Правовий режим майна суб’єктів господарювання

Основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якому базується їхня господарська діяльність, складають право власності та інші речові права: право господарського ведення, оперативного управління, а також оперативного використання майна. Господарська діяльність може здійснюватися і на основі інших речових прав (права володіння, користування тощо), передбачених Цивільним кодексом України. Майнові права та майнові обов’язки суб’єкта господарювання можуть [...]