РОЗМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ ТА ДОГОВОРІВ З НАДАННЯ ПОСЛУГ

Важливе місце в системі договірного права посідають зобов’язання, спрямовані на вчинення окремих дій або здійснення певної діяльності.

До них необхідно віднести договори з виконання робіт та договори з надання послуг. Частиною 1 ст. 509 Цивільного кодексу України передбачено, що серед дій, які боржник зобов’язаний вчинити на користь кредитора за зобов’язанням, нарівні з передачею майна, також передбачено і виконання роботи та надання послуги.

Проте у багатьох випадках вказані договори врегульовують майже однакові відносини, що досить часто стає проблематично відмежувати один договірний тип від іншого, що, в свою чергу, породжує помилки їх правової кваліфікації.

У відповідності до:

- ст.837 ЦКУ за договором підряду одна сторона – підрядник, зобов»язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони – замовника, а замовник зобов»язується прийняти та оплатити виконану роботу.

- ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона – виконавець, зобов»язується за завданням другої сторони – замовника, надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або за здійснення певної діяльності, а замовник зобов»язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Зверніть увагу, що при наданні послуг продається «не сам результат, а дія, яка привела до нього» .

Складність відмежування одних договірних відносин від інших обумовлюється, також особливостями їх правого регулювання. Тому, формуючи уяву про правову природу того чи іншого договору з метою його оптимального правового врегулювання (правильного застосування актів цивільного законодавства), слід визначити його місце в системі договірного права та провести відмежування даного договору від суміжних договорів, які також регулюють відносини, близькі до предмета регулювання цього договору.

 

У відповідності до ст. 177 Цивільного кодексу України об’єктами цивільних прав є результати робіт і послуги. Тобто, до об’єктів  цивільних прав відноситься не сама робота як така, а саме результат роботи, який, разом із тим, відіграє роль розмежувальної ознаки тільки в її особливій формі, коли він втілюється в досягнення результату або матеріального, або по крайній мірі, матеріалізованого. Результат у такому випадку повинен бути не тільки певно визначеним, але і віддільним від дій.

Послуги, в свою чергу, мають місце тоді, коли результат дій якщо і є, то лежить за межами договору.

Поряд із цим існують правовідносини, що мають своїм предметом працю як таку, яка позбавлена відокремленого від неї результату. Те, який економічний результат створюється в процесі виконання роботи (віддільний або не віддільний від неї), є чинником, що і визначає відмінності в правовому регулюванні.

У той же час неправильним є віднесення до зобов’язань про надання послуг тільки тих дій, які взагалі не мають матеріального носія. Так, консультацію в усній формі вважають послугою, а у письмовій – уже підрядом (зобов’язання з виконання робіт). Точно так очевидна помилка в тому, що взаємні зусилля сторін у формуванні корисного ефекту діяльності, які супроводжуються певним кінцевим результатом, відповідає юридичній конструкції підряду, а не послуг.

Основним критерієм розмежування вказаних договорів є їх предмет.

Так, предметом  договору підряду  є робота та її результат, оскільки даний договір спрямований на виконання підрядником роботи.

Під роботою розуміються дії, спрямовані на досягнення матеріального результату, який може виявлятись у створенні речі, її переробці,  обробці або іншій якісній зміні, наприклад ремонті. Причому, результат роботи наперед відомий і визначається особою, яка замовила її виконання, а спосіб, за загальним правилом, визначається виконавцем. Робота в широкому розумінні визначається як виробнича діяльність зі створення, обробки чого-небудь.

Предметом договору про надання послуг є послуга, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності. Послуга як об’єкт цивільного правовідношення не має предметної (речової) форми, оскільки вона є невіддільною від діяльності її суб’єкта і споживається в процесі цієї діяльності.

Послуга є способом задоволення індивідуальної потреби особи, яка не пов’язана з створенням (покращенням) речі або об’єкта інтелектуальної власності, що досягається в результаті діяльності, яка дозволяється чинним правопорядком на оплатних засадах

В юридичній літературі запропоновано класифікувати послуг на «чисті послуги», «так звані послуги» та «послуги із змішаних договорів». Так до «чистих послуг» відносяться послуги, які згруповані за ознакою відсутності  речового результату. До них пропонується віднести перевезення, транспортну експедицію, договір банківського рахунку, зберігання, комісію, агентування, лікувально-профілактичні та інші медичні послуги, послуги в галузі культури та освіти, туристичні, аудиторські, консультаційні, інформаційні, ветеринарні послуги, послуги зв’язку, довірче управління майном.

У «так званих послугах» можна побачити, за деяким винятком, усі ознаки, характерні для «чистих послуг», оскільки при їх наданні виникає нестійкий результат, для них є типовим відсутність ознаки невідчутності, а в деяких випадках – моментального споживання. Договори про надання «так званих послуг» опосередковують підтримку певного якісного стану речей, а також зовнішнього вигляду людей або тварин. Якісний рівень може змінюватись, але такі послуги сприяють зберіганню або відновленню деякої серединної якості. Оцінка її у більшості випадків суб’єктивна, тому про здачу закінченого речового результату відповідно до вимог нормативних актів мова йти не може.

Специфічною ознакою «послуг із змішаних договорів» є те, що вони надаються на підставі договору, який включає елементи різних договорів (ч. 2. ст. 628 ЦК України).

Однією з  ознак договору підряду, яка дозволяє відмежувати його від інших договорів, у тому числі від договору про надання послуг, є зобов’язання підрядника виконати роботу на свій ризик. Ця досить специфічна ознака притаманна договору підряду у зв’язку з чим категорії ризику приділяється підвищена увага. Суть ризику підрядника полягає в тому, що у разі якщо предмет договору підряду до здачі його замовникові був випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник не має права вимагати плати за роботу (ст. 855 ЦК України). Проте підрядник має право на плату, якщо знищення предмета договору підряду або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу, переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання роботи або якщо таке знищення чи неможливість закінчення роботи сталися після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи. У зобов’язаннях з надання послуг, навпаки, замовник ризикує не одержати бажаний результат. Частиною 2 ст. 903 ЦК України встановлено, що у разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов’язаний виплатити виконавцеві розумну плату.

Більш того, якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов’язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, зобов’язання з виконання роботи та надання послуг є досить близькими за своїм змістом, оскільки опосередковують відносини пов’язані з вчиненням окремих дій або здійсненням відповідної діяльності. Проте, незважаючи на значну подібність, для цих договірних типів притаманні характерні ознаки, які дозволяють розмежовувати їх між собою та відмежовувати від інших договірних конструкцій. До таких ознак зокрема необхідно віднести спрямованість зобов’язання, тобто той правовий результат, якого намагаються досягти сторони; характер інтересу відповідної сторони – замовника; предмет зобов’язання: робота або послуга, що в основному і визначає його зміст.

Стаття опублікована у п`ятниця, 29.12.2017, у категорії Договірне право. Ви можете пропустити до кінця і залишити відповідь. Pinging в даний час не допускається.

Написати відповідь


4 × дев'ять =

--


Календар публікацій

Грудень 2017
П В С Ч П С Н
« Лис   Січ »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031