Обшук на підприємстві, що робити?

Нижче наводиться кілька простих порад на випадок, якщо в офіс або інше володіння нагрянуть правоохоронні органи з наміром провести обшук. У цьому випадку необхідно:

1. Максимально коректно і стримано спілкуватися з представниками правоохоронних органів, не чинити опору. При висловленні зауважень, необхідно підкреслювати відсутність наміру перешкоджати правоохоронним органам. Не дозволяти спровокувати себе на протиправні дії!

Як би там не було, а опір представникам правоохоронних органів при виконанні ними службових обов’язків є кримінальним правопорушенням.

2. Вимагати пред’явити визначення слідчого судді про проведення обшуку і отримати його копію.

Підстава: частина 3 статті 236 КПК України.

3. Перевірити, чи вказано у визначенні саме те місце або приміщення, в якому правоохоронці мають намір провести обшук.

Якщо вказано інше приміщення, підстав для обшуку немає. Якщо слідчий має намір, незважаючи на це, проводити обшук, слід звернутися в міліцію (102) і заявити, що з’явилися невідомі під виглядом правоохоронців і чинять протиправні дії, при цьому не маючи на руках необхідних документів.

Якщо ж обшук, тим не менш, буде проведений, необхідно обов’язково зазначити в протоколі обшуку, що у визначенні суду було вказано інше приміщення (вказати, яке), ніж те, в якому було проведено обшук.

4. Ознайомитися і переписати дані, що містяться в посвідчення слідчого або прокурора та інших представників правоохоронних органів.

Підстава: частина 2 статті 5 Закону України «Про міліцію».

Правоохоронці нерідко заперечують проти переписування даних їх посвідчень, посилаючись на те, що це особисті дані, але ці заяви безпідставні. Законодавством, дійсно, прямо не передбачено право переписати дані посвідчення, передбачена тільки обов’язок співробітника міліції таке посвідчення пред’явити. Але, в той же час, немає і заборони на переписування. Що розуміти під «ознайомленням» закон не регламентує, тому цілком можна наполягати, що «ознайомлення» передбачає і фіксацію інформації, що міститься в службовому посвідченні.

5. Переконатися, що особою, що проводить обшук, є слідчий або прокурор.

Оперативні працівники можуть входити до складу оперативної групи. Самостійно ж проводити обшук вони права не мають, тому що визначення про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може виконати тільки слідчий або прокурор.

Підстава: частина 1 статті 236 КПК України.

6. Вимагати присутності під час обшуку адвоката.

Підстава: пункт 2 частина 1 стаття 66 КПК України.

7. Заявити слідчому про своє бажання добровільно передати йому ті документи (предмети), які перераховані у визначенні судді і по можливості зробити це.

Після передачі слідчому необхідних документів (предметів) звернути увагу слідчого на відсутність підстав для обшуку, т.к. необхідні документи (предмети) передані слідчому добровільно, отже, мета обшуку досягнута.

Підстава: частина 5 статті 236 КПК України.

8. Подати слідчому письмове клопотання про проведення фіксування процесуальної дії (обшуку) технічними засобами (відео-, аудіо-).

Під час підписання протоколу необхідно відобразити, що було подано клопотання про технічну фіксацію, яке було задоволено / не задоволено (якщо клопотання не задоволено – це порушення КПК, яке необхідно зафіксувати; якщо задоволено – запис у протоколі потрібна, щоб аудіо-або відеозапис фіксації зі часом не “загубилася»).

Підстава: стаття 107 КПК України.

9. Повідомити понятим, що вони будуть викликані і допитані в якості свідків обшуку.

Підстава: абзац 4 частини 7 статті 223 КПК України.

10. Дізнатися у понятих, чи готові вони давати свідчення в кримінальній справі, в т.ч. в суді, в якості свідків. Повідомити, що ніхто не може примусити їх бути понятими, а тому вони мають право відмовитися від цієї ролі.

Якщо запрошені поняті відмовляться виступати понятими, ніхто не має права їх до цього примусити, підписувати протокол вони не зобов’язані. Проте, слідчий може заборонити їм залишати місце проведення обшуку до його завершення.

11. Пам’ятати, що слідчий має право заборонити будь-якій особі залишати місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.

Підстава: частина 3 статті 236 КПК України.

12. Пам’ятати, що слідчий може прийняти рішення обшукати присутніх і їх особисті речі.

Обшук має провадити особа тієї ж статі, що й обшукуваний.

Підстава: частина 5 статті 236 КПК України.

13. Вимагати належного зорового сприйняття понятими всіх дій, які здійснюють представники правоохоронних органів.

Підстава: поняті беруть участь в обшуку і потім можуть бути допитані як свідки, отже, вони повинні безпосередньо сприймати що відбувається, а не зі слів і не дізнаватися обставини з протоколу.

14. Вимагати присутність всіх осіб в приміщенні, де проводиться обшук, а також недопущення відвідування будь-якими особами інших приміщень до закінчення обшуку в конкретному приміщенні.

