Пенсії в питаннях і відповідях: достроковий вихід на пенсію, страховий стаж в місцях позбавлення волі і т.п

На запитання читачів відповідають фахівці Пенсійного фонду України.

“Хто повинен видавати уточнюючу довідку про період роботи із шкідливими і важкими умовами праці у разі передачі первинних документів підприємства, яке перебуває в стадії ліквідації, до архівної установи?”

Статтею 46 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон) визначено, що після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до Господарського суду звіт та ліквідаційний баланс. Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, Господарський суд видає постанову про ліквідацію юридичної особи – банкрута. Копію цієї постанови відправляють до органу, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи-банкрута та органи державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення діяльності юридичної особи-банкрута.

Разом з тим статтею 48 Закону передбачено, що до прийняття Господарським судом рішення про ліквідацію юридичної особи-банкрута (до завершення ліквідаційної процедури) ліквідатор зобов’язаний забезпечити збереження архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце їх подальшого зберігання.

Таким чином, у разі перебування підприємств у стадії ліквідації, уточнюючу довідку для призначення пенсії на пільгових умовах, відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, видає ліквідатор на підставі копій відповідних документів, наданих архівами, яким передані на зберігання первинні документи підприємств, що знаходяться в стадії ліквідації.

“01.09.2013 року мені виповнилося 55 років. Не працюю, маю 28 років страхового стажу. 05.09 2013 я уклала договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і одноразово сплатила страхові внески за два роки. Чи буду я мати право на дострокову пенсію? “

До 01.01.2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років і за умови звільнення з роботи (пункт 7-2 розділу XV Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

При визначенні термінів призначення дострокової пенсії за віком згідно з пунктом 7-2 розділу XV Закону органи Пенсійного фонду України керуються абзацом першим частини першої статті 5 Закону, згідно з яким пенсія призначається, зокрема, з дня звернення за її призначенням.

Згідно з частинами п’ятою та шостою статті 12 Закону, договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування може бути передбачена одноразова сплата застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Участь застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування припиняється, зокрема, у випадку, якщо застрахованій особі, відповідно до Закону, призначена пенсія та вона не продовжує працювати (стаття 13 Закону).

Таким чином, договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування має бути укладений до подання заяви про призначення пенсії, відповідно до Закону, і додаватися до заяви з відомостями про одноразову сплату страхових внесків за визначений цим договором період (набутий страховий стаж до дня звернення за призначенням пенсії).

Право на призначення дострокової пенсії за віком згідно з пунктом 7-2 розділу XV Закону Ви придбаєте у разі подання заяви про призначення такої пенсії після 05.09.2013 року.

“Чи зараховується до страхового стажу час роботи засуджених у місцях позбавлення волі?”

Частинами другою та четвертою статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено, що страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до 01.01.2004 р. – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, чинним до набрання чинності цього Закону. Таким чином, до 01.01.2004 р. робота засуджених зараховується до страхового стажу згідно з пунктом “а” статті 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення” за умови сплати страхових внесків, що становлять 33,3% від середньомісячного заробітку (доходу) працівника відповідної галузі народного господарства на час призначення пенсії за кожний місяць роботи, зазначений заявником (постанова Верховної Ради України від 17.06.1993 р. № 3290-ХП “Про порядок набрання чинності Законом України” Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про пенсійне забезпечення”) .

З 01.01.2004 року засуджені до позбавлення волі мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за умов, визначених статтею 12 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Після звільнення з місць позбавлення волі засуджені мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом терміну, визначеного договором, але не менше одного року.

Договором може бути передбачена одноразова сплата застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди. При цьому сума сплачених страхових внесків за кожний місяць не може бути менше мінімального страхового внеску.

“У якому випадку посаду голови профкому на підприємстві потрібно вважати виборною і чи зараховується період роботи на виборній посаді в районах Крайньої Півночі в 1986-1990 роках до страхового стажу у кратному розмірі?”

Пунктом 5 розділу XV Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено, що період роботи до 01.01.1991 р. у районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього СРСР, а також на острові Шпіцберген, зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, чинним до вказаної дати.

