Договір про надання комунальних послуг: укладення, істотні умови, розірвання

Вода, газ, електроенергія, центральне опалення – без більшості цих послуг пересічному українцеві складно уявити своє життя. І тим більше дивно, чому так мало співвітчизників задаються питанням, на яких підставах вони ці послуги отримують, які права і обов’язки мають як їх споживачі. З ким і на яких умовах повинен укладатися договір про надання комунальних послуг, якими нормативними актами регулюється це питання, і чи може споживач, який більше не потребує таких послуг, відмовитися від них в односторонньому порядку.

Нормативне регулювання

Почнемо з нормативного регулювання. Питання, пов’язані з наданням житлово-комунальних послуг населенню, регулюються низкою законів та ще більшою кількістю підзаконних нормативно-правових актів, розібратися в купі яких простому споживачеві куди як не просто.

Відносини у сфері житлово-комунальних послуг відносяться до категорії цивільно-правових, тому одним з основних регламентуючих цю сферу документів є Цивільний кодекс України (ЦКУ). Також відносини в цій сфері регулюються спеціальними актами, такими як Житловий кодекс України (ЖКП) і Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

Крім того, оскільки кожен житель є одночасно споживачем житлово-комунальних послуг, то на ці відносини поширюється також дія Закону України «Про захист прав споживачів».

До підзаконних актів у сфері житлово-комунальних послуг відносяться акти Кабінету Міністрів та профільного органу центральної виконавчої влади – Міністерства житлово-комунального господарства. Так, наприклад, Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 №2246   затверджено Правила надання населенню послуг з газопостачання; Постановою КМУ від 26 липня 1999 №1357   затверджені Правила користування електричною енергією для населення; Постановою КМУ від 21 липня 2005 №630   затверджено Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення і т.д. і т.п. Крім того, є всілякі стандарти, нормативи, методичні вказівки тощо.

Сторони договору

Якщо однією стороною договору про надання комунальних послуг є споживач, то з визначенням другої сторони часто виникають труднощі. Вся справа в тому, що в Україні фактично існує два способи надання житлово-комунальних послуг споживачеві: через балансоутримувача і виконавцем безпосередньо.

Балансоутримувачем, як правило, виступає ЖЕК, ЖБК або ОСББ. Ці організації безпосередньо надають послуги з управління та утримання будинку та прибудинкової території. А в деяких випадках мешканці укладають з ними також договори на послуги з централізованого опалення, холодного і гарячого водопостачання, водовідведення, а іноді навіть газо-та електропостачання. У свою чергу, ЖЕК, ЖБК або ОСББ укладає договір про надання комунальної послуги з безпосереднім постачальником (водоканалом, тепломережею, газо-або енергопостачальною організацією).

Якщо виробник послуги є одночасно і безпосереднім її виконавцем, то мешканець має справу з декількома договорами, другою стороною в яких виступають обслуговуючі організації – ЖЕК (ЖБК, ОСББ), водоканал, тепломережа, газо-і енергопостачальна організація і т.д.

Найчастіше доводиться мати справу зі змішаним способом надання житлово-комунальних послуг. Так, послуги з газо-і енергопостачання, як правило, надаються на підставі окремих договорів з виконавцями таких послуг, тоді як інші комунальні послуги – на підставі договору з балансоутримувачем.

Істотні умови

Незалежно від того, з ким укладено договір, з виконавцем або з виробником послуги, істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг, відповідно до ст. 26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» є:

 1. найменування сторін;
 2. предмет договору;
 3. вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;
 4. порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;
 5. порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;
 6. права та обов’язки сторін;
 7. порядок контролю та звітності сторін;
 8. порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;
 9. визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу;
 10. порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);
 11. умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку;
 12. порядок здійснення ремонту;
 13. відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;
 14. порядок вирішення спорів;
 15. перелік форс-мажорних обставин;
 16. термін дії договору;
 17. умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;
 18. дата і місце укладення договору.

Крім істотних, договір може містити інші умови за згодою сторін. Таким чином, споживач має повне право просити виконавця або виробника послуг про включення в договір з ним додаткових умов. Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня надання проекту договору однією із сторін. Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення.

