ОБ”ЄКТИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Творча діяльність людей є надзвичайно різноманітною. В одному випадку це можуть бути літературні, музичні твори, а в іншому – винахід, раціоналізаторська пропозиція, корисні моделі тощо. Але у будь-якому випадку об´єкти творчої діяльності людей потребують правової охорони.

Правова охорона творів у галузі літератури, науки, мистец­тва, зокрема статей, монографій, дисертацій, картин, музичних творів, творів скульптури, архітектури, фотографій здійснюєть­ся авторським правом. Об´єкти, що охороняються авторським правом, для одержання правової охорони не потребують подання спеціальної заявки, проведення експертизи і державної реєстра­ції. На результати духовної творчості правоохоронні документи не видаються. Для одержання правової охорони цих об´єктів до­сить надати їм об´єктивну матеріальну форму.

Поняття «авторське право» виділяють в об´єктивному і суб´єктивному розумінні.

В об´єктивному розумінні авторське право – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслі­док створення і використання творів науки, літератури та мистецтва.

У суб´єктивному розумінні авторське право – це сукуп­ність прав, які належать автору або його правонаступникам у зв´язку зі створенням і використанням твору літератури, науки і мистецтва.

 Суб´єктами авторського права можуть бути фізичні та юри­дичні особи, а в окремих випадках держава Україна.

Серед фізичних осіб слід першочергово виділити авторів, тоб­то творців об´єктів авторського права. Вони складають першу групу суб´єктів (первинні суб´єкти). Автор твору є первинним суб´єктом авторського права.

Суб´єктами авторського права є також фізичні особи (спад­коємці автора, особи, яким автор чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права). Вони не є творцями певного твору, а набувають авторських прав за договором чи законом.

Суб´єктами авторського права можуть бути також юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону. Таких суб´єктів відносять до другої групи (похідні суб´єкти).

Об’єктами  авторського  права  є  твори  у  галузі  науки, літератури і мистецтва, а саме:

- літературні      письмові      твори      белетристичного, публіцистичного,  наукового,  технічного  або   іншого   характеру (книги, брошури, статті тощо);

-  виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

-  комп’ютерні програми;

- бази даних;

- музичні твори з текстом і без тексту;

- драматичні,     музично-драматичні    твори,    пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

- аудіовізуальні твори;

- твори образотворчого мистецтва;

- твори   архітектури,   містобудування  і  садово-паркового мистецтва;

- фотографічні  твори,  у  тому   числі   твори,   виконані способами, подібними до фотографії;

- твори   ужиткового   мистецтва,   у   тому   числі  твори декоративного  ткацтва,   кераміки,   різьблення,   ливарства,   з художнього  скла,  ювелірні вироби тощо;

- ілюстрації,  карти,  плани,  креслення, ескізи, пластичні твори,  що стосуються географії,  геології,  топографії,  техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

- сценічні  обробки  творів,  зазначених  у  пункті  1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

- похідні твори;

- збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та  антології,  збірники  звичайних даних,  інші складені твори за умови,  що  вони  є  результатом   творчої   праці   за   добором, координацією  або  упорядкуванням  змісту без порушення авторських
прав на твори, що входять до них як складові частини;

- тексти    перекладів    для    дублювання,     озвучення, субтитрування    українською    та    іншими    мовами   іноземних аудіовізуальних творів;

- інші твори.

Законом встановлено, що авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі.

Разом з тим не всі твори отримують правову охорону. Відповід­но до статті 434 ЦК України не є об´єктами авторського права:

- акти органів державної влади та органів місцевого самов­рядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади;

- державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади;

- повідомлення про новини дня або інші факти, що мають ха­рактер звичайної прес-інформації;

- інші твори, встановлені законом.

Хоча зареєстровані та незареєстровані твори, згідно Закону охороняються однаково, реєстрація авторського права на твір дає можливість отримати документ – свідоцтво, який підтверджує належність авторських прав тій чи іншій особі. Свідоцтво є єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного використання іншими особами, в судових справах, при укладанні угод на отримання винагороди за використання твору тощо.

Для реєстрації авторського права та отримання свідоцтва необхідно подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  належним чином складену заявку з відповідними додатками.

За підготовку до державної реєстрації авторського права на твір: для фізичних осіб – 3,25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для юридичних осіб – 9,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За видачу свідоцтва: для фізичних осіб – 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб – 1,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір здійснюється протягом місяця від дати надходження до правильно оформлених документів заявки. Суб’єкт надання послуги може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту. Подання документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва, здійснюється у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір. Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк від дати реєстрації.

Свідоцтво видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред’явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва.

Підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації є невідповідність документів встановленим вимогам.   У разі неодержання документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва, заявка вважається відхиленою.

Стаття опублікована у четвер, 09.11.2017, у категорії послуги компанії. Ви можете пропустити до кінця і залишити відповідь. Pinging в даний час не допускається.

Написати відповідь


− 1 = чотири

--


Календар публікацій

Листопад 2017
П В С Ч П С Н
« Вер   Гру »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930