Щодо погодження документації із землеустрою у разі закінчення строку дії ліцензії

З метою захисту конституційних прав на землю громадян та враховуючи їхні численні скарги на недобросовісні дії суб’єктів господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність у сфері землеустрою, для запобігання зловживання посадовими особами територіальних органів земельних ресурсів при погодженні документації із землеустрою, розробленої суб’єктом господарювання, у якого минув строк дії ліцензії на виконання цих робіт, Держземагентство України в межах наданих повноважень повідомляє про таке.

Відповідно до положень статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог статті 186-1 Земельного кодексу України для розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, в районах та містах обласного значення, містах Києві та Севастополі функціонують постійно діючі комісії. До повноважень Комісії, до складу якої, зокрема, входять уповноважені представники районного (міського) органу земельних ресурсів, належить забезпечення погодження документації із землеустрою відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Закон України «Про землеустрій» (далі — Закон) відносить до робіт із землеустрою обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, що виконуються з метою складання документації із землеустрою.

Відповідно до положень статті 4 Закону, суб’єктами землеустрою є: органи державної влади та органи місцевого самоврядування; юридичні та фізичні особи, які здійснюють землеустрій; землевласники та землекористувачі.

Згідно з вимогами статті 22 Закону землеустрій здійснюється на підставі: а) рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою; б) укладених договорів між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою; в) судових рішень.

Як зазначає стаття 26 Закону розробниками документації із землеустрою є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону. Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Положеннями статті 29 Закону визначено загальні вимоги до змісту документації із землеустрою. Зокрема, документація із землеустрою включає в себе текстові та графічні матеріали і містить обов’язкові положення, встановлені завданням на розробку відповідного виду документації.

При цьому статтею 30 цього Закону визначено, що погодження і затвердження документації із землеустрою проводиться в порядку, встановленому Земельним кодексом України, цим Законом та іншими законами України.

Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (у тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затвердженою наказом Держкомзему України від 04.05.99 р. №43, визначено порядок складання правовстановлюючих документів на землю. Зокрема, роботи зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою виконуються в такій послідовності: підготовчі роботи; встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки та меж обмежень на використання земельної ділянки; складання кадастрового плану земельної ділянки; заповнення бланка державного акта.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. №749 «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці» визначено процедуру присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та внесення відповідних даних до державного реєстру земель.

Відповідно до вимог пункту 11 згаданого Тимчасового порядку для визначення кадастрового номера земельної ділянки розробник документації із землеустрою подає до територіального органу Держкомзему за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки; документацію із землеустрою; файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді. При цьому у разі прийняття Центром кадастру за результатами проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла і процедури приймання обмінного файла негативного висновку Центр кадастру повертає до територіального органу Держкомзему документацію із землеустрою та обмінний файл згідно з актом приймання-передачі для доопрацювання і проведення повторної перевірки.

Територіальний орган Держкомзему залучає у разі потреби розробника документації із землеустрою для доопрацювання такої документації та обмінного файла.

З огляду на викладене вище Держземагентство України вважає, що в разі закінчення строку дії ліцензії для виконання робіт із землеустрою, у т. ч. і погодження такої документації у встановленому порядку, суб’єктам господарювання необхідно отримати нову ліцензію на провадження господарської діяльності із землеустрою згідно з чинним законодавством або заключити договір із суб’єктом господарювання, який має ліцензію на проведення зазначених робіт для подальшого виконання робіт із землеустрою згідно з договірними зобов’язаннями із замовниками.

При цьому зазначимо, що коли строк дії ліцензії, виданої суб’єкту господарювання на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою минув та (або) ліцензія анульована в установленому порядку, відносини між таким суб’єктом господарювання і замовниками регулюються чинним цивільним та господарським законодавством.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Державне агентство земельних ресурсів України

Стаття опублікована у вівторок, 19.06.2012, у категорії Ліцензії, дозволи. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


+ чотири = 11