Договір не може містити умов, які вводять додаткові види оплати послуг, не передбачені типовими договорами на надання житлово-комунальних послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Наприклад, Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затверджено Постановою КМУ від 20 травня 2009 №529. Кожен споживач може ознайомитися з його змістом і перевірити, наскільки відповідають умови Типового договору умовам конкретної угоди з мешканцем.

Окремо варто сказати про ситуацію, коли договір про надання житлово-комунальних послуг не укладено. У такому випадку, з одного боку, у виробника немає правових підстав вимагати від споживача оплати наданих послуг, а з іншого боку – немає і підстав для їх надання. Тим не менш, судова практика у таких справах йде по тому шляху, що якщо послуга надана, а споживач не заперечував проти її надання, оплачувати житлово-комунальні послуги останній зобов’язаний. У будь-якому випадку, кожен споживач повинен пам’ятати, що він може вимагати у виконавця або виробника укладення з ним договору про надання комунальної послуги, а останній не може споживачеві в цьому відмовити.

Права та обов’язки споживача

Кожен споживач житлово-комунальних послуг повинен знати про те, які права і обов’язки він має.

Так, згідно зі ст. 20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» споживач має право:

 1. одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;
 2. одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
 3. на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;
 4. на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
 5. на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;
 6. на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 7. отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;
 8. на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

Споживач зобов’язаний:

 1. укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;
 2. своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його власної вини;
 3. забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;
 4. за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;
 5. оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;
 6. дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;
 7. допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;
 8. дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
 9. своєчасно проводити підготовку жилого будинку, квартири та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 10. у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

Розірвання договору споживачем

Трапляється, що необхідність в тій чи іншій комунальній послузі відпадає. Це може бути пов’язано з тим, що споживач не задоволений якістю наданої послуги або попросту більше не має потреби в ній, оскільки він і члени його сім’ї тимчасово виїжджають з житлового приміщення.

Відповідно до частини 6 статті 26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» у разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугою виконавця або виробника споживач має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.

Така можливість передбачена і низкою підзаконних нормативних актів, що регулюють порядок надання окремих комунальних послуг. Так, Правилами надання населенню послуг з газопостачання передбачена можливість відмови споживача від послуг з газопостачання на підставі письмової заяви. Така заява подається підприємству, з яким укладено договір з газопостачання за 7 днів до передбачуваної дати відключення. Припинення газопостачання здійснюється шляхом відключення приладів і їх опломбування після проведення розрахунків за вже надані послуги. Приблизно в такому ж порядку здійснюється розірвання договору між споживачем і енергопостачальною організацією відповідно до Постанови КМУ від 26 липня 1999р. № 1357 «Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення». За 7 днів споживач повинен повідомити енергопостачальну організацію про своє бажання припинити користуватися електроенергією та провести повний розрахунок. Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та умовами Типового договору, споживач має право не сплачувати вартість послуг за період тимчасової відсутності його та членів його сім’ї після відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування кранів в квартирі .

Тим не менш, в деяких випадках можливість односторонньої відмови від договору окремим споживачем обмежена законодавчо. Так, відповідно до Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства № 4 від 22.11.2005р., з наступними змінами, внесеними Наказом Міністерства житлово-комунального господарства № 169 від 06.11.2007р., відключення від мережі центрального опалення можливо тільки в відношенні всього житлового будинку. Заяви окремих жителів про індивідуальне відключенні від мережі центрального опалення не розглядаються. Для того, щоб відключити будинок від системи центрального опалення, потрібно скликати загальні збори мешканців будинку, на якому прийняти рішення про відключення всього будинку від тепломережі. Причому таке рішення повинно бути підтримане всіма власниками. Далі потрібно подати копію протоколу загальних зборів мешканців разом із заявою в міжвідомчу Комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем ЦО та ГВП. При цьому, рішення Комісії приймається за наявності затвердженої органом місцевого самоврядування оптимізованої схеми перспективного розвитку систем теплопостачання населеного пункту та у відповідності до неї.

