Договір оренди транспортного засобу: предмет, форма, сторони, істотні умови

Одним із способів передачі транспортного засобу (автомобіля) в тимчасове користування іншій особі є укладення договору оренди. Як правильно скласти договір оренди автомобіля, в якій формі і на яких умовах він може бути укладений?

Предмет і сторони

Згідно статті 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Предметом договору найму транспортного засобу може бути як наземний транспортний засіб, так і повітряне, морське або річкове судно. Причому передаватися в користування воно може разом з екіпажем, який його обслуговує.

Сторонами договору найму є наймодавець і наймач. Наймодавцем може бути як власник автомобіля, так і особа уповноважена на укладення договору найму (ст. 761 ЦКУ).

Договір найму транспортного засобу слід відрізняти від договору лізингу. За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачу) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця ( постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі). До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм, купівлю-продаж, а також про договір поставки.

Форма договору

Договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі. Якщо однією із сторін договору найму транспортного засобу є фізична особа, він підлягає нотаріальному посвідченню.

Згідно зі ст. 220 ЦКУ в разі недотримання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.

Істотні умови договору найму

Крім предмета, до істотних умов договору найму належать умови про ціну і терміни.

Так, за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення.

Плата за користування майном може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма плати за користування майном встановлюється договором найму. Договором або законом може бути встановлений періодичний перегляд, зміна (індексація) розміру плати за користування майном.

Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася.

Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Договір найму укладається на строк, встановлений договором. Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається укладеним на невизначений строк.

Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це іншу сторону за один місяць. Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений термін.

Якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

Особливості найму транспортного засобу

Діяльність наймача транспортного засобу. Наймач самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортного засобу.

Витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу. Наймач зобов’язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані. Витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів, несе наймач.

Страхування транспортного засобу. Страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем. Порядок страхування відповідальності наймача за шкоду, яка може бути заподіяна іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу, встановлюється законом.

Правові наслідки пошкодження транспортного засобу. Наймач зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані у зв’язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини.

Правові наслідки заподіяння шкоди іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу. Наймач зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу.

Припинення договору найму

Договір найму припиняється у разі смерті фізичної особи – наймача, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір найму припиняється у разі ліквідації юридичної особи – наймача або наймодавця.

Згідно зі ст. 770 ЦКУ в разі зміни власника речі, переданої в оренду, до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.

Наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд.

У разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення наймодавця про відмову від договору.

Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо:

  1. наймач користується річчю всупереч договору або призначення речі;
  2. наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі;
  3. наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;
  4. наймач не приступив до проведення капітального ремонту, якщо обов’язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача.

Наймач має право вимагати розірвання договору найму, якщо:

  1. наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі;
  2. наймодавець не виконує свого обов’язку щодо проведення капітального ремонту речі.

У разі припинення договору найму наймач зобов’язаний негайно повернути наймодавцю річ у стані, в якому вона була отримана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому в договорі.

Якщо наймач не виконує обов’язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування майном за весь час прострочення.

Стаття опублікована у вівторок, 12.11.2013, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


7 − один =

--


Календар публікацій

Листопад 2013
П В С Ч П С Н
« Жов   Гру »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930