Прийняття громадянства України: умови, порядок, документи

Іноземні громадяни та особи без громадянства, у яких немає підстав для набуття українського громадянства по праву крові, можуть прийняти громадянство України. Що для цього потрібно зробити і куди звертатися?

Умови прийняття в громадянство України

Аж ніяк не кожен іноземець або апатриди може бути прийнятий у громадяни України. Стаття 9 Закону України «Про громадянство»   встановлює такі умови для прийняття до громадянства України:

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства), декларації про відмову від іноземного громадянства (для біженців та осіб, яким надано притулок в Україні) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для інших іноземців).

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці , передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх в громадянство України.

Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов’язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов’язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років.

Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають в шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, що в’їхали в Україну особами без громадянства , – на три роки з моменту в’їзду в Україну.

4) отримання дозволу на імміграцію.

Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання в набрання чинності Законом України “Про імміграцію” (7 серпня 2001 року) та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

6) наявність законних джерел існування.

Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Умови 3), 4), 5), 6) не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.

Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні, один із батьків якої або інший законний представник має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов 1), 3), 6). Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.

Не може бути прийнятий до громадянства України:

 1. учинив злочин проти людства чи геноцид;
 2. засуджений в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
 3. скоїв на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Порядок звернення

Заява про прийняття в громадяни України подається на ім’я Президента.

З заявою необхідно звернутися в управління (відділ) міграційної служби в районі, районі в місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення за місцем проживання в Україні. Якщо ж заявник проживає за кордоном йому слід звернутися в дипломатичне представництво або консульську установу України в країні перебування.

Перелік документів:

 1. заява про прийняття до громадянства України (в двох примірниках);
 2. три фотографії (розміром 35×45 мм);
 3. один з наступних документів:
  • Декларація про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства;
  • Зобов’язання припинити іноземне громадянство – для іноземців.
  • Заява про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
 4. один з наступних документів:
  • Документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років, – для особи, яка в’їхала в Україну іноземцем (копія паспортного документа);
  • Документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх трьох років, разом з документом, що підтверджує, що особа в’їхала в Україну особою без громадянства, – для особи, яка в’їхала в Україну особою без громадянства (копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, або копія проїзного документа особи без громадянства, або копія посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон);
 5. один з наступних документів:
  • Копію документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну;
  • Копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку на території України або для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію”, – копію посвідки на постійне проживання;
 6. один з наступних документів:
  • Документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування;
  • Копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома – для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови;
  • Документ, що підтверджує інвалідність, – для особи, яка має фізичні вади (сліпий, глухий, німий);
 7. документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України. У разі подання особою документа про наявність власних фінансових заощаджень сума коштів на банківському рахунку повинна бути не менше дванадцять прожиткових мінімумів на одну людину (виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент подання заяви про прийняття до громадянства України).

Для біженців та осіб, яким надано притулок в Україні:

 • декларацію про відсутність іноземного громадянства або декларацію про відмову від іноземного громадянства;
 • документи, які підтверджують статус біженця або притулку в Україні, а також факт безперервного проживання на законних підставах на території України протягом 3 років.

Для осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином України:

 • копію документа, що підтверджує громадянство чоловіка (дружини);
 • документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України понад 2 роки.

Для дітей додатково подаються:

 • копія свідоцтва про народження;
 • заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на ухвалення громадянства України.

Порядок розгляду заяви

Заяви про прийняття до громадянства України спочатку перевіряються управліннями міграційної служби, потім, протягом двох тижнів, передаються до Головного управління міграційної служби в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі. Звідти документи потрапляють в Державну міграційну службу і вже звідти – до Комісії при Президентові з питань громадянства.

Документи, подані через дипломатичні або консульські установи, передаються спочатку в Міністерство закордонних справ, а вже потім – до Комісії.

Якщо Комісія на своєму засіданні приймає рішення про задоволення заяви, це рішення разом з проектом Указу Президента передаються останньому на підпис.

Датою набуття громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у понеділок, 17.12.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× дев'ять = 54