Думка

Андрій Осипов, адвокат, АО «Присяжний повірений»:

«Ніхто не може Вас змусити укласти з ЖЕКом договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, якщо він не відповідає вимогам, які передбачені постановою Кабміну України №529 від 20 травня 2009 року« Про затвердження типового договору про надання послуг утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ».

Останнім кілька років ми стали свідками необгрунтованих вимог керівництва ЖЕКів переукладати договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій фактично в добровільно-примусовому порядку. Правильно роблять жителі, не підписують договори, які порушують їх права і законні інтереси.

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору. І ось тут виникає питання, а чи відповідає договір, який нав’язує нам ЖЕК, типовому? Як правило, ні.

Постановою Кабміну України №529 від 20 травня 2009 року «Про затвердження типового договору про надання послуг утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» дійсно затверджений такий типовий договір, якому і повинні відповідати договору які нам пропонує ЖЕК. Зразок договору можна знайти в інтернеті. Також хотілося б звернути увагу на перелік послуг, що надаються ЖЕКом, за які ми можемо платити. Згідно з типовим переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, такими послугами є:

  1. Прибирання прибудинкової території;
  2. Прибирання сходових кліток;
  3. Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, переробки, утилізації, знешкодження та захоронення);
  4. Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі;
  5. Технічне обслуговування ліфтів;
  6. Обслуговування систем диспетчеризації;
  7. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: гарячого водопостачання; холодного водопостачання; водовідведення; теплопостачання; зливової каналізації;
  8. Дератизація;
  9. Дезінсекція;
  10. Обслуговування димовентиляційних каналів;
  11. Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності;
  12. Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);
  13. Поливання дворів, клумб і газонів;
  14. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами;
  15. Експлуатація номерних знаків на будинках;
  16. Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води;
  17. Енергопостачання ліфтів;
  18. Періодична повірка, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки.

Цей перелік послуг є вичерпним і нічого іншого ЖЕК не має права Вам нав’язувати! Пряма заборона на це передбачено ст. 26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», крім істотних договір може містити інші умови за згодою сторін. Договір не може містити умов, які вводять додаткові види оплати послуг, не передбачених типовими договорами на надання житлово-комунальних послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Якщо ЖЕК готовий укласти договір у рамках прав, передбачених чинним законодавством України, то, на мій погляд, доцільно обговорити і узгодити та інші умови укладення договору з ЖЕКом, які відповідають, в тому числі, і Вашим законним інтересам.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у середа, 06.02.2013, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 20 на публікацію “Договір про надання комунальних послуг: укладення, істотні умови, розірвання”

 1. Галина on Червень 18th, 2013 at 12:22

  Добрый день,
  спасибо за квалифицированную консультацию.
  Я надеюсь,что вы столкнулись с тем,что ЖЭКи не выполняют свои обязательства даже при наличии договора с перечнем услуг и заставить уменшить платежи за некачественное , я бы сказала, вообще невыполнение услуг невозможно
  Я не оплачиваю ряжд услуг , вошла в бесконечную переписку с жэком ,но закон на их стороне. И даже не закон, а беззаконие. И я теперь должница и тарифы с оплатой после 20 числа.
  Как в таком случае поступать, платить я не хочу ,не за что
  Спасибо

 2. Аліна ЮК on Червень 19th, 2013 at 15:46

  Доброго дня, шановна Галино!

  Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, зазначено, що порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства.
  Згідно ч. 1, ст. 9 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг здійснюють центральні органи виконавчої влади та інші уповноважені на це органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень.
  У відповідності до п. 2, ч. 1, ст. 4 Закону України “Про захист прав споживачів”, передбачено, що споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на належну якість продукції та обслуговування.
  Тобто, з вищенаведених норм законодавчо закріплене Ваше право на звернення до органів місцевого самоврядування з відповідним (запитом, скаргою) у разі порушення прав як споживача. У Вашому (запиті, скарзі) Вам потрібно вказати причину звернення та обставини які цьому сприяли, такі як неналежна якість послуг, завищенні тарифи, порядок формування тарифів, доцільність підвищення тарифів.
  Також слід, що ст. 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, передбачає, що ціни/тарифи на комунальні послуги затверджують органи місцевого самоврядування для надання на відповідній території.
  Пунктом 2 “Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості ”, затвердженого Постановою КМУ від 17.02.2010 року за № 151, передбачено, що у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги шляхом зменшення розміру плати за надання послуг з урахуванням вимог, наведених у додатку.
  З наданого запитання не зрозуміло в чому полягає спір, а тому не можливо надати більш конкретну відповідь.
  З більш детальною інформацією звертайтеся звертайтеся на електронну пошту info@uris.c.com.ua

