Припинення громадянства України: підстави, порядок, документи

Громадянство України може бути припинене як за бажанням самого громадянина, так і за поданням компетентних органів, якщо, наприклад, громадянство було придбано шляхом обману та використання неправдивих відомостей, або особа прийняла громадянство іншої держави. У будь-якому випадку, вихід з громадянства не відбувається автоматично, для цього необхідно витримати визначену процедуру. На яких підставах і в якому порядку припиняється громадянство України.

Громадянство України припиняється з таких підстав:

 • внаслідок виходу з громадянства України;
 • внаслідок втрати громадянства України;
 • з підстав, передбачених міжнародними договорами України.

Вихід з громадянства

Громадянин України, який постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за власним клопотанням. Дитина, яка виїхала на постійне проживання за кордон з батьками і батьки (або один з них) виходять з українського громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків. Також, за клопотанням одного з батьків з українського громадянства може вийти дитина, що постійно проживає за кордоном.

Дитина, яка набула українське громадянство за народженням, якщо на момент її народження батьки або хоча б один із них були іноземцями або громадянами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини.

Дитина, усиновлена ​​подружжям, один з якого є громадянином України, а інший – іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем. Дитина, усиновлена ​​іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.

Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.

Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.

Вихід з громадянства України не допускається, якщо особі, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що вступив в законну силу і підлягає виконанню.

Для виходу з громадянства України необхідно подати такі документи:

а) заяву про вихід з громадянства України (в двох примірниках);

б) дві фотокартки (розміром 35×45 мм);

в) копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про виписку з території України. У разі якщо у заявника відсутній один з цих документів, на підтвердження факту перебування у громадянстві України та факту постійного проживання за кордоном подаються відповідні довідки, видані органом міграційної служби або дипломатичним представництвом чи консульською установою України;

г) один із таких документів:

 • документ, який свідчить, що заявник набув громадянства іншої держави (держав);
 • документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що громадянин України набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України.

Для виходу з громадянства України дитини подають:

а) копію свідоцтва про народження дитини;

б) копію документа, що підтверджує перебування дитини у громадянстві України;

в) один із таких документів:

 • документ, який свідчить, що дитина набула громадянство іншої держави (держав);
 • документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що дитина набуде громадянства іншої держави, якщо вийде з громадянства України. Такий документ не вимагається, якщо законодавство держави, громадянство набуває дитина, передбачає набуття громадянства цієї держави дитиною внаслідок набуття громадянства її батьками або одним із них;

г) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України;

д) документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон (якщо потрібно);

е) документ, що підтверджує, що батьки дитини вийшли з громадянства України (якщо потрібно);

ж) копію рішення суду або дипломатичного представництва чи консульської установи України про усиновлення дитини або рішення органу держави, на території якої проживає дитина, про усиновлення дитини, яке визнається дійсним в Україні (якщо потрібно).

Підстави для втрати громадянства України

Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке придбання відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:

 • одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;
 • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;
 • автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
 • автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

2) набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою.

Громадянство не припиняється на підставі п.1 та п.3, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.

Припинення громадянства внаслідок його втрати відбувається на підставі подання органів міграційної служби, дипломатичних або консульських установ України. Для припинення громадянства України внаслідок його втрати органи міграційної служби, дипломатичні представництва або консульські установи України готують та подають:

а) подання про втрату громадянства України;

б) документ, що підтверджує перебування особи у громадянстві України;

в) один із таких документів:

 • документ, що підтверджує добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, разом з документом, що підтверджує, що на момент такого набуття громадянин України досяг повноліття;
 • документ, що підтверджує, що особа набула громадянство України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів (довідка органу міграційної служби, дипломатичного представництва або консульської установи про те, що іноземець, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство, не подав документ про припинення цього громадянства , виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття його до громадянства України, а незалежні від особи причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства не існують; інформація органу міграційної служби про те, що іноземець, який подав декларацію про відмову від іноземного громадянства, не повернув паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави; інформація про те, що на момент прийняття до громадянства України були підстави, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, інформація про інші неправдиві відомості і фальшиві документи, які були подані на підтвердження виконання умов прийняття до громадянства України);
 • документ, що підтверджує, що громадянин України добровільно вступив на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою;

г) документ, що підтверджує, що громадянин України внаслідок втрати громадянства України не стане особою без громадянства.

Рішення про припинення громадянства приймається Президентом України, про що видається відповідний Указ. Датою припинення громадянства є дата видання відповідного Указу.

Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов’язки громадянина України.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у середа, 19.12.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 4 на публікацію “Припинення громадянства України: підстави, порядок, документи”

 1. Петро on Травень 6th, 2016 at 17:05

  Доброго дня!Якщо я в 2009 році виїхав на постійне місце проживання до Росіі і прийняв її громадянство , то я вважаюсь не вийшовшим з громадянства України .Я правильно зрозумів .Тобто мені на даний момент щоб вийти з громадянства України потрібно написати заяву про вихід з громадянства?

 2. Екатерина on Травень 10th, 2016 at 08:06

  Шановний Петро, за статтею 2 Закону України “Про громадянство України” у разі, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Умови виходу особи з громадянства України закріплені у статті 18 Закону України “Про громадянство України”. Загальне правило полягає в наступному: громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Особа вважається такою, що виїхала на постійне місце проживання за кордон, якщо в її паспорті громадянина України для виїзду за кордон є відмітка про такий виїзд. Особи, які постійно проживають за кордоном, подають заяви з питань громадянства до дипломатичних представництв та консульських установ України за місцем їх постійного проживання.

 3. Віталій on Лютий 17th, 2018 at 13:35

  Доброго дня. В мене до вас є запитання про вихід з громадянства України. Я вже маю громадянство іншої держави(Чехії) і постійно проживаю за кордоном.но є така проблема що термін дії закордонного паспорта зкінчився 01.12.2017.Можу я с таким паспортом вийти з громадянства чи ні? Які документи мені для цього потрібні.
  Дякую.
  З повагою Віталій

 4. Наталія on Березень 24th, 2018 at 15:46

  Добрий день,якщо я від 2002р,проживаю в Чехії ,вийшла тут заміж за чеського громадянина а маю чеське громадянство,так чи маю ще виходити з українського громадянства,чи мене автоматично позбавлять українського громадянства,дякую за відповідь.

Написати відповідь


6 − = п'ять