Набуття громадянства України за народженням і територіальним походженням: підстави, порядок, перелік документів

В якому порядку і на яких підставах відбувається набуття громадянства України за народженням (право крові) і за територіальним походженням (право грунту).

Почнемо з того, що згідно зі ст. 6 Закону України «Про громадянство» громадянство України може набуватися на таких підставах:

 1. за народженням;
 2. за територіальним походженням;
 3. внаслідок прийняття до громадянства;
 4. в результаті відновлення в громадянстві;
 5. внаслідок усиновлення;
 6. внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя;
 7. внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 8. у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 9. внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
 10. за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Розглянемо процедуру провадження за заявами про набуття громадянства України на цих підставах докладніше.

Набуття громадянства України за народженням

У відповідності зі ст. 7 ЗУ «Про громадянство» особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.

Також громадянами України є:

 • народилися на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України
 • народилися за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, якщо така особа не набула за народженням громадянства іншої держави
 • народилися на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, якщо така особа не набула за народженням громадянства жодного з батьків
 • особи, що народилися на території України, якщо одному з батьків надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і така особа не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні
 • особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, якщо така особа не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем
 • новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі.

Діти, мають право на набуття громадянства України за правом народження, є громадянами України з моменту свого народження.

Для оформлення набуття громадянства за народженням необхідно звернутися в управління (відділ) міграційної служби в районі, районі в місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення за місцем проживання в Україні. Якщо заявник проживає за кордоном йому слід звернутися в дипломатичне представництво або консульська установа України в країні перебування.

Необхідні документи:

 • заява про оформлення набуття громадянства України за народженням;
 • копія свідоцтва про народження
 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує громадянство, – якщо один з батьків є громадянином України;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні або інших документів, які підтверджують, що на момент народження дитини її батьки проживали в Україні на законних підставах та декларація про непридбання дитиною громадянства іншої держави за народженням-якщо батьки є особами без громадянства;
 • копії документів, які підтверджують факт перебування батьків у громадянстві інших держав, копії документів, які підтверджують факт їх проживання на законних підставах в Україні на момент народження, декларація про непридбання дитиною громадянства іншої держави – якщо батьки є іноземцями;
 • копія посвідчення біженця або документа, що підтверджує факт надання одному з батьків притулку в Україні, декларація про непридбання дитиною громадянства іншої держави або про набуття громадянства того з батьків, якому надано статус біженця чи притулок в Україні.

Набуття громадянства України за територіальним походженням

Особи, а також їхні неповнолітні діти можуть набути громадянства України за територіальним походженням, якщо:

 • сама особа, чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 на території, яка стала територією України відповідно до Закону України “Про правонаступництво України”
 • сама особа або хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).

І, при цьому, є особами без громадянства або іноземцями, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство і заяву про набуття громадянства України.

Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Дитина, що народилася на території України після 24 серпня 1991, якщо вона не набула за народженням громадянство України та є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов’язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за клопотанням одного з її законних представників.

Іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці , передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов’язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов’язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Датою набуття громадянства України за правом територіального походження є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

Для оформлення громадянства за територіальним походженням до органів міграційної служби потрібно надати такі документи:

 • заява
 • дві фотокартки розміром 35х45 мм
 • декларацію про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства;
 • зобов’язання про припинення іноземного громадянства – для іноземців;
 • декларацію про відмову від іноземного громадянства і документ, що підтверджує статус – для біженців та осіб, яким надано притулок в Україні;
 • заяву про зміну громадянства – для іноземців – громадян держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
 • копію свідоцтва про народження або інший документ, який підтверджує факт народження заявника або його родича на зазначених територіях, а також документ, що підтверджує родинні зв’язки заявника з таким родичем;
 • заяву про згоду на набуття громадянства України дитиною від 14 до 18 років.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у п`ятниця, 14.12.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


9 − п'ять =