  З повагою, ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 3. Ганна on Жовтень 29th, 2013 at 11:51

  Добрий день! Допоможіть з таким питанням. Між школою та товариством укладено договір про закупівлю послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, за рішенням міської ради територія де знаходиться і дана школа, повинна обслуговуватися іншим товариством. Між товариствами виникли в наслідок цього судові спори, договір товариство із школою достроково припиняти не хоче. Що в даній ситуації робити школі, як нам розірвати достроково цей договір?Дякую!

 4. Олена on Листопад 11th, 2013 at 09:15

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як боротися з людьми, які не бажають підписувати договір на комунальні послуги (повністю відповідає типовому договору)? Власники квартири вже майже 10 років не сплачують за комунальні послуги і мотивують тим, що договір з ними не укладений, але й укладати такий вони не хочуть. Мешканці зареєстровані у квартирі, але фактично там не проживають (квартира у занедбаному стані). Допуск до квартири для відключення можливості отримувати послуги водопостачання та опалення не надають – попри неодноразові зібрання комісій – не з’являються. Як змусити таких людей укласти договір і виконувати свої зобов’язаня по сплаті комунальних послуг? Дякую!

 5. сергій on Січень 26th, 2015 at 12:42

  Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, що робити коли ЖЕК є постачальником холодної води від виробника, при цьому вже 3 місяці відмовляється брати в мешканців багатоквартирного будинку гроші за спожиту воду не зважаючи на всі спроби мешканців заплатити за послугу, цим саме штучно створює борг жителям та погрожує відєднати будинок від води. Договорів на будь-які послуги в мешканців будинку не має тому, що ЖЕК різними шляхами відмовляється їх укладати бо жителі відмовились від певних послуг.

 6. Екатерина Данюк on Січень 30th, 2015 at 15:09

  Шановний Сергію! Оплату за водопостачання можна здійснювати в будь-якій банківській установі, тоді ЖЕК не зможе “створювати борг”. Якщо договір про надання житлово-комунальних послуг не укладено, то, з одного боку, у виробника немає правових підстав вимагати від споживача оплати наданих послуг, а з іншого — немає підстав і для їх надання. Проте відповідно до судової практики: якщо послугу надали, а споживач не заперечував проти її надання, оплачувати дану житлово-комунальну послугу він зобов’язаний. Крім того, кожен споживач має право вимагати у виконавця або виробника укладення з ним договору про надання комунальної послуги, а останній не може споживачеві в цьому відмовити. Постановою Кабміну України № 529 від 20 травня 2009 року «Про затвердження типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» затверджено типовий договір, який і має відповідати тому договору, що пропонуватиме Вам ЖЕК. Перелік комунальних послуг в типовому договрі є вичерпним, а тому інших послуг ЖЕК не має права Вам нав’язувати, що і передбачено ст. 26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», а саме: договір не може містити умов, які запроваджують додаткові види оплати послуг, що не передбачені типовими договорами про надання житлово-комунальних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України. Збирайте збори мешканців будинку, офіційно звертайтеся в ЖЕК. У вирішенні даного питання можемо Вам допомогти (звертайтеся за тел.067-364-33-77).
  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

 7. Валентина on Квітень 1st, 2015 at 16:02

  При заключении договора на предоставление услуг коммунальные предприятия требуют предоставить такие документы (оригинал и копию): документ на право собственности, справка о составе семьи, паспорт и код, технический паспорт. На каком основании требуют эти документы?

