Податок на нерухомість в питаннях і відповідях

1 січня цього року набули чинності норми Податкового кодексу України, що регулюють сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а граничний термін подання декларації з податку на нерухоме майно для юридичних осіб за 2013 закінчується вже сьогодні, тобто 1 лютого 2013 року. У той же час, кількість запитань від платників податків з кожним днем ​​зростає. Воно й не дивно, адже рік відстрочки, який був узятий законодавцем для вступу статті 265 ПКУ в силу, так і не був витрачений на вирішення спірних моментів, пов’язаних з введенням нового податку.

Які об’єкти нерухомості обкладаються даним податком?

Відповідно до пп. 265.2.1 п. 265.2 ст. 265 ПКУ податком обкладаються об’єкти житлової нерухомості. Для того, щоб дізнатися, які об’єкти нерухомості відносяться до жилих, звернемося до того ж ПКУ.

Так, згідно пп.14.1.129 п.14.1 ст.14 ПКУ об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ньому проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

д) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

е) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані приміщення в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

ж) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

з) дачний будинок – житловий будинок який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку.

У той же час, згідно пп.265.2.2. п. 265.2 ст. 265 ПКУ не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість:

а) об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податків;

д) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.

Яким чином застосовується пільга по сплаті податку, якщо у власності у платника податків два і більше об’єктів житлової нерухомості?

Згідно з пп. 265.4.1. п. 265.4 ст. 265 ПКУ база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, який перебуває у власності фізичної особи – платника податків, зменшується: для квартири – на 120 кв. метрів; для житлового будинку – на 250 кв. метрів.

Однак, таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, в якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкту житлової нерухомості, що знаходиться в його власності . Тобто при визначенні пільги з податку на нерухомість підсумовування площі декількох об’єктів не відбувається.

Таким чином, фізична особа, що володіє на праві власності квартирою з житловою площею до 120 кв.м, звільняється від сплати цього податку. Власник квартири, житловою площею, скажімо, 130 кв.м заплатить податок з 10 кв.м надлишку. А власник двох об’єктів нерухомості, наприклад, житловою площею 40 і 50 кв.м, змушений буде заплатити податок з однієї з квартир, тобто як мінімум з 40 кв.м житлової площі.

Для юридичних же осіб – власників житлової нерухомості, таких пільг взагалі не передбачено.

Яким чином органи державної податкової служби отримують інформацію, про об’єкти нерухомого майна що належать фізичній особі ?

Згідно пп.265.7.4 п.265.7 ст.265 ПКУ органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня 2013 року, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний термін після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам ДПС відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, які здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 № 476.

Так, Укрдержреєстр подає ДПС інформацію про об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, із зазначенням прізвища, імені та по батькові фізичної особи, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які з релігійних переконань відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), адреси та типу нерухомості, його реєстраційного номера, загальної та житлової площі нерухомого майна, виду спільної власності (у разі, коли таке майно належить на праві спільної власності), розміру частки у праві спільної власності (у разі, коли таке майно належить на праві спільної часткової власності), підстави виникнення права власності і дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Територіальні органи та підрозділи Державної міграційної служби України (далі – ДМС) подають відповідним органам ДПС інформацію про фізичних осіб, місце проживання яких зареєстровано (знято з реєстрації) у відповідному населеному пункті, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, місця проживання (країна, регіон, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (корпусу) і квартири (до і після реєстрації), серії та номера паспорта, свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує особу, найменування органу, що видав документ, та дати видачі після введення електронного обліку реєстрації місця проживання фізичних осіб. До введення електронного обліку реєстрації місця проживання фізичних осіб територіальні органи і підрозділи ДМС подають інформацію органам ДПС за їх письмовим запитом.