Підстава: обшук проводить слідчий, поняті повинні знаходитися в місці проведення обшуку. При цьому перебувати більше, ніж в одному приміщенні одночасно, вони не можуть. Отже, будь-які дії, проведені у відсутності слідчого і понятих, будуть протизаконними.

15. Під час проведення обшуку не залишати нікого з прийшли без спостереження співробітниками підприємства.

Це дозволить уникнути «підкидання» небажаних предметів, які надалі можна буде використовувати як докази чого-небудь.

16. Проінструктувати співробітників підприємства, щоб вони ні за яких обставин не вели ніяких розмов зі слідчим і оперативниками (ні на які теми), а також утрималися від дачі будь-яких пояснень або свідчень, в т.ч. у разі проведення в ході обшуку допиту.

Підстава: ст. 63 Конституції України + відсутність адвоката, необхідного для надання належної правової допомоги (пункт 2 частина 1 стаття 66 КПК України). Можна також послатися на погане самопочуття і стрес, викликаний обшуком.

17. Ні за яких обставин не торкатися (не брати в руки) речей, явно підкинутих або явно несуть на собі сліди злочину, а також незнайомих предметів, нібито знайдених в місці проведення обшуку.

18. Пам’ятати, що при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі й документи, що мають значення для кримінального провадження. Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх ставлення до кримінального провадження. Вилучені речі і документи, які не входять до переліку, за яким прямо надано дозвіл на відшукання у визначенні на проведення обшуку, і не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. При вилученні копій документів обов’язково складається реєстр вилучених документів.

Підстава: частина 9 статті 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”.

19. Вимагати повного та чіткого перерахування в опису вилученого майна всіх вилучених предметів і документів.

20. Уважно вивчити протокол обшуку та опис вилученого.

21. Перш ніж поставити свій підпис – власноруч занести в протокол свої зауваження, якщо при проведенні обшуку допущені якісь порушення або в протоколі невірно відображено відбувалося.

Підстава: частини 3 і 5 статті 104 КПК України.

22. Переконатися, що в протоколі відсутні “порожні місця” – таку, навіть самі незначні, слід прочеркнуть, щоб виключити можливість «дописки» в протоколі.

23. Вимагати підписання понятими обох примірників протоколу обшуку.

Підстава: частина 5 статті 104 КПК України.

24. Вимагати залишити примірник протоколу і опису вилученого.

Підстава: частина 9 статті 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”; частина 7 статті 236 КПК України; частина 3 статті 165 КПК України.

Потрібно відзначити, що чинна редакція КПК не передбачає обов’язку слідчого залишати копію протоколу. У разі відмови залишити копію потрібно спробувати хоча б сфотографувати протокол.

Можливі зауваження в протоколі обшуку

Ці зауваження слід занести в протокол за наявності відповідних порушень.

1. Після добровільного надання слідчому всіх документів (інших предметів, якщо вони перераховані у визначенні), зазначених у визначенні про проведення обшуку, слідчий, проте, ініціював проведення обшуку з метою вилучення та інших документів (речей), не відносяться до предмета обшуку .

2. В ході обшуку вилучено речі та документи, не зазначені у визначенні про проведення обшуку. Зокрема, вилучена вся первинна фінансово-господарська документація, а також податкова і фінансова звітність підприємства такого-(підприємств таких-то) за останні 3 роки (або інший термін). Вилучені також і інші документи (речі), а саме: _____________ (вказуються вилучені документи (речі)).

3. Проводили обшук особи (вказати їх кількість) розосередилися по кімнатах. При цьому поняті (2 особи) перебували тільки в одній кімнаті – приємний (або якийсь інший кімнаті), тому частина майна і документів була вилучена не в присутності понятих. Таким чином, що проводили обшук особи мали можливість інсценувати «знаходження і вилучення» речей і документів, які ними ж самими і були принесені («підкинуті»).

4. На заяви про незаконність проведення обшуку після отримання слідчим всіх зазначених в ухвалі суду документів (истребуемую документів), а також на заяви про допущені в ході обшуку порушеннях кримінально-процесуального законодавства слідчий ніяк не реагував.

5. Слідчий безпідставно не задовольнив клопотання про фіксацію обшуку технічними засобами і не забезпечив аудіо-, відеофіксацію. ЯКОЇ: Клопотання про відео-(аудіо-) фіксації обшуку було задоволено, відповідні аудіо-(відео-) записи знаходяться у слідчого.

Можна також вносити будь-які інші зауваження, виходячи з ситуації (наприклад, слідчий або хтось із оперативних працівників дозволив собі нецензурні висловлювання, були допущені інші порушення і т.п.).

За матеріалом Ліга.Блоги

Стаття опублікована у четвер, 17.04.2014, у категорії Закони, Право, суди, Суспільство. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


чотири − = 0

--


Календар публікацій

Квітень 2014
П В С Ч П С Н
« Бер   Тра »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930