Порядок визнання фізичної особи обмежено дієздатною і недієздатною

Повна цивільна дієздатність настає з 18 років, а в деяких випадках навіть з 16-ти. Але іноді трапляється, що повнолітня людина в силу певних обставин (захворювання або згубної звички) перестає контролювати свої дії і відповідати за них. У таких випадках, щоб вона не завдала шкоди собі, своїй сім’ї та майну, родичі звертаються до суду для визнання такої людини обмежено дієздатною або недієздатною.

Обмежена цивільна дієздатність та її правові наслідки

Підставами для обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, згідно ст.36 ЦКУ можуть служити: психічний розлад, істотно впливає на здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; а також зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми, якщо при цьому людина ставить себе і свою сім’ю у важке матеріальне становище.

Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування.

Така людина може самостійно вчиняти лише дрібні побутові угоди. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються тільки за згодою піклувальника. Грубо кажучи, купити хліб у магазині людина, чия цивільна дієздатність обмежена, може самостійно, а от для того, щоб взяти кредит або продати квартиру йому необхідна згода піклувальника.

У той же час, відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суд.

Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпорядження ними здійснюються також піклувальником. Однак піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними.

Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, заподіяну нею іншій особі.

Недієздатність і її правові наслідки

Недієздатною може бути визнана людина, яка внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними (ст. 39 ЦКУ).

Як правило, фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішення суду про це.

Однак якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншої угоди, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів по психічному стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого людина визнається недієздатною.

Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка.

Недієздатна фізична особа не має права вчиняти ніякі угоди. Всі угоди від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє опікун. При цьому і відповідальність за шкоду, заподіяну фізичною недієздатною особою, несе також опікун.

Куди звертатися

Заява про обмеження цивільної дієздатності або визнання фізичної особи недієздатною подається до суду за місцем її проживання, а якщо людина перебуває на лікуванні в наркологічному або психіатричному закладі, – за місцезнаходженням цього закладу.

Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду України.

Хто має право звертатися

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її сім’ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом.

Із заявою про визнання фізичної особи недієздатною може звернутися будь-який член сім’ї, близький родич, незалежно від їх спільного проживання, орган опіки та піклування, а також психіатричний заклад.

Зміст заяви

У заяві про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи повинні бути викладені обставини, що свідчать про психічний розлад, що істотно впливають на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, чи обставини, що підтверджують дії, внаслідок яких фізична особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми і т.п., ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких за законом зобов’язаний утримувати, у скрутне матеріальне становище.

У заяві про визнання фізичної особи недієздатною викладають обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого людина не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними.

Призначення експертизи

Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров’я фізичної особи призначає для визначення його психічного стану судово-психіатричну експертизу.

У виняткових випадках, коли особа, щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним, явно ухиляється від проходження експертизи, суд у судовому засіданні за участю лікаря-психіатра може винести ухвалу про примусове направлення на судово-психіатричну експертизу.

Розгляд справи

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною розглядаються судами в порядку окремого провадження відповідно з Главою 2 Розділу IV ЦПК України.

Суд розглядає справу за участю заявника та представника органу опіки та піклування. Питання про виклик самої фізичної особи, щодо якої розглядається справа про визнання недієздатною, вирішується в кожному випадку судом з урахуванням стану її здоров’я.

Судові витрати, пов’язані з провадженням у справі про визнання фізичної особи недієздатною або обмеженням її цивільної дієздатності, відносяться на рахунок держави. Але якщо суд встановить, що заявник діяв недобросовісно без достатніх для цього підстав, всі судові витрати будуть стягнуті з нього, а фізична особа, щодо якої було подано заяву, отримає право вимагати від заявника відшкодування моральної шкоди.

Суд, ухвалюючи рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею відповідно піклування або опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй опікуна або піклувальника.

Поновлення цивільної дієздатності

Відновлення повної цивільної дієздатності також відбувається за рішенням суду, в тому випадку якщо людина одужала або її стан покращився настільки, що вона може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а також перестала зловживати спиртними напоями, наркотичними речовинами, азартними іграми і т. д. З моменту вступу в силу рішення суду про поновлення цивільної дієздатності опіка чи піклування припиняються.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

 

Стаття опублікована у вівторок, 23.04.2013, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


1 × сім =