Ні для кого не секрет, що на даний момент Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, який, також як і новий податок, заробив тільки з 1 січня цього року, практично порожній. Причиною відсутності в реєстрі інформації про приналежність особі житлової нерухомості, є норми законодавства, які передбачають внесення цієї інформації до реєстру тільки на підставі відповідної заяви такого власника. При цьому обов’язок останнього звернутися з такою заявою для внесення до реєстру необхідної інформації законодавством не передбачена. Відповідно, в подібних випадках податкова служба просто не зможе визначити базу оподаткування та нарахувати податок. Як будуть вирішувати цю проблему органи ДПС поки не відомо.

Як фізична особа може повідомити органи ДПС про вибір іншого об’єкта житлової нерухомості, ніж той в якому він зареєстрований, для застосування пільги з податку на нерухоме майно?

Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року (пп.265.7.2 п.265.7 ст.265 ПКУ).

Фізична особа, у власності якого знаходиться декілька об’єктів житлової нерухомості, може звернутися з письмовою заявою про вибір об’єкта житлової нерухомості для застосування пільги до органу ДПС за місцем знаходження такого об’єкта житлової нерухомості. І зробити це потрібно до 1 липня звітного року.

Хто є платником податку, якщо об’єкт нерухомості належить кільком особам на праві спільної власності?

Об’єкт нерухомості може перебуває у спільній сумісній (наприклад, нерухомість, придбана в шлюбі) або у спільній частковій (наприклад, нерухомість, придбана в результаті приватизації) власності.

Згідно з пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 ПКУ платник податків у таких випадках визначається наступним чином.

Якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб або у спільній сумісній власності, але поділений між власниками в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Якщо ж об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом.

При цьому важливо пам’ятати, що право на застосування пільги має кожен з спільних власників за належну йому частину нерухомості.

Як обчислюється сума податку в разі зміни власника об’єкта нерухомості протягом звітного року?

Згідно з пп. 265.8.1 п. 265.8. ст. 265 ПКУ у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Так, наприклад, якщо вдень реєстрації права власності в Укрдержреєстрі було 30 березня, то для колишнього власника податок обчислюється з 1 січня по 28 (29) лютого, а для нового – з 1 березня і до 31 грудня.

Неврегульованим залишається питання обчислення податку, якщо зміна власника відбулася вже після його повної сплати за звітний рік.

Які ставки податку на нерухоме майно?

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, належить до місцевих податків. Тому ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою. Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості (пп.265.5.1 п.265.5 ст. 265 ПКУ):

 • для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
 • для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

За якою формою та в які терміни юридичні особи подають податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Згідно з пп. 265.7.5 п. 265.7 ст. 265 ПКУ платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

За новостворений (нововведений) об’єкт житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

Форма декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2012 №1408.

Які строки сплати податку на нерухоме майно?

Згідно з пп. 265.10.1 п. 265.10 ст. 265 ПКУ податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Норми ПКУ, які регулюють сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вступили в силу з 1 січня 2013 року. Отже перший авансовий платіж за цим податком повинен бути здійснений юридичною особою до 30 квітня 2013 року.

Яка відповідальність передбачена ПКУ за несвоєчасну сплату податку на нерухомість?

Згідно п.126.1 cт.126 ПКУ у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

 • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем ​​строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
 • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем ​​строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня (пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ).

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п.129.4 ст.129 ПКУ).

На завершення, хочеться нагадати, що відповідно до пп. 265.7.3 п. 265.7 ст. 265 ПКУ платники податку – фізичні особи мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі нерухомості, пільгах по сплаті податку, ставками податку та нарахованої суми податку. До звернення слід додати копії документів, що підтверджують право власності на нерухомість.

Думка

Лілія Литвинець,адвокат, АО Правова група “Домініон”У вітчизняному податковому законодавстві відсутня оцінка об’єкта житлової нерухомості, його ринкової вартості для адміністрування податку нерухомості, на відміну від низки зарубіжних країн. Базою оподаткування, згідно Податкового кодексу України, є житлова площа об’єкта.

