Компенсація за догляд: кому, як і скільки

Для більшості українців піклування про літніх батьків або інших членів сім’ї, які потребують постійного стороннього догляду, є чимось само собою зрозумілим. Виявляється за постійний догляд за літнім або хворою людиною держава виплачує компенсацію, хоча її розмір, прямо скажемо, дуже скромний. Кому, ким і в якому розмірі виплачується компенсація за такі соціальні послуги?

Кому виплачується

Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (затверджено Постановою КМУ від 29.04.2004р. № 558) право на щомісячну компенсаційну виплату мають непрацюючі особи, які постійно надають соціальні послуги: громадянам похилого віку; інвалідам, дітям-інвалідам; хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

При цьому, компенсація не виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про психіатричну допомогу”,”Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N832 “Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”, та у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі.

Розмір компенсації

Компенсація виплачується щомісяця виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

 • 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи (з 1 січня 2013 року – 172,05 грн.);
 • 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам (з 1 січня 2013 року – 114, 70 грн.);
 • 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ (з 1 січня 2013 року – 80,29 грн.).

Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність складає 894 грн.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Перелік документів

Для призначення компенсації необхідно зібрати такі документи:

1) непрацюючим фізичним особам, які надають соціальні послуги:

 • заява про згоду надавати соціальні послуги;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
 • копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

 • заява про необхідність надання соціальних послуг;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

 • заява про необхідність надання соціальних послуг;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Порядок звернення за компенсацією

Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, що їх потребує, заяв разом з документами, перерахованими вище.

Орган праці та соціального захисту населення видає заявнику розписку про прийняття заяв і документів із зазначенням дати їх прийняття. Днем подання заяв для призначення компенсації вважається день реєстрації органом праці та соціального захисту населення заяв з необхідними документами. Якщо заяви та документи надсилаються поштою, днем ​​подання заяв для призначення компенсації вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення.

У разі якщо до заяв додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи необхідно подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня отримання такого повідомлення, днем ​​подання заяв вважатиметься день їх прийняття або відправлення.

Орган праці та соціального захисту населення протягом 10 днів після отримання заяв з необхідними документами розглядає їх і приймає рішення про призначення компенсації або відмовляє в її призначенні.

Порядок виплати компенсації та її перерахунок

Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, яка подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребує постійного стороннього догляду.

У разі зміни групи інвалідності компенсація призначається в новому розмірі і виплачується з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, наступного за тим, в якому встановлена ​​нова група інвалідності (якщо розмір зменшено).

Якщо дитина-інвалід після досягнення певного віку визнана інвалідом I, II або III групи, компенсація виплачується у новому розмірі за заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та представника дитини з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

У разі досягнення фізичною особою, яка надає соціальні послуги, пенсійного віку, компенсація виплачується йому в новому розмірі з місяця, в якому цій особі призначено пенсію.

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у випадку пропуску інвалідом чергового огляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом – лікарсько-консультаційної комісії, а у разі визнання знову інвалідом або дитиною-інвалідом поновлюється з дня зупинення виплати, але не більше ніж за один місяць. Якщо при цьому інваліду встановлено іншу групу, компенсація за зазначений період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою.

Якщо термін переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджується органом медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційною комісією), виплата компенсації поновлюється з дня зупинення, але не більш ніж за три роки за умови, що протягом цього періоду особа визнана інвалідом або дитиною- інвалідом.

За місяць до закінчення строку виплати орган праці та соціального захисту населення зобов’язаний у письмовій формі попередити фізичну особу про причину припинення виплати.

Виплата компенсації проводиться щомісяця до 10 числа місяця, наступного за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання.

Компенсація виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

Суми компенсації, не одержані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за 12 місяців, що передують зверненню за їх одержанням. Якщо суми компенсації не отримано з вини органу, який їх призначає і виплачує, вони виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий час здійснюється виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент виплати.

Припинення виплат

Якщо особа, якій надавалися соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії) вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата компенсації припиняється з дня, наступного за тим, з якого ця особа згідно з висновком не потребує такого догляду.

Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов’язані повідомити органи праці та соціального захисту населення про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, наступного за днем ​​їх виникнення. У разі одержання у зв’язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати органам праці та соціального захисту населення надміру виплачені кошти.

Якщо фізична особа не повернула добровільно надміру виплачені кошти, вони стягуються в судовому порядку на підставі заяви органу праці та соціального захисту населення, який призначив компенсацію.

Органи праці та соціального захисту населення, що призначають і виплачують щомісячну компенсацію, здійснюють контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги.

Наостанок варто додати, що, згідно п.14 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», особи, які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом 1 групи або літньою людиною, яка згідно висновку медичного закладу потребує стороннього догляду або досягла 80-річного віку, і за умови отримання ними компенсації, вважаються платниками єдиного соціального внеску (його за них оплачує держава). Відповідно цей період буде входити в страховий стаж при призначенні пенсії.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у четвер, 31.01.2013, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


9 − = шість