконання таких функцій.

Отже, терміни проведення документальної позапланової перевірки переносяться у зв’язку з відсутністю платника податків за своїм місцезнаходженням. Інших випадків перенесення термінів проведення перевірок не передбачено.

2. Які строки проведення позапланових перевірок?

Згідно з п. 82.2 ст. 82 Податкового кодексу тривалість проведення документальних позапланових перевірок (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 цього Кодексу, тривалість яких встановлено у ст. 200 цього Кодексу), не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, для суб’єктів малого підприємництва — п’яти робочих днів, інших платників податків — 10 робочих днів.

Продовження строків проведення таких перевірок можливе за рішенням керівника органу ДПС не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, для суб’єктів малого підприємництва — не більш як на два робочі дні, інших платників податків — не більш як на п’ять робочих днів.

3. Чи може платник податків подати уточнюючу звітність до початку проведення планової документальної перевірки після отримання повідомлення та копії наказу про її проведення?

Згідно з п. 50.2 ст. 50 Податкового кодексу платник податків під час проведення, зокрема, документальних планових перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом. Це правило не поширюється на випадки, встановлені ст. 177 цього Кодексу, що визначає порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. Пунктом 77.4 вищезазначеної статті Кодексу встановлено, що про проведення документальної планової перевірки керівником органу ДПС приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Таким чином, платник податку може подати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору до дати початку проведення перевірки, зазначеної в копії наказу та письмовому повідомленні про проведення цієї перевірки.

4. Орган ДПС не вкладається у терміни проведення документальної планової перевірки, в тому числі після її продовження. Скільки разів вона може бути продовжена?

Відповідно до п. 82.1 ст. 82 Податкового кодексу тривалість документальної планової перевірки не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, суб’єктів малого підприємництва — 10 робочих днів, інших платників податків — 20 робочих днів.

Продовження строків проведення таких перевірок можливе за рішенням керівника органу ДПС не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, суб’єктів малого підприємництва — не більш як на п’ять робочих днів, інших платників податків — не більш як на 10 робочих днів.

Отже, кількісний показник строків продовження розпочатої документальної планової перевірки працівниками органів ДПС визначається за рішенням керівника податкового органу, але у межах термінів продовження перевірок, установлених ст. 82 Податкового кодексу, враховуючи вид перевірки та категорію платника податків.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Джерело: ДПІ у Дарницькому районі м. Києва

Стаття опублікована у четвер, 06.12.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


чотири × 6 =