Якщо говорити про юридичних осіб, то вони будуть самі обчислювати суму до оплати, виходячи з житлової площі на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Що стосується фізичних-осіб платників податку на нерухомість, тут вже базу будуть обчислювати органи ДПС, спираючись на дані Державного реєстру прав на нерухоме майно. До 1 липня 2013 такі повідомлення-рішення податкова буде надсилати власникам нерухомості.

Однак, якщо платник все ж не згоден з нарахованою сумою, він може звернутися до податківців для її коригування. Для цього доцільно озброїтися даними технічної інвентаризації вашого будинку або квартири, оскільки існуюча житлова площа може не збігатися з показниками, які містяться в державному реєстрі, якими буде керуватися податкова. За наявності двох або більше об’єктів з різною площею, при бажанні, власник також може звернутися в податкову для самостійного визначення об’єкта пільгової нерухомості і того, який підлягає оподаткуванню. За результатами розгляду звернень, органи податкової служби повинні провести перерахунок суми податку і направити платнику нове податкове повідомлення-рішення.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у п`ятниця, 01.02.2013, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 4 на публікацію “Податок на нерухомість в питаннях і відповідях”

 1. ЮЛЯ on Березень 23rd, 2013 at 13:29

  Я В ШЛЮБІ БУДИНОК НА ЧОЛОВІКУ ПО ПРАВУ ВЛАСНОСТІ 60 КВ. НА МЕНІ КВАРТИРА ПО ПРАВУ ВЛАСНОСТІ 50 КВ. НАМ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ НАЛОГ?

 2. Аnna on Березень 28th, 2013 at 10:04

  Доброго дня!

  Не підлягають оподаткуванню: квартири, площа яких не перевищує 120 кв.м. і житлові будинки площею до 250 кв.м., садові та дачні будинки, нерухомість, яка належить багатодітним та прийомним сім’ям, які виховують 3-х і більше дітей, гуртожитки, об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад, об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного відселення.
  У відповідності до стаття 265 ПКУ може застосовуватися один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності. У разі наявності у громадянина декількох об’єктів нерухомості, відповідно до закону, він звільняється від сплати податку за один об’єкт за вибором, а за другий він платить податок в повному обсязі.

  Таким чином, якщо Ви більше немаєте об’єктів нерухомості, то податок на нерухомість Ви не платитимете.

  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

 3. Василь on Червень 19th, 2013 at 10:21

  Доброго дня !

  У мене у власності є квартира до 120м.кв. та будинок у селі до 250 м.кв. У цьому будинку ніхто не приписаний, тільки я з сім’єю приїзджаю відпочивати на вихідних протягом року.
  Чи можна вважати його дачним будинком згідно ПКУ п.14.1.129
  пп. є) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку?

  Наперед дякую!

 4. Аліна ЮК on Червень 19th, 2013 at 15:52

  Доброго дня, шановний Василь!

  Згідно ст. 51 ЗК України передбачено, що до земель рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації.
  У відповідності до п. ґ, ч. 1, ст. 121 ЗК України, передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах, для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара. Тобто, перше за все для вирішення Вашого питання слід з’ясувати цільове використання земельної ділянки на якій знаходиться Ваше нерухоме майно, та її розмір. Враховуючи той факт, що Ваш будинок знаходиться в селі то, земельна ділянка має розмір 0,25 га. (п. г. ч. 1, ст. 121 ЗК України.), та має цільове використання для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.
  Відповідно до п. 3.38 ДБН 360-92 “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” передбачено, що території дачних і садівницьких товариств і об’єднань в залежності від їх розміщення розділяються на дачні і садівницькі поселення та райони.
  Дачні і садівницькі поселення розміщуються за межами населених пунктів. Пункт 3.41 ДБН, передбачає, що території дачних та садівницьких поселень (районів) призначаються для організації позаміського відпочинку громадян, ведення садівницького та городницького господарства з можливістю розташування садових або дачних будинків. Дачний будинок – це житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.
  Тому, враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що Ваш будинок, який знаходиться у селі не є дачним будинком.

  З повагою, ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

Написати відповідь


шість − = 3