Новий порядок державної реєстрації благодійних організацій

3 лютого 2013 набув чинності новий Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації», відповідно старий Закон “Про благодійництво та благодійні організації” втратив чинність. Якщо раніше благодійні організації реєструвалися в порядку, передбаченому для об’єднань громадян, в Міністерстві юстиції, то тепер цим будуть займатися державні реєстратори місцевих адміністрацій. Як зареєструвати благодійну організацію?

Види благодійних організацій

Новий закон визначає благодійну організацію як юридичну особу приватного права, установчі документи якої називають благодійну діяльність в якості основної мети її діяльності.

Благодійна організація, відповідно до статті 13 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд.

Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менш як двома засновниками і діє на підставі статуту.

До благодійних установ відноситься благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від них. Установчий акт благодійної установи може міститися і в заповіті. При цьому, засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні останнім.

Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників і управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створений одним або кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

Засновники та учасники благодійних організацій

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права.

Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про створення благодійних організацій, стверджують їхні установчі документи та склад органів управління і приймають інші рішення, пов’язані зі створенням і реєстрацією благодійних організацій.

Благодійні товариства і благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

Установчі документи

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут, тоді як благодійна установа діє на підставі установчого акта.

Установчі документи благодійної організації повинні містити:

 1. найменування благодійної організації;
 2. цілі та сфери благодійної діяльності;
 3. органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
 4. порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);
 5. порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;
 6. джерела активів (доходів), порядок контролю та звітності благодійної організації;
 7. підстави та порядок припинення благодійної організації, в тому числі порядок розподілу активів.

Статут благодійного товариства та благодійного фонду повинен містити також умови і порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови і порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства або благодійного фонду.

Державна реєстрація благодійної організації

Для реєстрації благодійної організації потрібно звернутися в місцеву державну адміністрацію. Реєстрацію благодійних організацій відтепер проводять державні реєстратори за місцем знаходження такої організації.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи відповідно до ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» засновник або уповноважена особа повинні подати державному реєстратору (особисто, надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або, у разі подання електронних документів, подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі):

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів – один примірник);
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.;
 • інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників – юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Особа, яка подала документи реєстратору, пред’являє паспорт, а також документ, що підтверджує його повноваження (у разі подання документів не самим засновником).

Розмір реєстраційного збору за державну реєстрацію благодійної організації становить 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн.). За реєстрацію змін до установчих документів благодійних організацій реєстраційний збір не стягується.

Строк державної реєстрації благодійної організації – не більше 3 робочих днів з дня прийняття документів реєстратором.

Зверніть увагу: проводити перереєстрацію благодійних організацій, зареєстрованих до набрання чинності Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», не потрібно!

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у п`ятниця, 15.02.2013, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


шість + = 12