 8. Екатерина Данюк on Квітень 6th, 2015 at 12:15

  Шановна Валентино, аналізуючи законодавство в сфері надання житлово-комунальних послуг та Типові договори про надання житлово-комунальних послуг, то можна дійти висновку, що виконавець має право для визначення достовірних даних про споживача, що записуються в договорі про надання житлово-комунальних послуг (інформація про власника чи наймача, орендаря, характеристика об’єкта надання послуг тощо), вимагати від споживача для ознайомлення перелічені Вами документи.

 9. Ганка on Червень 11th, 2015 at 03:20

  В мене зникла платіжка на кварттплату більше року тому та я не відразу помітила її відсутність в переліку комунальних послуг оскільки сплачую через інтернет їх і рідко . Раніше про накопичення заборгованості повідомляли телефоном або в письмовій формі і тоді я вже платила а на рахунок кварплати нічого не було вже більше року . Пам’ятаю було оголошення що ЖЕК розформували і потрібно прийти укласти договір але я це проігнорувала . Які наслідки на мене чекають ?Чи звернувався ЖЕК до суду на рахунок стянення кварплати чи всю сумму заборгованості за цей період мені доведеться сплати після укладення договору ?

 10. Екатерина Данюк on Червень 11th, 2015 at 10:08

  Шановний запитувач! Незважаючи на те, що договір про надання послуг з утримання будинків і споруд прибудинкових територій не укладено, послуги надавалися (прибирання прибудинкової території, прибирання сходових кліток і т. д.). Ст. 20 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” визначені випадки, коли споживач має право на несплату вартості житлово-комунальних послуг. Вашого випадку ця норма не стосується. Можлива подача позову від ЖЕКу (іншої організації, що надавала послуги): зобов’язати Вас укласти вищезазначений договір і сплатити заборгованість по наданим послугам.

 11. Любов Іванівна on Березень 21st, 2016 at 12:09

  Шановний СЕРГІЮ ! Ми мешканці 3 підїзду . а всього 15 квартир в підїзді . відмовилися .письмово з підписами від послуги Прибирання маршових східців з 3 березня 2016 року та за дану послугу зробити перерахунок по бухгалтерії з вказаного числа .Але обслуговуюча компанія повідомила .що дану послугу вона припиняє надавати але нарахування буде здійснюватись і нашому підїзду з урахуванням зменшення обсягів такої послуги на весь будинок . Прошу ВАС надайте нам консультативну допомогу щодо зняття оплати кожній квартирі за дану послугу . а вона коштує 0.59 коп . за 1 м .квадратний .Ця сума значна для нас . враховуючи те .що дану послугу ми мешканці виконуємо самостійно . Дякую ВАМ за надану фахову допомогу . не відмовте . прошу ВАС .З повагою мешканці 15 квартир .

 12. Екатерина on Березень 22nd, 2016 at 11:42

  Доброго дня, Любов Іванівна. Вирішення даного питання на Вашу (мешканців 3 підїзду) користь залежить від того, що за обслуговуюча компанія надає дану послугу, і на якій основі, які договірні умови діють при її виконанні тощо.

 13. Любов Іванівна on Березень 22nd, 2016 at 18:46

  Доброго ВАМ дня ! Я вдячна за допомогу . Надає послуги керуюча компанія ДОМ-КОМ . договора з компанією відсутні . Я особисто і мабуть єдина підписувала Договір Типовий на рік в 2014 році.В Договорі вказаний єдиний тариф на кожну квартиру . в залежності від площі і в цьому тарифі вказано прибирання сходових кліток по 0.59 коп . за метр квадратнийюЗ повагою до ВАС .

 14. Маріанна on Вересень 12th, 2016 at 19:31

  Купила квартиру,коли її здали в експлуатацію стала інвалідом першої групи. В квартирі ніхто не жив.На усі ком.послуги встановлені лічильники; газ,вода хол; гарячої води немає стоїть бойлер ,електрика,центральне опалення. Договір на отримання послуг не підписувала.За прибирання будинку і прибудинкової територ сплачувала 100%. Подали до суду за не сплату послуг з централізованого опалення в частині приєднання по 1.30 грн. за 1кв.м.Пройшла круги пекла з судами: районний,апеляційний,касаційний. Вирок: сплатити борг,а я не розумію якій борг як що на лічильнику 000 Гкал. У нас у Львові двоставковий тариф. З повагою зі Львова.