Особам, які займали виборні посади, пільги, встановлені статтею 5 Указу від 10.02.1960 р., надавалися без укладання трудових договорів на певний термін при виконанні умов, передбачених пунктом 2 Інструкції про порядок надання пільг особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і в місцевостях , прирівняних до районів Крайньої Півночі (затверджена постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати і Президією ВЦРПС від 16.12.1967 р.).

Виборною вважається посада, прийняття на яку здійснювалося колегіальним органом (рішенням (постановою) пленуму, бюро, президії, конференції, комітету, загальних зборів) партійних, профспілкових, комсомольських організацій.

Таким чином, робота на посаді голови профкому підприємства, на яку Ви були обрані і з якої були звільнені на підставі рішень (протоколів) засідань профкому, є роботою на виборних посадах. Це дає підстави для зарахування до страхового стажу у кратному обчисленні періоду роботи в районах Крайньої Півночі на цій посаді за умови, що Ви до переходу на виборну посаду голови профкому працювали за строковим трудовим договором.

“У мене син 5 років, інвалід дитинства. Крім допомоги по догляду, ми нічого не отримуємо. Я виховую сина одна, ми знімаємо квартиру. Я б хотіла дізнатися, чи належить йому житло, а також, що ще нам належить і куди звертатися, щоб це все отримати? “

Закони України не закріплюють за сім’ями, що виховують дітей-інвалідів, право отримання безкоштовного житла або одержання пільг з оплати за користування житлом та комунальні послуги. У Законі України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” передбачено лише те, що такі сім’ї, як ваша, мають переважне право на поліпшення житлових умов.

Згідно законам України, сім’ї, що виховують дітей-інвалідів віком до 18-ти років, мають право на:

  • державну соцдопомогу на дитину в розмірі 70% прожиткового мінімуму;
  • надбавку на догляд за дитиною-інвалідом у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, незалежно від факту роботи, навчання, служби матері (батька). Матері, яка одна виховує дитину, також може виплачуватися матеріальна допомога за місцем роботи. Час догляду за такою дитиною зараховується до стажу;
  • безкоштовне отримання інвалідного візка;
  • протезно-ортопедичну допомогу дітям з патологією опорно-рухового апарату;
  • безоплатне одержання ліків за рецептами при амбулаторному лікуванні;
  • безкоштовний проїзд у громадському транспорті (крім таксі);
  • 50%-ву знижку вартості квитка на залізничному, водному та міжміському автотранспорті з 1 жовтня по 15 травня (ця пільга поширюється і на 1-го супроводжуючого);
  • санаторно-курортне лікування через органи охорони здоров’я або профком за місцем роботи;
  • безкоштовні або пільгові соціально-побутові та медичні послуги, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування і т. д.) за наявності медичного висновку;
  • навчання в спеціалізованих дитячих установах залежно від профілю захворювання.

Звертатися треба до органів соціального забезпечення з медичним висновком, довідкою про доходи та свідоцтвом про народження дитини “.

“У січні 2013 року мені виповнилося 55 років, не працюю, маю 32 роки стажу. Чи маю я за таких умов право на призначення дострокової пенсії, або обов’язково потрібно чекати віку 56 років і 6 місяців?”

Ви маєте право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 55 років за наявності не менше 30 років страхового стажу та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір Вашої пенсії обчислюється відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, буде зменшений на 0,5% за кожний повний або неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

“Мій чоловік народився в 1953 році. Чи може він для призначення пенсії за віком у 2013 році надати довідку про зарплату за 60 календарних місяців страхового стажу підряд з 1 липня 2000 року?”

Так, може, оскільки стаття 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (в редакції закону, чинної з 1 жовтня 2011 року) передбачає, що в період до 1 січня 2016 року по бажанням особи може бути врахована зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року на підставі довідки про зарплату (за умови підтвердження цієї довідки первинними документами). Така довідка також буде необхідна для обчислення пенсії у разі, якщо страховий стаж Вашого чоловіка, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців.

Стаття опублікована у вівторок, 17.12.2013, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


один + 5 =

--


Календар публікацій

Грудень 2013
П В С Ч П С Н
« Лис   Січ »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031