«Переміщення» та «переведення» працівників на підприємстві

Чинний Кодекс законів про працю України № 322-VIII передбачає за роботодавцем право, за обов’язковою згодою працівника, проводити його переведення на іншу посаду. Переведення можна розуміти як доручення працівникові виконання роботи, не обумовленої в необхідних умовах трудового договору, тобто такої, яка не відповідає чи то його спеціальності, чи кваліфікації, чи посаді, або роботи, при виконанні якої змінюється обсяг чи характер обов’язків, розмір заробітної плати, місцевість та інші істотні умови.

Норми діючого законодавства чітко визначають види переведення:
  • переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві;
  • переведення на інше підприємство;
  • переведення на іншу місцевість;
  • тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором;
  • тимчасове переведення на іншу у разі простою;
  • переведення на легшу роботу.
У всіх випадках переведення працівника на іншу роботу допускається тільки за його згодою. Винятком є тільки, передбачене статтею 37 Кодексу законів про працю, переведення працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.
Діючим законодавством не затверджена форма згоди працівника на переведення. Виходячи з цього, форма згоди може бути як письмова, так і усна. Для того щоб запобігти можливим спорам, бажано, щоб працівник давав письмову згоду на переведення. Працівник, ознайомившись з наказом, робить такий запис: «З наказом ознайомлений. З переведенням згоден», ставить підпис і дату.
Також, важливим моментом є запис до трудової книжки працівника про його переведення. Пункт 2.2. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджену наказом Міністерства праці України №58, передбачає обов’язкове внесення до трудової книжки відомостей про переведення працівника на іншу постійну роботу. Оскільки переведення для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій і т.д. та переведення у разі простою не мають постійного характеру, відомості про такі переведення до трудової книжки не вносяться. При зміні трудових обов’язків, наприклад, у разі підвищення працівника, в книжку робиться такий запис: «Переведено на посаду …», якщо змінюються і обов’язки, і структурний підрозділ – «Переведений у відділ (департамент, цех тощо) … на посаду … ».
Водночас, ст. 32 Кодексу законів про працю визначає поняття переміщення працівника. Переміщенням вважається переведення працівника на тому ж підприємстві, в установі організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Переміщення працівника не потребує його згоди та не входить до відомостей, які є обов’язковими до внесення у трудову книжку. Власник підприємства не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я. Незважаючи на те, що згода працівника на переміщення є необов’язковою, у Постанові Пленуму Верховного суду України № 9 про практику розгляду судами трудових спорів зазначено, що переміщення не може бути невмотивованим, не обумовленим інтересами виробництва.
Нижче приведені зразки наказів на переміщення та переведення. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРАЙ»
Наказ №1
м. Київ                                                                                                                                25 березня 2013 року
про переведення 
Іванової О.А. 
Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України,
Наказую: 
1. Іванову Ольгу Андріївну перевести на посаду вахтера ТОВ «Край» з 26 березня 2013 року, з посадовим окладом згідно штатного розпису, звільнивши її з посади прибиральниці з 25 березня 2013 року.
Ахманін О.З.                                 _________________                  Директор ТОВ «Край»


З наказом ознайомлена та згідна з переведенням:
 
Іванова О.А.                                  _________________    «____»  __________ 2013 року   

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРАЙ»
Наказ №2
м. Київ                                                                                                                                   25 березня 2013 року
про переміщення 
Іванової О.А. 
Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України,
Наказую: 
1. Іванову Ольгу Андріївну перемістити у відділ збуту та маркетингу ТОВ «Край» з 26 березня 2013 року в межах спеціальності та кваліфікації, обумовлених трудовим договором, з попереднім графіком роботи та без змін умов оплати праці.
Ахманін О.З.                                  _________________                  Директор ТОВ «Край»


З наказом ознайомлена та згідна з переміщенням:
 
Іванова О.А.                                  _________________    «____»  __________ 2013 року    
Ященко В.Д., юрист аудиторської компанії «Престиж-Аудит»
http://pravotoday.in.ua

Стаття опублікована у вівторок, 02.04.2013, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


3 × = дев'ять