 15. Екатерина on Вересень 19th, 2016 at 11:13

  Шановна Маріанно, розібратися у ситуації з Ваших слів складно, нам необхідно ознайомитися насамперед з судовими рішеннями.

 16. Маріанна on Вересень 25th, 2016 at 14:37

  Доброго дня, п. Екатерина.Попробую скінути посилання.
  https://cases.legal/uk/act-uk1-43349568.html – ухвала про відкриття.
  Я написала заяву про скасування судового наказу.
  http://reyestr.court.gov.ua/Review/43608681 – ухвала про скасування судового наказу.
  А решта рішень скіну копії,як що в мене вийде бо не можу знайти в единому реєстрі рішення.

 17. Ірма on Жовтень 19th, 2016 at 20:53

  Було укладено договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових теріторій на основі типового договору. До договору було додано копію складової тарифу, втановленого рішенням органу місцевого самоврядування (на виконання умов договору) та зафіксовано розмір щомісячної плати за надання послуги. Згодом органом місцевого самоврядування було встановлено новий тариф. ЖЄК відмовляється змінювати ціну договору (але це ж істотна умова договору!!!), відмовляється додавати до договору копію складових нового тарифу, посилаючись на те, що складові тарифу доведені до відома у порядку, затвердженому наказом Мінрегіонрозвитку №390 від 30.07.2012 (адже цей порядок застосовується лише при затверджені тарифів). Я сплачую ціну, зазначену у договорі. Жєк проводить нарахування, застосовуючи нові тарифи. Виникає, на думку ЖЕКу, заборгованність. Я не проти сплачувати за новими тарифами, але як змусити ЖЄК зафіксувати нову, чітку ціну договору?

 18. Екатерина on Жовтень 25th, 2016 at 09:06

  Шановна Ірмо, ст.14 ЗУ “Про житлово-комунальні послуги” встановлює 3 групи житлово-комунальних послуг залежно від порядку затвердження на них цін/тарифів. На виконання абзацу другого частини другої статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та абзацу п’ятого пункту 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 затверджено Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, в якому встановлено механізм доведення до відома споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад.

 19. Іван on Листопад 17th, 2016 at 10:40

  Доброго Вам дня! 1.Яким чином примусити надавача послуг змінити свої ставлення, щодо без підставного вимагання сплати за не надані ним послуги? 2. Чи може бути розірваний договір споживачем? Якщо підписаним договором, в п. 23 погоджено – “Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін у разі: а) переходу прав власності (користування) на житлове приміщення (квартиру) у житловому будинку (гуртожитку) до іншої особи; б) Не виконання сторонами умов цього договору.” А в п.23 погоджено – “Розірвання даного договору в односторонньому порядку не допускається.” Мої пояснення щодо таких запитань: 1. В Додатку 1, який є не від’ємною частиною договору, п.2 (прибирання сходових клітин) визначено “не надається”. Але без попереджень на виконання цих послуг, та ніколи не виконуючи їх, Тов.”Д” виставив через е-пошту, на протязі 4-х місяців, повідомлення на оплату по 137,89гр, замість 102,35гр. Суму 137,89гр також застосовано при нарахуванні субсидії, 32гр, яку потім перевели в борг разом з різницею поміж вище зазначених сум. На мої письмові звернення відповідь надходила не по суті. Звертався до: надавача послуг, виконкомів районної, та міської ради. Тільки депутат від ВО Батьківщина виступила в захист мого звернення. Але питання не вирішене. . P.S. Продовження договору наступить з 01.02.17р., на три роки без змін, якщо такі, не будуть споживачем подані за один місяці до продовження. Дякую! З повагою пенсіонер. 17.11.16р.

 20. Екатерина on Грудень 9th, 2016 at 15:04

  Шановний Іване, замовляйте консультацію по тел. 067-364-33-77.

Написати відповідь


п'ять − = 1