Щодо направлення повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру

Неподання повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру протягом 10 робочих днів є порушенням

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва розглянуто звернення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 31.07.2012 р. №2-9/2727 щодо надання роз’яснень стосовно питань функціонування дозвільної системи та в межах компетенції повідомляється таке.
Відповідно до частини першої статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі — Закон) строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.
Згідно з абзацом другим частини шостої статті 4-1 Закону днем видачі документа дозвільного характеру вважається останній день строку розгляду заяви дозвільним органом, передбаченого законом.
Абзацом першим частини дев’ятої статті 7 Закону передбачено, що регіональні та місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десять робочих днів з дня одержання від державного адміністратора заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законом, оформлюють відповідний документ дозвільного характеру або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру та передають протягом одного робочого дня відповідні документи (письмове повідомлення) державному адміністратору.
Отже, у разі неподання регіональним, місцевим дозвільним органом державному адміністратору письмового повідомлення про відмову у видачі дозвільного документа протягом одного робочого дня після спливу десятиденного строку (або строку, встановленого спеціальним законом) настає порушення, за яке частиною першою статті 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП) передбачено відповідальність (за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб’єкта господарювання або державного адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру).
У разі направлення місцевим дозвільним органом відмови у видачі дозволу з порушенням встановленого строку державний адміністратор має керуватися вимогами абзацу першого частини десятої статті 7 Закону, згідно з яким державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від регіонального або місцевого дозвільного органу відповідного документа дозвільного характеру (письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) повідомляє суб’єкта господарювання про час та місце видачі документа дозвільного характеру або письмової відмови у видачі документа дозвільного характеру.
Разом з тим зазначаємо, що відповідно до абзацу першого частини шостої статті 4-1 Закону, у разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру чи рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подання заяви та документів адміністратору або дозвільному органу.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Джерело: Держпідприємництво

Стаття опублікована у четвер, 04.10.2012, у категорії Ліцензії, дозволи. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


чотири + 7 =